Assemblin Oy

Assemblin projektiyhteistyössä maisteriopiskelijoiden kanssa

Jaa

Lappeenrannan Yliopiston kauppatieteiden maisteriopiskelijat Jenni Salo, Sara Anttila ja Anna Hirsimäki ovat projektikurssien huipputaitajia. Kolmikko lähti etsimään loppuvuodesta 2017 Project Course on Sustainable Business -kurssille yritystä, minne voisivat toteuttaa projektin koskien kestäviä yritysmalleja. Opiskelijat päätyivät valitsemaan projektiin Assemblinin omien kontaktiensa kautta. Mitä hyötyjä on kurssiyhteistöistä opiskelijoille ja valitulle yritykselle? Mitä tällaisella projektilla voidaan saavuttaa? Lue ja innostu kolmikon tarinasta ja projektista.

Assemblin projektiyhteistyössä maisteriopiskelijoiden kanssa - Yritysten vastuullisuuden aika on nyt, eikä tulevaisuudessa
Assemblin projektiyhteistyössä maisteriopiskelijoiden kanssa - Yritysten vastuullisuuden aika on nyt, eikä tulevaisuudessa

Jenni, Sara ja Anna opiskelevat Lappeenrannan Yliopistossa Kauppatieteiden maisteriohjelmassa strategiaa, innovaatioita ja kestävää kehitystä. Valmistuttuaan ensimmäisistä koulutuksistaan tulevat maisterit lähtivät etsimään jokainen jatko-opiskelupaikkaa, missä pystyisi kohdentamaan opiskelujaan kestävään kehitykseen.

Jenni päätyi Lappeenrantaan juurikin kestävän kehityksen perässä.

- Suoritin ensimmäisen tutkintoni Espoossa ja kun aloin haaveilla seuraavasta tutkinnosta, oli Lappeenranta helppo valinta, sillä kestävää kehitystä ei vielä voi opiskella pääaineena monessakaan yliopistossa. Vastuullisuus-opinnot olivat minulle selkeä valinta omien arvojeni ja kiinnostuksen kohteiden vuoksi. Lisäksi koen, että tulevaisuudessa kestävän kehityksen ammattilaisia tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Myös Sara ja Anna päätyivät Lappeenrannan yliopistoon mielenkiintoisten maisteriohjelmien vuoksi.

- Etsin maisteriohjelmaa, joka olisi keskittynyt kestävään kehitykseen ja kuten Jennikin jo sanoi, niitä ei kovin moni koulu tarjoa. Mielestäni LUT:in maisteriohjelma tarjoaa täydellisen yhdistelmän mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Lappeenranta on myös ”vihreä kampus” ja siellä vastuullisuutta painotetaan monin eri tavoin, toteaa Sara yliopistovalinnastaan.

- Yritykset ovat avainasemassa vastuullisuuden toteuttamisessa ja niiden tulisi olla näyttämässä hyvää esimerkkiä vastuullisesta toiminnasta ja vaatia vastuullisuutta myös liikekumppaneiltaan. Pienillä teoilla on mahdollista saada aikaa isoja muutoksia. Haluan itse olla mukana vastuullisessa yritystoiminnassa ja sen kehittämisessä sekä markkinoinnissa. Siksi valitsin tämän maisterilinjan, jatkaa Anna.

Miksi Assemblin?

Korkeakouluissa kursseilla hyödynnetään projektityöskentelyä ja projekteissa oikeita yrityksiä sekä monet projekteista tehdään suoraan itse yritykselle. Annan, Saran ja Jennin Project Course on Sustainable Business-projektikurssin yritykseksi valikoitui Assemblin.

- Yksi ryhmäläisistämme tunsi Assemblinin viestintävastaavan Fanni Långin, joka kertoi yrityksen lisäävän vastuullisuutta yhä enemmän liiketoiminnoissaan. He olivat innokkaita kehittämään liiketoimintaansa yhä vastuullisemmaksi ja huomioimaan kestävän kehityksen toiminnoissaan yhä paremmin. Samanaikaisesti meillä alkoi projektikurssi (Project Course on Sustainable Business), jonka tarkoituksena oli kehittää case- yrityksen toimintaa yhä vastuullisemmaksi. Projektin tarkoituksena oli luoda yritykselle vastuullinen ja kestävä strategia ja kirkastaa yritysvastuun merkitystä, toteaa Anna.

- Lähtökohtaisesti tämän projektin ideana oli lisätä Assemblinin työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tätä kautta sitoutuneisuutta yritykseen. Tätä tukemaan toteutimme kyselyn Assemblinin työntekijöille ja näitä tuloksia hyödyntäen sekä teoriatietoon nojaten, loimme Assemblinille käytännön ehdotuksia, joiden avulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen, jatkaa Sara projektin sisällöstä.

Kolmikko toteaa, että ajoitus oli molemmin puolin loistava ja osaltaan siksi he päätyivät tekemään projektin Assemblinille.

- Koska yritysvastuu ja kestävä kehitys kattavat suuren kirjon eri teemoja ja haasteita, keskustelimme yrityksen kanssa eri aiheista, joista sosiaalinen vastuu ja tarkemmin työntekijät nousivat esille. Projektimme pääteemaksi muodostui työntekijöiden parempi sitouttaminen yritykseen strategisen ajattelun avulla. Kaikilla näillä osioilla oli sama päämäärä; työntekijöiden entistä parempi sitouttaminen yritykseen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta, kertoo Jenni.

Yhteistyöprojekteista käytännönläheisyyttä ja todellisia innovaatioita

Jenni, Sara ja Anna kertovat, että projekti lähti liikkeelle tutustumalla Assemblinin toimintaperiaatteisiin yleisellä tasolla sekä perehtymällä vastuullisuuteen liittyviin dokumentteihin.

- Tämän jälkeen toteutimme kyselyn Assemblinin työntekijöille, joka liittyi muun muassa yleiseen tyytyväisyyteen, siihen mitä työssä arvostetaan ja mitä mahdollisesti voisi kehittää. Peilaamalla tuloksia kirjallisuuteen, erilaisiin teorioihin ja muihin tutkimuksiin, loimme Assemblinille strategian, liiketoimintamallin ja operatiivisen tason käytännön ideoita, joilla lisätä työntekijöiden sitoutuneisuutta Assembliniin, kertoo Sara.

- Merkittävimmät tulokset saimme tietenkin työntekijöille tekemästämme kyselystä. Olimme erittäin positiivisesti yllättyneitä vastausmäärästä, vaikka kyselyn toteutusaika olikin melko lyhyt. Saimme kattavaa dataa, jota pystyimme käyttämään perusteluita omille ehdotuksillemme sekä koko työlle, jatkaa Anna.

Kolmikko kertoo, että tärkeimpiä tuloksia yritykselle olivat operationaaliset ehdotukset, joissa keskityttiin antamaan konkreettisia ehdotuksia, jotka voi toteuttaa ns. päivittäisessä työelämässä. Ehdotuksien pohjana toimi useat akateemiset tutkimustulokset sekä eritoten työntekijöille toteutettu kysely.

Yritysten vastuullisuuden aika on nyt, eikä tulevaisuudessa

- Jatkuvasti puhutaan siitä, kuinka yritysten pitäisi kehittää toimintaansa tulevaisuudessa vastuullisemmaksi ja tehdä enemmän kestävämpiä valintoja ja strategioita sitten kun sen aika on. Muutosta ei pidä tehdä tulevaisuudessa vaan valintojen ja muutosten aika on nyt. Tulevaisuudessa muutosten tekeminen voi olla liian myöhäistä, toteaa Assemblinin viestintävastaava Fanni Lång.

Fanni työskentelee viestintä- ja markkinointitehtävien lisäksi Assemblinin pohjoismaisessa kestävän kehityksen komiteassa.

- Haluamme rakentaa yrityksestämme kestävän kehityksen mukaisen huomioiden vaikutuksemme ympäristöömme ja sosiaalisiin tekijöihin sekä kehittää yritysvastuullisuuttamme jatkuvasti. Teemme paljon yhteistyötä opiskelijoiden kanssa insinööri- ja opinnäytetöiden parissa, mutta nyt tartuimme tähän projektiin vielä innokkaammin, osittain juurikin siksi, että haluamme tukea opiskelijoita olemalla mukana ja antamalla konkreettisia yrityspohjaisia aihealueita.

- Silloin kun itse opiskelin, yritysyhteistyöt olivat tiukassa, koska monesti voidaan kokea, että projektit vievät liikaa aikaa. Mielestäni opiskelijayhteistyöt ovat enemmänkin rikkaus! Nuoret tekijät ovat innokkaita ja innovatiivisia, toteaa Fanni projektin kulusta ja yhteistyöstä.

Myös tulevat maisterit ovat sitä mieltä, että yritysten täytyy tarttua vastuullisuuteen nyt.

- Yritysten vastuullisuus on erittäin merkittävää. Yritysten on kannettava vastuunsa joko vapaaehtoisesti tai viimeistään kuluttajien vaatimuksesta. Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia, joten yritykset eivät voi pitkällä aikavälillä selviytyä, jos ne eivät ota huomioon vastuullisuutta liiketoiminnassaan, toteaa Jenni.

Sara toteaa, että tämän hetkinen tilanne on kestämätön maapallolle ja toimia tarvitaan kaikkien osalta.

- Vastuullisuusasioihin tullaan tulevaisuudessa puuttumaan paljon enemmän lainsäädännöllä. Sen lisäksi, että yritys voi menestyä, se tarvitsee sidosryhmien hyväksynnän. Kuten Jennikin totesi, kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja osaavat vaatia vastuullista liiketoimintaa. Jotta yritys voi selvitä sen tulee vastata myös näihin vaatimuksiin.

Lopputuloksista ja kolmikon tulevaisuuden suunnitelmista

Jenni, Sara ja Anna ovat olleet projektiin ja saatuihin tuloksiin erittäin tyytyväisiä ja kertovat, että yhteistyö Assemblinin kanssa on mennyt erittäin sujuvasti.

- Saimme paljon infoa ja kaiken pyytämämme tiedon projektin toteuttamista varten. Kysymyksiimme myös reagoitiin nopeasti, joten pystyimme työstämään projektia nopeasti eteenpäin. Sekä viestintävastaava, että yrityksen toimitusjohtaja ottivat projektin tosissaan ja tarjosivat meille paljon hyödyllistä tietoa sekä auttoivat tarvittaessa.

Fanni kertoo, että Assemblin käsittelee tulokset sisäisesti ja aikovat hyödyntää tuloksia kehitystoiminpiteissään.

- Tämä tehokolmikko teki aivan loistavaa työtä ja en voisi olla tyytyväisempi tuloksiin ja projektin etenemiseen.

Tulevat kauppatieteiden maisterit pyrkivät valmistumaan vuoden 2019 aikana ja jokainen heistä toivoo, että pääsisivät tekemään töitä vastuullisuuden parissa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Assemblin projektiyhteistyössä maisteriopiskelijoiden kanssa - Yritysten vastuullisuuden aika on nyt, eikä tulevaisuudessa
Assemblin projektiyhteistyössä maisteriopiskelijoiden kanssa - Yritysten vastuullisuuden aika on nyt, eikä tulevaisuudessa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Assemblin Oy
Assemblin Oy
Sentnerikuja 1
00440 Helsinki

+358 20 198 4640http://fi.assemblin.com/

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa, ja palveluksessamme on noin 5 700 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla.

Lue lisää osoitteesta www.assemblin.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Assemblin Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme