Tuomioistuinvirasto

Asko Välimaa utnämnd till president vid Helsingfors hovrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt justitierådet Asko Välimaa till president vid Helsingfors hovrätt för en viss tid om sju år från och med 1.11.2020.

Vicehäradshövding, juris licentiat Asko Välimaa är ledamot vid högsta domstolen. Välimaa är dessutom ordförande för Domstolsverkets direktion.

Innan övergången till högsta domstolen arbetade Välimaa i ledande uppgifter vid justitieministeriet, bl.a. som kanslichef, avdelningschef och lagstiftningsdirektör. Han har bred erfarenhet av lagberedning, i synnerhet på straff- och processrättens område. Välimaa har varit ordförande, medlem och sakkunnig i många arbetsgrupper vid ministeriet. Han har också bred erfarenhet av internationellt samarbete samt av verksamhet inom Europeiska unionen.

Helsingfors hovrätt är till befolkningsmängd och till antalet mål och ärenden Finlands största hovrätt. Befolkningsmängden i domkretsen uppgår till nästan 1,7 miljoner invånare. Hovrättens domkrets omfattar Helsingfors, Östra Nylands och Västra Nylands tingsrätter.

För närvarande finns det fem rättskipningsavdelningar vid Helsingfors hovrätt. Till hovrätten inkommer årligen drygt 3000 mål och ärenden. Helsingfors hovrätt handlägger som enda hovrätt vissa ärendegrupper, såsom militära rättegångsärenden.

Vid Helsingfors hovrätt finns utöver presidenten 75 domare. Antalet anställda år 2020 är sammanlagt ca 163 personer.

Tjänsten som president vid Helsingfors hovrätt ledigförklarades på grund av president Mikko Könkköläs pensionering.

Nyckelord

Kontakter

Wilhelm Norrman, kanslichef vid högsta domstolen, tfn 029 56 40110, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Domstolsverkets grundläggande uppgift är att sköta domstolsväsendets centralförvaltningsuppgifter. Domstolsverket ska se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I Domstolsverkets återgångsplan rekommenderas en väl genomtänkt återupptagning av nedlagda funktioner29.5.2020 11:18:08 EESTTiedote

Domstolsverket har i samarbete med domstolar, fackliga organisationer och företagshälsovården utarbetat en återgångsplan i syfte att organisera domstolsarbetet under den undantagsperiod som orsakats av coronavirusepidemin och särskilt med tanke på återgång till normalförhållanden. Domstolarna ansvarar dock själva för organiseringen av sina respektive verksamheter och kan med utgångspunkt i sina egna omständigheter också överväga åtgärder som innebär avsteg från återgångsplanen.

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen29.5.2020 11:08:49 EESTTiedote

Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä tuomioistuinten, ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa laatinut palautumissuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuintyön järjestämisessä koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana ja erityisesti normaaliaikaan palauduttaessa. Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä ja voivat harkita myös suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä omien olosuhteidensa mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum