Suomen Pankki

Asuntolainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon loppuvuonna 2020

Jaa

Joulukuussa 2020 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 460 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Asuntolainoja ei ole nostettu näin paljon aiemmin vastaavana aikana. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski ennätyksellisen alhaiseksi ja oli 0,69 % joulukuussa 2020. Poikkeuksellinen loppuvuosi asuntolainamarkkinoilla kiritti koko vuoden nostoja. Syys-joulukuussa 2020 asuntolainoja nostettiin 13,2 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Koko vuonna 2020 uusia asuntolainoja nostettiin 4,5 % enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 nostot olivat yhteensä 20,4 mrd. euroa.

Joulukuussa asuntolainojen uudelleen neuvotteluja oli normaali määrä keväällä nähdyn piikin jälkeen. Asuntolainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen 980 milj. euron edestä, mikä oli alle viidesosa huhtikuussa neuvotelluista lainasopimuksista. Normaali määrä on ollut noin miljardin euron molemmin puolin jo useamman vuoden ajan.

Asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet edelleen. Joulukuussa 2020 uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 21 vuotta ja 6 kuukautta. Takaisinmaksuajaltaan pidempien (yli 29 vuotta) osuus uusista asuntolainoista on kasvanut nopeasti: joulukuussa 2020 niiden osuus oli 12,1 %, kun vuosi sitten vastaavana aikana niiden osuus oli 6,7 %.

Runsaat asuntolainanostot, kevään lyhennysvapaat ja pidentyneet takaisinmaksuajat kiihdyttivät osaltaan asuntolainakannan kasvuvauhtia. Asuntolainakannan (103,6 mrd. euroa) vuosikasvuvauhti oli 3,3 % joulukuussa 2020.

Lainat

Kotitalouslainoista oli joulukuun 2020 lopussa kulutusluottoja 16,8 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa. Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 2,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski marraskuusta 2020 ja oli 1,93 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 96,9 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 37,3 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun 2020 lopussa 103,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,05 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 90,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 3,8 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat joulukuussa 0,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 0,25 %.

Lisätietoja antavat:

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 1.3.2021 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Avainsanat

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Bank of Finland Museum programme for spring 2021: housing finance, digital age payments and economic forecast5.2.2021 08:15:00 EETPress release

The Bank of Finland Museum’s programme of public events for spring 2021 highlights the challenges of payments in the digital age as well as housing finance and the long-term development of the Finnish economy. Through public events, the Bank of Finland seeks to promote citizens’ financial literacy and knowledge of the financial markets.The goal is also to increase dialogue with the public. The events will take place online and will be held in Finnish unless otherwise mentioned.They will be broadcast from the Bank of Finland Museum.The events start at 5 pm, and recordings of them will be available for viewing afterwards on the Bank of Finland Museum’s website. Tuesday 9 February Talouskirja NYT discussion series:Erkki Liikanen’s Komissaari (Commissioner) Olli Rehn, Governor of the Bank of Finland, discusses with his predecessor Erkki Liikanen the latter’s new book, which covers Liikanen’s years as EU Commissioner 1995–2004 Tuesday 2 March Housing finance trends in Finland in the 21st ce

Bolånemarknaden, betalningar i den digitala eran och ekonomisk prognos på Myntmuseets program i vår5.2.2021 08:15:00 EETTiedote

Myntmuseets publikevenemang våren 2021 fokuserar på utmaningarna för betalningar i den digitala eran och den långsiktiga utvecklingen på bostadsmarknaden och i den finländska ekonomin. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Tillställningarna arrangeras som webbinarier och hålls på finska om inte annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum. Webbinarierna börjar kl. 17 och inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 9.2 Ekonomibok Nu: Erkki Liikanens bok Komissaari (Kommissionären) Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn diskuterar med sin företrädare Erkki Liikanen om dennes nya bok om åren som EU-kommissionär 1995–2004 Ti 2.3 Trender på den finländska bolånemarknaden på 2000-talet Rådgivare Hanna Putkuri, Finlands Bank Ti 16.3 Låt dig inte luras! - Betalningsmedels- och investeringsbedrägerier i den digitala eran och hur de ka

Rahamuseon kevään aiheina asuntoluottomarkkinat, digiajan maksaminen ja talousennuste5.2.2021 08:15:00 EETTiedote

Rahamuseon kevään 2021 yleisötilaisuuksissa esiin nousevat maksamisen haasteet digiaikana sekä asuntoluottomarkkinoiden ja Suomen talouden pitkän aikavälin kehitys. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 9.2. Talouskirja nyt: Erkki Liikasen Komissaari Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn keskustelee edeltäjänsä Erkki Liikasen kanssa tämän uudesta kirjasta, joka käsittelee Liikasen vuosia EU:n komissaarina 1995–2004 ti 2.3. Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla Neuvonantaja Hanna Putkuri, Suomen Pankki ti 16.3. Älä tule huijatuksi! - Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset ja niiden tunnistaminen Johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiska

Investments made in Finnish investment funds at record level4.2.2021 10:00:00 EETPress release

In December 2020, investments in Finnish investment funds amounted to EUR 135.2 billion, more than ever before. Fund share liability grew by EUR 8.1 billion during 2020. In January-March 2020, investment funds’ market value declined by EUR 15.6 billion, in addition to net redemptions of EUR 2.8 billion due to the international coronavirus pandemic[1]. However, the appreciation of the invested assets and new subscriptions after April 2020 increased Finnish investment funds’ fund share liability by the end of 2020. In April-December 2020, the appreciation of investments increased the value of fund units by EUR 21.9 billion, while new subscriptions in these funds amounted to a further EUR 4.5 billion in net terms. In 2020, the largest new net investments in Finnish investment funds were made by households (EUR 1.2 billion). In addition, the appreciation of asset prices increased households’ fund holdings by EUR 2.3 billion in 2020 despite the decline in the spring. At the end of December

Rekordstora investeringar i finländska investeringsfonder4.2.2021 10:00:00 EETTiedote

I december 2020 var de finländska investeringsfondernas fondandelsskuld 135,2 miljarder euro, vilket är mer än någonsin tidigare. Fondandelsskulden ökade med 8,1 miljarder euro under 2020. I januari–mars 2020 sjönk fondandelarnas marknadsvärde med 15,6 miljarder euro och dessutom inlöstes från fonderna till följd av den internationella coronapandemin kapital till ett nettovärde av 2,8 miljarder euro[1]. Värdeökningen på investeringsobjekten samt de nya teckningar som gjordes efter april 2020 utökade emellertid fondandelsskulden i de finländska investeringsfonderna före utgången av 2020. I april–december 2020 höjde värdeökningen i investeringarna fondandelarnas värde med 21,9 miljarder euro och dessutom gjordes i investeringsfonderna nya teckningar till ett nettovärde av 4,5 miljarder euro. Under 2020 stod hushållen nettomässigt för den största andelen nya investeringar i de finländska investeringsfonderna (1,2 miljarder euro). Dessutom utökade värdeökningarna trots nedgången på våren 2

Suomalaisissa sijoitusrahastoissa olevat sijoitukset ennätyksellisen suuret4.2.2021 10:00:00 EETTiedote

Joulukuussa 2020 suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka oli 135,2 mrd. euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rahasto-osuusvelka kasvoi 8,1 mrd. eurolla vuoden 2020 aikana. Tammi-maaliskuussa 2020 rahasto-osuuksien markkina-arvo laski 15,6 mrd. eurolla, minkä lisäksi kansainvälinen koronapandemia aiheutti sen, että rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 2,8 mrd. euron edestä pääomia[1]. Huhtikuun 2020 jälkeen tapahtuneet sijoituskohteiden arvonnousut sekä tehdyt uudet merkinnät kuitenkin kasvattivat suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelkaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Huhti-joulukuun 2020 aikana sijoitusten arvonnousut kasvattivat rahasto-osuuksien arvoa 21,9 mrd. eurolla ja lisäksi sijoitusrahastoihin tehtiin uusia merkintöjä nettomääräisesti 4,5 mrd. euron edestä. Vuoden 2020 aikana nettomääräisesti (1,2 mrd. euroa) eniten uusia sijoituksia suomalaisiin sijoitusrahastoihin tekivät kotitaloudet. Lisäksi arvonnousut kasvattivat kevään 2020 laskusta

An exceptionally high amount of housing loans drawn down in late 20201.2.2021 10:00:00 EETPress release

In December 2020, households drew down new housing loans worth EUR 1.9 bn, up EUR 460 million on the same period in 2019. Drawdowns of housing loans have never been this high in December. The average interest rate on new drawdowns hit a new record low, standing at 0.69% in December 2020. The exceptional situation on the housing loan market in late 2020 pushed up drawdown figures for the year as a whole. In September–December 2020, new housing loan drawdowns grew by 13.2% on the same period a year earlier. For the year as a whole, the rise was 4.5% and the total amount taken out was EUR 20.4 bn. A normal amount of housing loans was renegotiated in December 2020, following a peak in the spring. Renegotiated housing loans totalled EUR 980 million, less than one fifth of the amount renegotiated in April. The normal amount has varied around EUR 1 bn for several years. Housing loan maturities have lengthened further. In December 2020, the average repayment period of new housing loans was 21

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme