Vaasan kaupunki - Vasa stad

Barns, ungas och barnfamiljers välbefinnande utreds genom artificiell intelligens

Dela

Vasa stad och Laihela kommun deltar i ett riksomfattande utvecklingsarbete där man genom en ny slags kombination och analys av uppgifter söker en mer övergripande förståelse för barnfamiljernas välbefinnande. I projektet om en avancerad analys för barnfamiljer (LEA) genomförs utvecklingsarbetet tillsammans med olika aktörer för att främja barnfamiljernas välbefinnande.

– På riksplan finns det i stor omfattning högklassig information att tillgå om befolkningens välbefinnande. Tills vidare har informationen ändå utnyttjats i begränsad utsträckning och har i allmänhet varit baserad på någon enskild organisations behov. I det här utvecklingsarbetet skapas en verksamhetsmodell där de olika aktörerna har en genuin förståelse för barnfamiljernas välbefinnande och en förmåga att dra nytta av uppgifterna när man på ett kundserviceorienterat sätt utvecklar sin egen verksamhet och främjar befolkningens välbefinnande.Det är fint att Vasa stad deltar i detta viktiga utvecklingsarbete, säger utvecklingschef Tatu Karppinen.

Informationen fungerar som redskap för att utveckla servicen

För närvarande finns det inom kommunerna behov av att på ett mer omfattande och avancerat sätt tillgodogöra sig uppgifterna. Inom projektet sammanförs olika slags sakkunnig- och registeruppgifter för att få en bättre bild av hurdana barnfamiljer det finns i kommunen och hur deras välbefinnande kan förbättras.

 – Det är viktigt att identifiera barnfamiljernas olika livssituationer för att verksamheten och servicen ska kunna utvecklas på ett allt mer kundinriktat sätt, säger projektkoordinator Sanni Tuomiaho.   

Inom projektet förstärks kommunernas förmåga att utnyttja lokala och riksomfattande registeruppgifter. Uppgifterna analyseras etiskt och datasäkert genom att man drar nytta av avancerade analyser och beaktar möjligheterna med artificiell intelligens. Målet med utvecklingsarbetet är att i framtiden på ett bättre sätt än för närvarande förstå mångfalden bland de familjer som bor i området och deras behov.   

– I samband med lägesbilden och uppdateringen av den får man respons på hur effektivt arbetet är i stället för att mängden tjänster mäts. Ledning som baseras på lägesbilden styr också uppmärksamheten från utvecklingsprojekten till den faktiska betjäningen av familjerna och utvecklandet av arbetet i vardagen, konstaterar Gofore Oyj:s ledande konsult Petri Takala som deltar i projektet.

När uppgifterna analyseras byggs förståelsen om barns, ungas och barnfamiljers välbefinnande upp via åtta levnadsområden där aspekterna för individuella, sociala och verksamhetsbaserade uppgifter beaktas.

Finansministeriet finansierar kommunernas gemensamma utvecklande

Projektet om en avancerad analys i den kunskapsbaserade ledningen av servicen för barnfamiljer inom kommunorganisationen har för utvecklingsarbetet beviljats statsunderstöd ur incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna från Finansministeriet för åren 2020−2021.

Det riksomfattande LEA-projektet genomförs inom ramen för fyra delprojekt: Vasa−Laihela, Tammerfors−Ylöjärvi, Vanda och Björneborg. För administrationen av delprojektet Vasa–Laihela ansvarar Vasa stads social- och hälsovårdssektor. Tammerfors administrerar det gemensamma projektet och har ansvaret för ekonomin. Gofore Oyj ansvarar för processen med att genomföra projektet och för hanteringen av innehållet. 

Läs mera: Service för barnfamiljer och avancerad analys

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Sanni Tuomiaho
sanni.tuomiaho@vasa.fi, tfn 040 482 5171

Utvecklingschef Tatu Karppinen
tatu.karppinen@vasa.fi, tfn 040 149 5223

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum