Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Asfaltering av gator i Helsingfors inleds – se listan på platser

Dela
Med sommarens intåg inleds också asfalteringen av gator. I Helsingfors får flera gator runt om i staden ny beläggning. Programmet för ombeläggning omfattar asfaltering och stenläggningar av körbanor samt gång- och cykelvägar.
Asfaltering på Vilhelmsbergsgatan. Fotograf: Elli Pukkinen
Asfaltering på Vilhelmsbergsgatan. Fotograf: Elli Pukkinen

Beläggningsarbetena inleds i början av maj och fortsätter under sommaren. Före beläggningsarbetena kommer det upp skyltar med flyttningsuppmaning på gatorna för att inga parkerade bilar ska finnas på gatorna under arbetet. Arbetet inleds med att den gamla asfalten fräses bort varefter gatorna får ny beläggning och vägmarkeringar.

Man strävar efter att bli klar med arbetet inom cirka två veckor på varje plats. Vädret och eventuella maskinhaverier kan förlänga tiden. Alternativa rutter skyltas under tiden för arbetet. Vid gatubeläggningarna beaktas efter möjlighet även kommande byggnadsarbeten.

Programmet för ombeläggning preciseras under beläggningssäsongen. Programmet för ombeläggning omfattar asfaltering och stenläggningar av körbanor samt gång- och cykelvägar.

Staden mäter skicket för huvudgatorna regelbundet. Med uppgifterna som grund utarbetas årligen en ombeläggningsplan enligt vilken beläggningsarbeten genomförs.

Objekten är också markerade i Helsingfors karttjänst senare i maj. Eftersom listningen är preliminär kan en del av gatorna nedan tas bort från listan över gator som ska beläggas.

Nedan hittar du en preliminär listning över de gång- och cykelvägar samt körbanor som ska beläggas i sommar. Objekten är också markerade på kartor.

Gång- och cykelvägar

 • Unionsgatan avsnittet Långa bron - Elisabetsgatan, sidan mot parken
 • Djurparksvägen avsnittet Stadsteatern - Sparbankskajen
 • Österleden rampen avsnittet Brändö bro - Silversundsbron
 • Indiagatan avsnittet Forsbyvägen - Bassängvägen
 • Haga invid järnvägen avsnittet Tavastehusleden - Eliel Saarinens väg
 • Sockenbacka invid järnvägen avsnittet Gjuteriets järnvägsstation - Sockenbackavägen
 • Krämersskogsvägen öster om Tavastehusleden
 • Ring I mellan Spelmansvägen och Rosasgränden
 • Ring I avsnittet Baggbölevägen - Kårbölevägen
 • Malm avsnittet Longinoja – Tattaråsvägen
 • Malm Gamla banstråket

Körbanor på gator och vägar

Centralt

 • Norra kajen
 • Helsingegatan avsnittet Tågbron - Mannerheimvägen
 • Mörtnäsvägen avsnittet Västerleden - Storsvängen
 • Porkalagatan Drumsö bro - Tallbergsgatan
 • Lappbrinken avsnittet Lappviksgatan - Gräsviksgatan
 • Tallbergs allé
 • Stillahavsgatan avsnittet Riogatan - Bunkerplatsen
 • Fredriksgatan avsnittet Lönnrotsgatan - Folkskolegatan
 • Parkgatan
 • Södra Järnvägsgatan avsnittet Fredriksgatan - Arkadiagatan
 • Norra Järnvägsgatan avsnittet Arkadiagatan - Fredriksgatan
 • Södra Hesperiagatan avsnittet Mechelingatan - Runebergsgatan
 • Lotsgatan
 • Sandgatan
 • Gyldénsvägen avsnittet Drumsövägen - Norrsvängen
 • Tirholmsvägen
 • Kvarnvägen
 • Brovägen

Väster

 • Mannerheimvägen avsnittet Topeliusgatan - Tilkkalänken
 • Vichtisvägen avsnittet Köpingsvägen - Hoplaxvägen
 • Paciusgatan avsnittet Stenbecksgatan - Fölisövägen
 • Ramsays strand/Paciusgatan
 • Munksnäs allé båda filer
 • Tölötullsgatan
 • Mejlansvägen
 • Ulfsbyvägen avsnittet Konstnärsvägen - Ulfsbyvägen 25D
 • Kanteletarvägen avsnittet Krämarvägen/Aku Korhonens väg - Kantelevägen
 • Stormyrvägen och Bymossagränden
 • Gamla Åbo landsväg avsnittet Hemmansvägen - Stormyrvägen

Öster/sydost

 • Österleden, österut avsnittet Hertonäs - Östra centrum
 • Österleden, västerut avsnittet Östra centrum - Hertonäs
 • Maruddsvägen avsnittet Gotlandsvägen - Handelshusgatan
 • Sjöåkervägen avsnittet Kommunalrådsvägen - Rusthållarvägen
 • Västerkullavägen avsnittet Österleden - Untamalavägen
 • Nordsjö bro
 • Johan Sederholms väg
 • Tammelundsvägen avsnittet Gammelleden - Leppholmsvägen
 • Abraham Wetters väg avsnittet Sagolandsstigen – Grundsundsvägen
 • Grundsundsvägen avsnittet Leppholmsvägen – Gavelåkersvägen
 • Maruddsvägen avsnittet Kaskärrsvägen - Handelshusgatan
 • Hjulkvarnsvägen avsnittet Mamsell - Kvarndammsvägen
 • Vanhalinnavägen (Östergatan - Kustövägen) och Brahelinnavägen
 • Brändövägen avsnittet Marskalken - Risto Rytis väg
 • Stensbölevägen (Stensbölekanten – Stensbölebågen) och Stensbölebågen (Stensbölevägen – Tallörtsvägen)
 • Viksvägen avsnittet Österleden - Depåvägen, inte kring Igelkottsvägen
 • Portvägen
 • Kolsivägen
 • Igelkottsvägen avsnittet Rävvägen - Transformatorgatans droppformade korsning

Norr/norr

 • Kottbyvägen och Kullervogatan avsnittet Forsbyvägen - Pohjolagatan
 • Pohjolagatan avsnittet Kullervogatan - Kottbyvägen
 • Åggelbyvägen avsnittet Pohjolagatan - Landshövdingsvägen
 • Talldungevägen avsnittet Björkdungevägen - Skogsbäcksvägen
 • Rudvägen och -gränd
 • Sadelmakarvägen avsnittet Kullatorpsvägen-Grytgjutarvägen
 • Skifteslagsvägen avsnittet Alkuvägen - Andelslagsvägen
 • Kolarvägen avsnittet Vedakärrsvägen - Kolmilavägen
 • Rödjevägen och Starrbackavägen avsnittet Kolarvägen - Kolarstigen

Norr/nordost

 • Viksvägen avsnittet Förvaltarbågen - Filarvägen
 • Gamla Helsingevägen avsnittet Tattaråsvägen - Rikroken
 • Päivölävägen avsnittet Järnvägen - Mosabackabågen
 • Krönvägen avsnittet Ärtåkersvägen - Korsfarargatan
 • Viksporten
 • Örstensbågen avsnittet Örstensgränden - Hesburger
 • Malmbågen avsnittet Orrmossevägen - Ormusåkersvägen
 • Björnkärrsvägen avsnittet Bocksbackabågen - Badstrandsvägen
 • Ladugårdsbågen avsnittet Von Daehns gata - Ladugårdskroken
 • Örtagårdsvägen och Bindegränden
 • Norrskensvägen avsnittet Skomakarbölevägen - Planetvägen
 • Tattarmossvägen (Tattaråsvägen – Kopplingsvägen), Kopplingsvägen och Garagevägen (Kopplingsvägen – Rattvägen)
 • Gjutjärnsvägen avsnittet Tattaråsvägen - Gjutjärnsgränden

Nyckelord

Kontakter

Noora Lindberg
Projektchef
Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
Byggnader och allmänna områden
tfn 09 310 23448, 040 7583846
noora.lindberg@hel.fi

Bilder

Asfaltering på Vilhelmsbergsgatan. Fotograf: Elli Pukkinen
Asfaltering på Vilhelmsbergsgatan. Fotograf: Elli Pukkinen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Competition seeks an implementer for the island of Puotilanranta2.6.2023 14:20:23 EEST | Press release

The City of Helsinki is looking for a partner for the development and implementation of an island that is to be constructed in Puotilanranta. A new neighbourhood for approximately 2,700 residents is being planned in the area of the current Puotila marina, close to the services of Itäkeskus. One of the districts of the area will take the form of an island, the design and implementation of which will be chosen in this competition. The Urban Environment Committee will discuss the Puotilanranta island competition in its meeting on 6 June 2023.

Helsingfors utlyser tävling för ön i Botbygårdsstranden2.6.2023 14:13:38 EEST | Tiedote

Helsingfors stad söker en partner för att utforma och anlägga den ö som ska byggas i Botbygårdsstranden. I området kring nuvarande Botby gårds småbåtshamn, i närheten av tjänsterna i Östra centrum, planerar man ett nytt grannskap för cirka 2 700 invånare. Ett av kvarteren i området kommer att realiseras i form av en ö, och det är planeringen och byggandet av den som tävlingen gäller. Stadsmiljönämnden behandlar ötävlingen i Botbygårdsstranden på sitt sammanträde den 6 juni 2023.

Puotilanrannan saarelle etsitään toteuttajaa kilpailun kautta2.6.2023 14:05:44 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki etsii kumppania Puotilanrantaan rakennettavan saaren kehittämiseen ja toteuttamiseen. Nykyisen Puotilan venesataman alueelle, lähelle Itäkeskuksen palveluja, suunnitellaan uutta naapurustoa noin 2 700 asukkaalle. Yksi alueen kortteleista tullaan toteuttamaan saarena, jonka suunnittelua ja toteutusta kilpailu koskee. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Puotilanrannan saarikilpailua kokouksessaan 6.6.2023.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.6.20231.6.2023 18:38:50 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.6.2023. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 15.6.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum