Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Begränsningar av sammankomster inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi)

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har idag med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar fattat beslut om begränsningar av sammankomster inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi). Beslutet är i kraft 25.8–14.9.2021. Tillställningar med större deltagarantal kan ordnas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt befinner sig i epidemins accelerationsfas enligt definitionen i hybridstrategin. Enligt uppgifter från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 18.8.2021 har det vecka 32 konstaterats sammanlagt 33 positiva sjukdomsfall och tagits omkring 2030 prov, av vilka 1,6 % varit positiva. Under de senaste 14 dygnen har coronaincidensen varit 76 fall per 100 000 invånare. Nya smittfall har i huvudsak konstaterats i åldersgruppen 20–29-åringar. Smittkedjornas spårbarhet har varit 78 %. Av dem som insjuknat har 85 % varit ovaccinerade och resten har fått en dos vaccin. Antalet nya smittfall i området är stigande och smittspårningen samt testningen sätter stor press på hälso- och sjukvården. Dessutom måste personalresurserna fortsättningsvis kunna riktas även mot att upprätthålla vaccinationsverksamheten.

I regionen konstateras smittor främst bland personer i åldern 0–29 år, vilket utgör en stor risk för att det ska ske exponeringar i skolmiljöerna. Tills vidare härstammar få smittfall från skolorna. Enligt Soite är beslutet om sammankomstbegränsningar nödvändigt i hela sjukvårdsdistriktet. En kraftig försämring av epidemiläget innebär en betydande risk också i de områden där antalet smittfall tills vidare har varit lågt.

Efter att ha hört Soite och den regionala samarbetsgruppen anser Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att det är nödvändigt att införa restriktioner i området för att förhindra spridningen av epidemin. Risken för exponeringar och för att coronasmitta sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att bekämpa smittor i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Syftet med begränsningarna är att trygga inte bara hälso- och sjukvårdens kapacitet utan också skolgången som precis har inletts och särskilt att den grundläggande utbildningen kan ordnas i form av närundervisning.

Begränsningen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Enligt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas utan begränsningar om antalet deltagare inomhus är högst 10 personer och i avgränsade utomhusområden högst 50 personer.

Också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021. Anvisningarna kompletterar de direkta skyldigheterna i 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.

Att följa THL/UKM:s anvisning innebär i praktiken att:

  • Den som ordnar evenemanget/tillställningen ska ordna kundernas och deltagarnas vistelse så glest som det är möjligt med beaktande av den aktuella verksamhetens särdrag (det förutsätts inte ett kontinuerligt säkert avstånd av ett visst metermått, utan arrangemang där till exempel 1) deltagarna har egna sittplatser, 2) uppkomsten av långa köer förebyggs genom att arrangera deltagarnas ankomst och dela in dem, 3) rusning undviks med hjälp av tejp, rep och ordningsvakter och/eller genom att reglera öppethållningen eller reglera verksamhetens rytm.)
  • Evenemangets/tillställningens arrangör kan rekommendera eller kräva att alla ska använda munskydd, dock med beaktande av att det kan finnas personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. Munskyddsrekommendationen bör i första hand gälla 12-åringar och äldre.
  • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller den aktuella verksamheten.

En del av de ovan nämnda punkterna är även i kraft direkt med stöd av den temporära paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med hur epidemiläget i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt utvecklas och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Mer information:

För media:

  • överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
  • regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587

E-postadresserna skrivs i formatet fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kehitysvammahuollon järjestäjien tehtävä yhteistyötä, jotta asiakkaan etu toteutuu palveluissa28.9.2021 09:55:03 EEST | Tiedote

Kehitysvammalaissa palvelujen järjestämisvastuu on annettu erityishuoltopiireille. Saman lain mukaan myös kunnat voivat järjestää kehitysvammapalveluja. Lainsäädäntö edellyttää yhteistyötä kunnan ja kuntayhtymän välillä asiakkaan palveluista päätettäessä. Asiakkaan oikeus edellyttää, että palvelut järjestetään hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Salon seudulla lintuinfluenssaa – Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa toimintaohjeet27.9.2021 12:29:39 EEST | Tiedote

Lintuinfluenssaa on tavattu Salon seudulla metsästystä varten kasvatetuista ja luontoon lasketuista fasaaneista. Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jonka tarkoitus on suojella siipikarjaa luonnonvaraisten lintujen levittämältä lintuinfluenssalta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa rekisteröidyille lintujenpitopaikoille tarkemmat toimintaohjeet.

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum