Aluehallintovirasto

Begränsningen att högst sex personer får samlas fortsätter att gälla i Egentliga Finland och Satakunta

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger begränsningarna av sammankomster i sin region i Egentliga Finland och Satakunta under tiden 27.4 - 14.5.2021. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst sex (6) personer är tillåtna under förutsättningen att hälsosäkerheten kan tryggas.

Beslutet baserar sig på de regionala lägesbilderna, enligt vilka Egentliga Finland fortfarande befinner sig i epidemins samhällsspridningsfas och Satakunta i accelerationsfasen. I bägge landskapen har antalet smittfall minskat, men virusvarianter konstateras redan i största delen av fallen. Trots att vaccinationerna har kommit igång bra finns det fortfarande en risk för en snabb spridning av coronaepidemin i bägge landskapen.

Även vid tillåtna sammankomster måste man sträva efter att förhindra spridningen av den smittsamma sjukdomen genom att erbjuda deltagarna möjlighet att rengöra händerna och hålla tillräckliga avstånd till andra människor samt genom att se till att utrymmen och ytor rengörs effektivt.

Begränsningen av sammankomster gäller tillställningar som ordnas såväl inomhus som i avgränsade områden utomhus. En allmän sammankomst är en tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa. Offentliga tillställningar är nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som deltagaren deltar i på eget initiativ. Fortlöpande sedvanlig verksamhet är inte en offentlig tillställning. Begränsningarna gäller inte heller privata tillställningar eller myndigheters sammanträden.

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden, omfattas inte av sammankomstbegränsningarna. Begränsningarna av offentliga tillställningar gäller i regel inte längre heller andra möten som endast sammanslutningens medlemmar kan delta i. Detta gäller bostadsaktiebolags och aktiebolags bolagsstämmor, andelslagsstämmor samt registrerade föreningars stadgeenliga eller lagstadgade möten. Även dessa bör i så stor utsträckning som möjligt ordnas på distans.

Det föregående beslutet om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är i kraft i Egentliga Finland och Satakunta till och med den 26 april 2021. Det nya beslutet träder i kraft den 27 april 2021.

Mer information

För media

Överdirektör Mikael Luukanen, tfn 0295 018 092

Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Våra e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)avi.fi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum