Varsinais-Suomen ELY-keskus

Automatiska trafikövervakningskameror i båda ändarna av Rävsundsbron för att dämpa överhastighet

Dela

En hastighetsbegränsning på 50 km/h har fastställts på Rävsundsbron för att trygga den nuvarande brons skick tills den nya bron är färdig. Körhastigheterna har följts upp med hjälp av hastighetstavlor på bron. Enligt uppgifter från hastighetstavlorna körs det en del överhastighet på bron, den största oron gäller överhastighet för tunga fordon. Nu har automatiska trafikövervakningskameror installerats i båda ändarna av bron för att dämpa körhastigheterna. Dessutom installeras en anordning som mäter vikten på tunga fordon i Kårlax underfart. Med hjälp av den övervakas den verkliga vikten på tunga fordon. Körhastigheten och massan på samt köravståndet mellan tunga fordon har en stor betydelse för brobelastningen.

En hastighetsbegränsning på 50 km/h har fastställts på Rävsundsbron för att trygga den nuvarande brons skick och öka trafiksäkerheten tills den nya bron är färdig. Dessutom har ett avstånd på 60 m mellan tunga fordon fastställts och specialtransporternas massa är begränsad. Körhastigheten och massan på samt köravståndet mellan tunga fordon har en stor betydelse för brobelastningen. Körhastigheterna har följts upp med hjälp av hastighetstavlor. Enligt hastighetstavlorna följer cirka 85 % av bilisterna hastighetsbegränsningen på 50 km/h. Anmärkningsvärt många kör dock överhastighet på bron. Den största oron gäller överhastigheten för tunga fordon eftersom de utgör den största belastningen på bron. Nu har automatiska trafikövervakningskameror installerats i båda ändarna av bron. Med hjälp av dem ska överhastigheterna dämpas. Kamerorna tas i bruk inom kort.

Tunga fordon orsakar de största rörelserna på brodäcket och hängstagen. En enskild tung transport (76 t) har stor inverkan på brons rörelser och belastning. Därför är man tvungen att begränsa specialtransporternas massor. Dessutom ska den verkliga vikten på tunga fordon följas upp med hjälp av en mätutrustning som installeras vid Kårlax underfart. Kårlax underfart ligger drygt 2 km från Rävsundsbron i riktning mot Pargas centrum. I praktiken korsar alla tunga fordon som kör över bron också underfarten. På så sätt får man ett omfattande urval av de verkliga fordonsvikterna för fordon som korsar Rävsundsbron. Om mätningen upprepade gånger påvisar övervikt hos tunga fordon kan NTM-centralen be polisen bevaka platsen för att kontrollera vikten på tunga fordon. Informationen om massan på tunga fordon kan också utnyttjas vid planeringen av den nya bron.

Specialtransporternas massor är begränsade för att trygga brons skick och förutsättningarna för att få tillstånd för specialtransport granskas från fall till fall. Utöver bedömningen av massorna och måtten för en enskild transport jämförs uppgifterna om transporten i tillståndsgranskningen för specialtransporter på Rävsundsbron med belastningar från tidigare transporter och brons rörelser, dvs. vilka uppgifter det finns om brons monitorering. Det tar tid att bedöma enskilda fall, så det lönar sig att lämna in ansökan om specialtransporttillstånd till tillståndstjänsterna vid NTM-centralen i Birkaland i god tid. Dessutom måste tillståndsansökan innehålla uppgifter om den exakta tidpunkten för specialtransporten, detta gäller alla specialtransporter över Rävsundsbron.

NTM-centralen påminner om att det är ytterst viktigt att följa de begränsningar som ställts på bron för att trygga brons skick och säkerställa trafiken tills den nya bron är färdig. Det tar ännu flera år att färdigställa den nya bron.

Mer information

- Rävsundsbrons skick: NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0295 022 816

- Automatisk trafikövervakning och mätning av fordonsvikter: NTM-centralen i Egentliga Finland, trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang, tfn 0295 022 797

- Specialtransporternas massa: Trafikledsverket, expert på broarnas bärighet, Heini Raunio, tfn 0295 34 3108

- Byggande av ny bro: Trafikledsverket, projektchef Janne Wikström, tfn 0295 34 3600

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mer än dubbelt så många nya lediga jobb i december jämfört med året innan25.1.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets och näringsbyrå fanns i slutet av december 22 400 arbetslösa arbetssökande. I december brukar antalet arbetslösa vanligen öka rejält jämfört med november och denna gång ökade det med 2 000 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 8 400 personer (27 %), dvs. snabbare än i hela landet generellt (23 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 6 600 (74 %) personer jämfört med året innan. I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,8 %, vilket är 3,7 procenten heter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (10,5 %). I december var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Saloregionen (29 %) och den minsta skillnaden i Nystadsregionen (23 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska region (10,3

Uusia työpaikkoja auki joulukuussa yli tuplaten viime vuoteen verrattuna25.1.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 22 400 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä nousee yleensä reippaasti marraskuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä nousi 2 000 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 8 400 henkilöllä (27 %) eli vauhdikkaammin kuin koko maassa yleisesti (23%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 6 600 (74%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 % eli 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (10,5 %). Joulukuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (29%) ja pienin Vakka-Suomessa (23%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,3 %) sekä Turun kaupungissa (13,2 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,9 %)

Utkasten till vägplanen för Kustö bro presenteras virtuellt för allmänheten på Teams 20.1.202217.1.2022 13:56:14 EET | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland och S:t Karins stad utarbetar en vägplan för förnyandet av Kustö bro på Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Kustö sund. Utarbetandet av vägplanen inleddes i slutet av 2021 och utkasten till vägplanen presenteras vid ett virtuellt publikevenemang på Teams torsdag 20.1.2022 kl. 18.00–19.30. Man kan bekanta sig med planutkasten på förhand i kartresponssystemet.

Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle virtuaalisesti Teamsilla 20.1.202217.1.2022 13:55:25 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Kaarinan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa Saaristotiellä (mt 180) Kuusistosalmessa sijaitsevan Kuusistonsillan uusimiseksi. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty loppuvuodesta 2021 ja tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään virtuaalisessa yleisötilaisuudessa Teamsilla torstaina 20.1.2022 klo 18.00–19.30. Suunnitelmaluonnoksiin pääsee tutustumaan ennakkoon karttapalautejärjestelmässä.

Elbussar till regionlinjen Pargas-Åbo17.1.2022 13:40:00 EET | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har konkurrensutsatt busstrafiken på linjerna Pargas–Åbo 801–802 och Houtskär–Korpo–Nagu–Pargas-Åbo 901–904. Linjerna 801–802 mellan Pargas och Åbo kommer att få elbussar före utgången av 2023. Det är fråga om NTM-centralernas första regionala upphandling av kollektivtrafik där man förutsatt eldrivna fordon. Med hjälp av elfordonen strävar man efter att minska trafikutsläppen. I och med konkurrensutsättningen kommer bussarna också att få informationsskärmar och det blir möjligt att köpa en enkelbiljett med bankkort. Den nya avtalsperioden enligt anbudsförfarandet inleds den 1.6.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum