Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Barnantalet per socialarbetare inom barnskyddet är för högt

Dela

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer uppfylls kraven inte för klientdimensionering inom barnskydd. Barnantalet per socialarbetare överskrider ofta maximiantalet som fastställs i lagen. När klientantalet per socialarbetare är för högt, händer det ofta att klientplaner inte utarbetas och att barnmöten inte förverkligas. Även barn- och familjetjänster och beslut som rör dem försenas.

Illustration. Unsplash.
Illustration. Unsplash.

Med klientdimensioneringen för barnskydd som fastställts i lagen avses klientantalet per socialarbetare. Det räcker inte att beräkna medelvärdet för klientantalet.

Utmaningar i att uppfylla kravet för klientdimensioneringen påverkar negativt även de barn som behöver socialservice på basnivån. Dessa tjänster är överbelastade eftersom de som behöver barnskyddstjänster och de som är berättigade till barnskyddtjänster kan ha överförts till basservicen. Basservicen kunde hjälpa många andra barn, men den inte kan sörja för behoven hos alla de barn som behöver barnskydd.

Enligt barnskyddslagen är maximiantalet klienter per socialarbetare som ansvarar för barnens ärenden för tillfället 35 barn. Från början av 2024 är maximiantalet 30 barn. Barnskyddslagen förutsätter att klientantalet per socialarbetare granskas separat för varje enskild socialarbetare. Om socialarbetaren som har utsetts för barnet har ansvar för över 35 barn, äventyras den lagstadgade rätten för barnskyddets socialarbete för alla de barn som socialarbetaren ansvarar för.

Vad händer om? Bloggen Berättelser från barnskydd på Valviras webbplats (på finska) behandlar händelser som rör om delvis verkliga berättelser om barnen vilkas socialarbetare hade mer klienter än som fastställs i lagen.

Värdfärdsområdenas egenkontroll har en central roll

Valvira betonar att välfärdsområden som inleder sin verksamhet 1.1.2023 med sin egenkontroll ska säkerställa att klientantalet per socialarbetare inte överskrids. Socialtjänster för barn och familjer som välfärdsområdena ansvarar för ska genomföras på ett sätt som inte äventyrar barnets fördel och lagstadgade rättigheter. Barnen har rätt till särskilt skydd och rätt att få tjänster som barnskyddet omfattar vid behov.

Barnskyddsmyndighetens viktigaste uppgift är att säkerställa att barnets intresse och rättigheter uppfylls. Därför ska varje barn som är klient inom barnskyddet ha en utsedd socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden. Som myndighetens företrädare har denna socialarbetare helhetsansvar för att skydda barnets rätt till en harmonisk utveckling och välfärd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Unsplash.
Illustration. Unsplash.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Rekrytering som liknar inhyrning av personal lämpar sig inte för socialarbetare inom barnskyddet8.12.2022 12:02:10 EET | Tiedote

Vissa kommuner har rekryterat socialarbetare inom barnskyddet till tjänsteförhållanden på viss tid med metoder som påminner om inhyrning av personal. I dessa situationer kan en socialarbetare samtidigt ha stått i ett juridiskt förhållande till två olika aktörer: den som tillhandahåller offentliga tjänster och den privata aktören. Ett sådant arrangemang försvagar förtroendet för myndighetsverksamheten och förverkligandet av barnets intresse inom barnskyddet.

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter13.6.2022 12:38:38 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheterna kan antalet omsorgsassistenter vid serviceboenden höjas. Detta möjliggörs genom en gradvis höjning av personaldimensioneringen enligt definitionen i lagen om äldreomsorg. Enligt den nya anvisningen kan från och med nu ett arbetsskift vid ett serviceboende omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det riktgivande antalet omsorgsassistenter är då en omsorgsassistent per tio klienter. Hittills har antalet klienter som förutsätts för en omsorgsassistent varit femton.

Internationella adoptioner har fortsatt trots pandemin31.5.2022 15:49:26 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden informerar: Pandemin har inte stoppat adoptionsprocesserna, men de har blivit lite längre. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 72 nya tillstånd för internationell adoption. Sektionen förlängde även giltighetstiden för 55 tillstånd som beviljats för internationell adoption. År 2020 beviljades 60 nya tillstånd för internationell adoption, och samtidigt förlängdes giltighetstiden för 60 tillstånd. Internationella adoptioner till Finland genomförs via Rädda Barnen rf eller Interpedia rf. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 33 nya tillstånd för inhemsk adoption och förlängde giltighetstiden för 24 tillstånd. År 2020 var motsvarande siffror 30 och 10.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum