Varma

Avkastningen på Varmas placeringar var 8,8 %, vilket motsvarar 3,9 miljarder euro

Dela

Varmas placeringar avkastade starkt i januari–september, hela 8,8 %. Placeringarna avkastade 3,9 miljarder och placeringarnas marknadsvärde ökade till 47,4 miljarder euro.

Januari-september var den mest gynnsamma trekvartalsperioden på tio år efter finanskrisen.

– Det har varit ett gynnsamt år på placeringsmarknaden. De senaste tio åren har erbjudit pensionssparare en exceptionellt lång, enhetlig uppgångsperiod, vilket har ökat finländarnas pensionsförmögenhet betydligt, säger Varmas vd Risto Murto.

Under början av året uppgick placeringsintäkterna till 8,8 (3,5) % och placeringarnas marknadsvärde till 47,4 (46,9) miljarder euro. Solvenskapitalet steg till 11,3 miljarder euro (9,6 i början av året). Aktierna avkastade speciellt bra, hela 16,3 (6,6) %, och bland dem gav de noterade aktierna en avkastning på 18,0 (5,5) %. Även avkastningen på ränteplaceringar utvecklades gynnsamt och avkastade 4,2 (-1,2) %. Kapitalplaceringarna avkastade 11,9 (12,2) %, hedgefonderna 3,6 (4,9) % och fastighetsplaceringarna 2,6 (4,0) %.

– Osäkerheten kring den ekonomiska tillväxten och den politiska miljön har ökat men aktiernas utveckling har varit positiv, trots att de anses vara ett riskfyllt tillgångsslag, och placeringsmarknaden har hållit sig lugn. Centralbankerna har vidtagit åtgärder för att stimulera den avtagande ekonomiska tillväxten genom penningpolitik, säger vice vd Reima Rytsölä som ansvarar för placeringar.

– Finlands ekonomiska utsikter skuggas av handelskrig och den internationella industrirecessionen. Dessa faktorer har inte belastat Finland avsevärt men riskerna för en avmattning av den ekonomiska tillväxten är tydliga. I synnerhet handelskriget hotar att få långvariga effekter för finländska företags verksamhetsmiljö även om en överenskommelse i handelsförhandlingarna skulle uppnås i slutet av året, säger Risto Murto.

PRI klassade Varma som en av de mest ansvarsfulla placerarna

FN:s PRI (Principles for Responsible Investment), som främjar ansvarsfull placering, klassade Varma som en av de mest ansvarsfulla placerarna i en internationell utvärdering. PRI identifierade placerare med utmärkt praxis gällande ansvarsfull placering när de valde och utvärderade externa kapitalförvaltare och deras verksamhet.

En ansvarsfull börsnoterad fond (ETF) som Varma utvecklat noterades på Londonbörsen. Fonden har skapats i samarbete med kapitalförvaltningsbolaget LGIM och värdepappersföretaget Foxberry som är specialiserat på indexplacering. Fonden som Varma tagit fram följer europeiska aktier och tar bred hänsyn till ansvarsaspekter.

Varma deltog för första gången i GRESB-utvärderingen (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som utvärderar fastigheters ansvarsfullhet och fick resultatet 68 poäng som berättigade till två av fem stjärnor. GRESB bedömer fastigheters ansvarsfullhet i direktägda fastighetsportföljer.

Varma är även fortsättningsvis det mest effektiva arbetspensionsbolaget

Antalet nya pensionsbeslut före utgången av september var 16 700, det vill säga 1,3 % färre än under motsvarande period föregående år. Intresset för partiell ålderspension ökade igen. Vi fick in 1 746 (1 448) ansökningar om partiell ålderspension, vilket är en ökning på en dryg femtedel jämfört med året innan.

Antalet invalidpensionsansökningar fortsatte öka efter vändningen i antalet ansökningar i fjol. Varma tog totalt emot 9 506 (8 826) ansökningar under januari-september, en ökning på 8 % från året innan.

Varma betalade ut pensioner för totalt 4,3 (4,1) miljarder euro under januari­­–september.

Kundöverföringar från andra pensionsbolag har ökat Varmas premieinkomst med 41 miljoner euro under januari-september. Tjänsterna inom arbetsmiljöledning har kompletterats med digitala tjänster och bredare hänsyn till förändringar i arbetslivet. Effektiviteten förblev på god nivå och Varma är även fortsättningsvis det mest effektiva arbetspensionsbolaget. Varma använde 66 % av försäkringsavgifterna avsedda för driftskostnader. 

I slutet av september hade Varma 557 000 (560 000 i början av året) försäkrade arbetstagare och företagare samt 343 000 (343 000 i början av året) pensionstagare.

Varma har förnyat sin strategi för 2020–2025. Varmas främsta uppgift är att trygga pensionerna. Varma erbjuder sina kunder de bästa kundåterbäringarna och tjänsterna i branschen.

– Som arbetspensionsförsäkringsbolag har vi en tydlig huvuduppgift: Som en del av det finska socialskyddssystemet ansvarar vi på Varma för försäkrade anställdas och företagares lagstadgade pensionsskydd. Vi vill erbjuda företagen ett konkurrenskraftigt alternativ för att ordna arbetstagarnas pensionsskydd på ett sätt som även främjar längre karriärer, säger Risto Murto.

Mer information:

Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120

Nyckelord

Länkar

Om

Varma
Varma
Salmisaarenranta 11
00180 Helsinki

010 2440http://www.varma.fi

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 47,4 miljarder euro i slutet av september 2019.

Följ Varma

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varma

Kutsu Varman puolivuosituloksen infoon 21.8.202012.8.2020 09:30:25 EESTKutsu

Hyvä taloustoimittaja, Varma julkistaa puolivuosituloksensa 2020 perjantaina 21.8.2020 klo 9.00 alkaen mediatilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Varman toimistolla osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Toimitusjohtaja Risto Murto esittelee tilaisuudessa Varman puolivuosituloksen ja kertoo mm. koronan vaikutuksista talouden näkymiin. Sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä kertoo Varman sijoitussalkun kehittymisestä ja markkinanäkymistä poikkeuksellisen haastavassa sijoitusympäristössä. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen. Ilmoittauduthan tilaisuuteen 19.8. mennessä Voit ilmoittautua tilaisuuteen viestintäpäällikkö Suvi Vesteriselle, suvi.p.vesterinen@varma.fi, puh. 040 555 8029. Ilmoitathan samalla mahdollisesta erikoisruokavaliosta. Lämpimästi tervetuloa! Varman viestintä

Ennakkokutsu Varman puolivuositulosinfoon 21.8.202014.7.2020 12:19:05 EESTKutsu

Hyvä taloustoimittaja, Varma julkistaa puolivuosituloksensa 2020 perjantaina 21.8.2020 klo 9.00-10.00 mediatilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Varman toimistolla osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki sekä samanaikaisesti etäyhteydellä. Merkitsethän päivän jo nyt kalenteriin. Toimitusjohtaja Risto Murto esittelee tilaisuudessa Varman puolivuosituloksen ja kertoo talouden näkymistä, ja sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä kertoo Varman sijoitussalkun kehittymisestä ja markkinanäkymistä koronapandemian mullistamassa sijoitusympäristössä. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen. Voit ilmoittautua jo tilaisuuteen Voit jo nyt ilmoittautua tilaisuuteen viestintäpäällikkö Suvi Vesteriselle, suvi.p.vesterinen@varma.fi, puh. 040 555 8029 (tavoitettavissa 24.7. saakka ja 4.8. alkaen). Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen paikan päällä Varman toimistolla vai etäyhteydellä. Lähetämme uuden kutsun lähemp

Drawing inspiration from the forest, Spring wins architectural competition for Katajanokan Laituri24.6.2020 14:02:01 EESTPress release

Proposal Spring by Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy has won the architectural competition for timber office premises planned in Katajanokka. The carbon neutral building, named Katajanokan Laituri and owned by Varma, will house Stora Enso’s head office, a hotel and other business facilities. In its selection of the winner, the jury emphasised, among other things, the versatile uses offered to citizens in the building.

Metsästä innoitusta ammentava Spring voitti Katajanokan Laiturin arkkitehtuurikilpailun24.6.2020 14:00:08 EESTTiedote

Katajanokalle suunnitteilla olevasta puisesta toimitilasta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun on voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n työ Spring. Katajanokan Laituriksi nimettyyn ja Varman omistamaan hiilineutraaliin rakennukseen tulee Stora Enson pääkonttori, hotelli sekä muita toimitiloja. Voittajan valinnassa painotetiin muun muassa rakennuksen kaupunkilaisille tarjoamia hyviä käyttömahdollisuuksia.

Työn murros edellyttää uudenlaisia keinoja työkyvyttömyysriskin hallintaan22.6.2020 07:36:27 EESTTiedote

Työelämässä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä, mutta samalla tutkimukset antavat huolestuttavia signaaleja työkyvyn haasteista. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, mielenterveyden ongelmat kasvaneet ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kääntynyt kasvuun. Varman Tietoa työkyvystä -raporttisarjan ensimmäinen osa Työn murros ja työkyky – näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi kokoaa yhteen työkykyyn ja työkyvyttömyy­teen liittyvää tutkimustietoa sekä tarjoaa myös uusia käytännön työvälineitä työkyvyn edistämisen asiantuntijoille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum