Aluehallintovirasto

Begränsningarna för offentliga tillställningar skärps i september på grund av sjukdomsläget

Dela

SHM har meddelat om ett skrivfel i styrbrevet till regionförvaltningsverken. Regionförvaltningsverken väntar nu på nya anvisningar av SHM och vi gör en ny bedömning av läget efter det.

*Meddelandet har uppdaterats 24.8 kl. 19:40:

SHM har meddelat om ett skrivfel i styrbrevet till regionförvaltningsverken. Regionförvaltningsverken väntar nu på nya anvisningar av SHM och vi gör en ny bedömning av läget efter det.

I sak är skillnaden mellan dagens beslut och felet som SHM informerade om inte stor. Det är fråga om rekommendationernas juridiska karaktär – alltså om man förutsätter eller rekommenderar att anvisningarna för att förebygga coronaviruset följs om antalet deltagare i publika evenemang eller allmänna sammankomster är 51–500 personer. För att förhindra epidemispridning är det i alla händelser viktigt att se till hygienrutiner och hålla säkerhetsavstånd, också om det skulle vara obligatoriskt bara i evenemang med över 500 personer.*

--

I september kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas för högst 50 personer. Tillställningar för över 50 personer kan ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus om säkerheten kan tryggas enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning. Det epidemiologiska läget i Finland har emellertid tagit en ogynnsam riktning och antalet konstaterade COVID-19-fall har ökat i augusti och det är därför nödvändigt att skärpa begränsningarna.

Regionförvaltningsverken har den 24 augusti 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus eller utomhus under perioden 1.9–30.9.2020.

Det är emellertid möjligt att inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer under förutsättningen att man kan trygga säkerheten enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta av den 14 maj 2020. I anvisningen uppmanas man exempelvis att säkerställa en god hygien och säkerhetsavstånd om 1–2 meter mellan personerna, genom att begränsa antalet personer om det behövs.

Föreläggandena i regionförvaltningsverkens beslut av den 24 augusti 2020 är i kraft 1.9.2020–30.9.2020 och de har delgivits som offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten hittas på våra webbsidor på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan besluten meddelas för högst en månad i taget.

Tidigare gjorde den epidemiologiska bedömningen och prognosen det möjligt att lindra begränsningarna för antalet personer i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Begränsningen som är i kraft till slutet av augusti förutsätter att anvisningen för förebyggande av coronavirussmittor följs om antalet deltagare i publiken är över 500 personer. Det epidemiologiska läget i Finland har emellertid tagit en ogynnsam riktning och antalet konstaterade COVID-19-fall har ökat i augusti (mer information om läget nationellt på Institutet för hälsa och välfärds webbsidor).

För att trygga säkerheten ska publiken vid behov delas in i separata områden

För offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster ställs ingen gräns för det maximala deltagarantalet. Den som arrangerar en tillställning eller sammankomst för över 50 personer är skyldig att se till att tillställningen kan ordnas på ett sätt som är tryggt för deltagarna. För att i praktiken kunna följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning kan det hända att evenemangsarrangören behöver vidta åtgärder för att avskilja publiken i separata områden under tillställningen.

Varje separat område kan behöva ha egen ingång och utgång eller att ingång och utgång sker i omgångar, egen service (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal. Genom att begränsa antalet personer och undvika att olika grupper blandas kan man minska antalet exponerade om det skulle hända att coronavirussmitta konstateras bland personerna.

Om det epidemiologiska läget i Finland tar en avsevärt sämre riktning kan regionförvaltningsverken bli tvungna att ändra begränsningsbesluten för september. Regionförvaltningsverken betonar varje aktörs och medborgares eget ansvar att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer och därigenom för sin egen del förebygga spridningen av coronaviruset.

Vi publicerar tolkningar om våra beslut på webbsidorna bland svar på vanliga frågor. Tolkningarna kan stöda evenemangsarrangören i beslutsfattandet. Regionförvaltningsverken beviljar inte undantagstillstånd för föreläggandena eller behandlar evenemangsarrangörers planer för hur evenemanget ska ordnas.

Mer information:

Telefon 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16), e-post: koronainfo@avi.fi

Svar på vanliga frågor (rfv.fi)

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum