Sitra

Att leva hållbart är viktigt enligt finländarna – unga föregångare i klimatgärningar

Dela

Majoriteten av finländarna tycker att det är viktigt att leva ett hållbart liv och tror att konsumtionsvalen spelar roll i att bromsa klimatförändringen, berättar en enkät som utförts av Sitra. Ungdomarna är aktivare på att också uppmuntra andra att göra miljövänliga val.

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra

69 procent av finländarna tror att konsumtionsvalen spelar roll i att bromsa klimatförändringen, visar Sitras nya enkät ”Den resurskloka medborgaren 2019”.

”Det är viktigt att finländarna är medvetna om betydelsen av konsumtionsval för att nästan 70 procent av alla klimatutsläpp orsakas av hushållskonsumtion”, säger Markus Terho, ledaren för Sitras projekt En hållbar vardag.

Att leva på ett hållbart sätt är viktigt för 78 procent av finländarna. Över två tusen finländare i 18–79 års ålder svarade på enkäten som kartlade finländarnas attityder och gärningar när det gäller hållbar konsumtion och vardagsval. Materialet samlades in av Kantar TNS under maj 2019. Den senaste motsvarande undersökningen utfördes i april 2017.

”På två år har vi tagit ett steg åt ett mer hållbart håll i vår vardag, vare sig det handlar om boende, trafik, mat eller annan konsumtion som innebär val.  Det är fint att se finländarna uppskattar hållbara sätt ätt att leva. Vårt konsumentbeteende ändras, fastän långsamt”, säger Terho.

Över hälften av finländarna (53 procent) har medvetet minskat sin konsumtion p.g.a. miljön och försöker göra ansvarsfulla val. Andelen har stigit något sedan 2017. Drygt en tredjedel använder miljövänliga produkter och tjänster även om de skulle kosta mera.

Hållbart liv har en stark koppling med hur betydelsefullt informanterna upplever sitt liv och hur nöjda de är med det.

”Det verkar finnas en koppling mellan att vara nöjd och att göra hållbara val: de som är nöjda med sitt liv gör hållbara val, och hållbara val gör en nöjdare och får en att uppleva sitt liv som betydelsefullt”, säger Terho.

Ungdomar i främsta linjen i kampen för hållbart liv

När det gäller att engagera andra för hållbara val är det ungdomarna som sticker ut positivt. Medan 37 procent av alla informanter berättar att de agerar aktivt så att deras närkrets ska börja använda miljövänliga lösningar, är det 44 procent av informanterna under 30 år som gör så. På arbetsplatsen eller i studiesamhället är det en fjärdedel av samtliga informanter som agerar aktivt för hållbara lösningar – bland under 30-åringar är siffran 34 procent.

Unga människor är också föregångare när det gäller användning av olika trafik- och resetjänster baserade på delningsekonomi. Till exempel används bildelning redan av 37 procent av alla under 30 år – andelen har stigit med nio procent under de gångna två åren. Även bilpooler och privata inkvarteringstjänster som Airbnb används flitigare av de unga.

Bromsningen av klimatförändringen motiverar speciellt de unga till att ändra sina vardagsval. Medan 35 procent av samtliga informanter berättar att de ändrat på hur de rör sig, äter eller bor för att bromsa klimatförändringen, är det nästan hälften av alla under 30 år som gjort det.

Det finns en efterfrågan på nya produkter och tjänster som är ekologiskt mer hållbara. Något mindre än hälften av finländarna upplever att det finns ett brett sortiment av alternativ till rimligt pris som gör det möjligt för alla att leva på ett miljövänligt sätt.

”Det räcker inte till med att alternativet är miljövänligt utan det ska också vara lätt och lockande för att få folket att ändra sina val och sitt beteende”, berättar Terho.

Resandet börjar bli mer hållbart

Att uppmärksamma miljöpåverkan får mer och mer vikt bland finländarna även när man planerar hur man tillbringar sin fritid. 59 procent av informanterna tillbringar sin semester i Finland alltid när det är möjligt. Allt flera uppger att de undviker att flyga på fritidsresor och åker tåg på semestrar istället.

”Att resa längs marken blir alltmer populärt. Enligt VR har t.ex. försäljningen av Interrail-kort ökat med upp till 20 procent under början av året”, säger Terho.

48 procent av finländarna har flugit under det senaste året. Ungefär en femtedel uppger att de försökt kompensera utsläppen av flygresor.

63 procent av informanterna tycker att en egen bil är absolut nödvändig med tanke på vardagen. Ändå är det till och med 44 procent som berättar att de försöker minimera miljöpåverkan av trafik och nästan lika många försöker minimera åkning med egen bil. 42 procent av informanterna ska härnäst skaffa en bil med mindre utsläpp.

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Sanna Autere
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
+358 50 331 7510, +358 294 618 475
sanna.autere@sitra.fi

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
PB 160 (Östersjögatan 11–13)
FI-00181 Helsinki, Finland
http://www.sitra.fi/sv

Bilder

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum