Ympäristöministeriö

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas

Jaa

Det finns fortfarande tid att förnya fastighetsspecifika avloppsvattensystem i glesbygden som fungerar bristfälligt. Avloppsvattensystem som finns i ett grundvattenområde och på ett avstånd av 100 meter från närmaste vattendrag ska vara i skick senast den 31 oktober 2019. I cirka en tredjedel av de permanent bebodda fastigheterna i dessa områden har behandlingen av avloppsvatten redan effektiviserats. Omkring 42 000 bostäder måste ännu se över avloppsvattensystemet. För sommarstugor är situationen dock en annan. Utsläppen av avloppsvatten som inte behandlats i tillräcklig utsträckning är mångdubbelt större än utsläppen av avloppsvatten som behandlats på rätt sätt.

År 2017 lindrades lagstiftningen om behandlingen av avloppsvatten i betydande grad. Tidsfristen den 31 oktober 2019 gäller endast fastigheter i grundvattenområden och fastigheter som ligger på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag, dvs. fastigheter där avloppsvattnet kan förorsaka betydande övergödning eller smutsa ner närliggande vattendrag eller brunnsvatten. Mindre än 15 procent av de permanent bebodda fastigheterna i glesbygden ligger i sådana områden.

I Finland finns det omkring en halv miljon sommarstugor, och över hälften av dem ligger i grundvattenområden eller under 100 meter från ett vattendrag. En betydande del av sommarstugorna har dock torrklosett som inte ger upphov till avloppsvatten som förorenar miljön. Behandlingen av avloppsvattnet från uppskattningsvis 56 000 sommarstugor bör på ett eller annat sätt effektiviseras före den 31 oktober 2019.

Vem omfattas av reformen?

Om fastigheten redan har ett avloppsvattensystem som uppfyller kraven behöver man inte förnya det. I allmänhet är avloppsvattenfrågan redan i skick i fastigheter för vilka bygglov har beviljats år 2004 eller senare. Från och med år 2004 har det krävts att fastigheterna har avloppsvattenrengöring som stämmer överens med den nuvarande lagstiftningen. Kravet på att förnya avloppsvattensystemet gäller heller inte den som ansluter fastigheten till avloppsnätet i enlighet med lagen om vattentjänster. En iståndsättning är också onödig om fastigheten saknar rinnande vatten och bara har torrklosett.

Den som är född före den 9 mars 1943 får på grund av sin ålder befrielse från kravet att förnya systemet i sin stadigvarande bostad.

Man kan ansöka om uppskov från tidsfristen hos kommunen, om de åtgärder som krävs för att förbättra behandlingssystemet som helhet betraktade är oskäliga för fastighetsinnehavaren. I bedömningen av vad som är oskäligt beaktas bl.a. fastighetens läge, fastighetsinnehavarens höga ålder eller ett socialt prestationshinder.

I en fastighet som är belägen på över 100 meters avstånd från ett vattendrag blir det aktuellt att förnya avloppsvattensystemet när det görs en större renovering av fastigheten: om man bygger en vattenklosett, utför tillståndspliktiga reparations- eller ändringsarbeten i vatten- och avloppsinstallationerna eller genomför reparations- eller ändringsarbeten som kan jämföras med uppförande av en byggnad.

Kostnadsfri avloppsvattenrådgivning erbjuds på flera ställen fram till hösten. Mer information om rådgivningsprojekten finns på sidan www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta. Rådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut om kraven gäller en viss fastighet och på vilka alternativa sätt kraven kan uppfyllas.

Gör så här

Det lönar sig att inleda ett iståndsättningsprojekt genom att granska det nuvarande avloppsvattensystemets egenskaper och skick samt reda ut om fastigheten kan anslutas till vattentjänstverkets avloppsnät. Om avloppsvattensystemet måste förnyas lönar det sig att anlita en avloppsvattenplanerare som är insatt i fastighetsspecifika behandlingssystem. Planeraren kan också reda ut eventuella kommunvisa specialkrav på behandlingen. Också vid valet av vem som ska anlägga systemet lönar det sig att lita på erfarna yrkesentreprenörer och vid behov fråga efter referenser gällande redan anlagda system.

Information om iståndsättning av avloppsvattensystem:

Mer information:

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, fornamn.efternamn@ym.fi

Kommunikationsmaterial: Ulla Ahonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 250 052, fornamn.efternamn@ym.fi

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö
Aleksanterinkatu 7
00023 Helsinki

http://www.ym.fi

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ympäristöministeriö

Suomessa katoaa jopa 10 000 tonnia jäteöljyä vuosittain9.5.2019 08:38:29 EESTTiedote

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle arviolta jopa 10 000 tonnia vuosittain. Todennäköisesti ainakin osa tästä jäteöljystä päätyy laittomasti poltettavaksi tai ympäristöön. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa jäteöljystä kierrätettäväksi ja sitä kautta uudelleen hyötykäyttöön.

I Finland försvinner upp till 10 000 ton spillolja per år9.5.2019 08:38:28 EESTTiedote

Det beräknas att upp till 10 000 ton spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen varje år. Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas.

Puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa24.4.2019 08:59:41 EESTTiedote

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Näillä alueilla jätevesien käsittelyä on tehostettu noin kolmasosassa vakituisesti asutetuista kiinteistöistä, ja jätevesiremonttia tarvitsee noin 42 000 asuntoa. Mökkien osalta tilanne on toinen. Huonosti käsiteltyjen jätevesien päästöt ovat moninkertaiset verrattuna asianmukaisesti käsiteltyjen jätevesien päästöihin.

Jätevesiviikko alkaa 16.4.: Ota loppukiri, kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä11.4.2018 09:16:54 EESTTiedote

Hyvä toimitus/toimittaja Jätevesiviikkoa vietetään jälleen 16.4. alkaen teemalla Ota loppukiri, kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä - Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti. Jätevesiviikolla 16.- 22. huhtikuuta kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla. Ohessa liitteenä ennakkoon aineistoa ja grafiikkaa, joka on heti vapaasti käytettävissä. Viestintämateriaalia voi myös ladata lisää jätevesiviikon aineistopankista. Jätevesiviikkoa koordinoi ympäristöministeriö. Mukana ovat myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Haja-asutuksen vesihuollon