ELY-keskukset

Begäran till Trafikledsverket om komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo (Nyland, Egentliga Finland)

Dela

Miljökonsekvensbeskrivningen, dvs. MKB-beskrivningen, ska kompletteras särskilt i fråga om bedömningen av projektets konsekvenser för naturen och Natura-bedömningarna. Övriga kompletteringsbehov gäller bl.a. bullerkonsekvenser, konsekvenser för småvatten i naturtillstånd samt granskningen av dubbelspårets placering i Egentliga Finland.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i Nyland och Egentliga Finland har granskat Trafikledsverkets miljökonsekvensbeskrivning för projektet för en snabb tågförbindelse Helsingfors-Åbo och konstaterat att den är bristfällig. MKB-beskrivningen ska kompletteras innan NTM-centralen i Nyland, som fungerar som kontaktmyndighet, kan ge en motiverad slutsats om den. Kompletteringen av MKB-beskrivningen är ett förfarande enligt 24 § i MKB-lagen som tillämpas i situationer där konsekvensbeskrivningen är bristfällig på ett så väsentligt sätt att kontaktmyndigheten inte kan ge en motiverad slutsats utifrån den. De väsentliga bristerna beskrivs i begäran om komplettering.  

Det mest kritiska delområdet i begäran om komplettering har att göra med projektets konsekvenser för naturen, som är avsevärt skadliga ur både områdes- och artskyddssynpunkt. Projektet har betydande konsekvenser till exempel för Natura 2000-området vid Kisko ås källflöden i Egentliga Finland, och i Nyland för flygekorrarna och Noux Natura 2000-område. Projektets MKB- och Natura-förfaranden har kombinerats, så Naturabedömningarna och deras kompletteringsbehov behandlas som en del av MKB-beskrivningen. Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) är också att minska projektets skadliga miljökonsekvenser.

Projektets bullerkonsekvenser ska i princip bedömas utan bullerbekämpning, liksom även andra konsekvenser, och bullerbekämpningens konsekvenser ska beskrivas separat. När det gäller konsekvenserna för ytvattnen är det centralt att presentera en bedömning av de små vattnens naturliga tillstånd i projektområdet. Det finns också behov av att komplettera bedömningen av konsekvenserna för kulturmiljön i närheten av banan och av konsekvenserna för klimatet samt granskningen av dubbelspårets placering.

Betydande konsekvenser behöver bedömas och beskrivas tillräckligt

I MKB-förfarandet bedöms projektets konsekvenser i samband med planeringen före beslutsfattandet, varvid man kan påverka kommande lösningar. Kompletteringen av MKB-beskrivningen ligger i Trafikledsverkets intresse eftersom det på grund av projektets omfattning är mycket viktigt att bedöma de betydande konsekvenserna som en helhet i MKB-skedet. Kompletteringen tjänar också i stor utsträckning människors tillgång till information och möjlighet att förstå projektets konsekvenser. MKB-beskrivningens tillräcklighet och kvalitet har samband med projektets genomförbarhet och även med EU-nivån, till exempel med tanke på en eventuell försämring av Natura-området och de förfaringssätt som detta medför samt eventuellt också i fråga om möjligheterna att få EU-stöd. NTM-centralerna har under MKB-förfarandet aktivt samarbetat med Trafikledsverket och presenterat merparten av kompletteringsbehoven redan i sina tidigare ställningstaganden.

Kontakter

Överinspektör Liisa Nyrölä, NTM-centralen i Nyland, 0295 021 064
Överinspektör Sanna-Liisa Suojasto, NTM-centralen i Egentliga Finland, 295 022 946

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan alueellinen kehittämissuunnitelma on valmistunut (Satakunta)3.3.2021 07:00:00 EETTiedote

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata alueen vedensaanti pitkälle tulevaisuuteen ja löytää yhteistyömahdollisuudet. Tällä hetkellä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Porin ja Ulvilan vesihuoltolaitosten vedenhankinta perustuu Porin Veden tekopohjavesilaitosta lukuun ottamatta pohjaveden hyödyntämiseen. Suunnitelmaratkaisun vedenhankinta perustuu tekopohjaveteen.

Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan haetaan kolmea teemahanketta25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotannon edistämiseen liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avaa hankehaun kolmelle erilliselle hankkeelle: Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -, Turkislannan ravinteiden kierrätys - sekä Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke. Haku on auki 24.2.2021 – 31.3.2021.

Ansökan om tre olika temaprojekt i regeringsprogrammets försöksprogram för återvinning av näringsämnen är öppen25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

I statsminister Marins regeringsprogram ställs som mål att öka återvinningen av näringsämnen samt framställningen och användningen av biogas. NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar projektansökan för tre olika projektformer som syftar till att främja återvinningen av näringsämnen och framställningen av biogas: Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket, Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel och Framtidens jordbrukare. Ansökningstiden är 24.2.2021–31.3.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum