Vasa Elektriska Ab

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet

Dela

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

Stormen Aapeli medförde tilläggskostnader för koncernen Vasa Elektriska. Bild: Christoffer Björklund
Stormen Aapeli medförde tilläggskostnader för koncernen Vasa Elektriska. Bild: Christoffer Björklund

Bortsett från januari var början av året mildare än motsvarande period år 2018. Det visar också siffrorna för såväl energiförsäljning som elöverföring.

Energiförsäljning

Försäljningen av elenergi uppgick under perioden januari–mars till sammanlagt 576 gigawattimmar (GWh), vilket är cirka 7 procent mer än året innan. Den största skillnaden i den totala försäljningen i förhållande till motsvarande period år 2018 utgörs av elförsäljningen till konsumenter, som ökade med 13 procent. Försäljningen till elbörsen (43 GWh) minskade i sin tur rejält. 

Senvinterns varma temperaturer påverkade försäljningen av fjärrvärme. I januari–mars uppgick fjärrvärmeförsäljningen till 282 GWh, vilket är cirka 8 procent mindre än under motsvarande period i fjol.

Elöverföring

I januari–mars sjönk elöverföringen med 4 procent i förhållande till året innan. Under årets första kvartal uppgick överföringen till 321 GWh. Leveranssäkerheten försvagades på grund av stormen Aapeli, som härjade i början av året och således också påverkade kraftigt det första kvartalets resultat.

Koncernens verkställande direktör Stefan Damlin är nöjd med resultatet.

- Att vi lyckats höja antalet kunder visar på ett konkurrenskraftigt pris, men också på att Vasa Elektriska har lyckats stärka sin image i hela Finland. Det visar också de undersökningar vi regelbundet låter göra om hur välkänt bolaget är.

På en riksomfattande nivå ökade bolaget kraftigt sin hjälpta varumärkeskännedom som under början av året uppgick till 53 procent.

- Även i framtiden kommer vi att satsa på en stark image och på att stärka vår position på konsumentmarknaden.

Bolaget som siktat på att profilera sig som en riksomfattande aktör har just nu kunder i samtliga kommuner i Finland.

Koncernens nyss godkända strategi utgår från en energibransch i förändring och de möjligheter och utmaningar som den medför.

- Förverkligandet av strategin kommer att skapa nya affärsverksamheter. Jag tror starkt på att vi ännu kan förbättra vår konkurrenskraft och skapa mervärde för våra kunder, konstaterar Damlin.

Koncernen Vasa Elektriska

1–3/2019

1–3/2018

Omsättning M€

47,1

44,7

Förändring i omsättningen %

5,4

12,3

Rörelsevinst M€

5,8

6,5

Rörelsevinst %

12,3

14,5

Investeringar M€

3,9

3,4

Självförsörjningsgrad %

55,6

54,2

 

   

Försäljning av el GWh

576

538

Försäljning av fjärrvärme GWh

282

306

Elöverföring GWh

321

335

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Stormen Aapeli medförde tilläggskostnader för koncernen Vasa Elektriska. Bild: Christoffer Björklund
Stormen Aapeli medförde tilläggskostnader för koncernen Vasa Elektriska. Bild: Christoffer Björklund
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!20.6.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens9.4.2019 13:57:12 EESTTiedote

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5 miljoner euro till följd av Seinäjoki kraftverks ägararrangemang.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum