VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Behov att rätta till partifinansiering och partibidrag – granskningar har ökat transparensen

Jaa

Partierna följer reglerna om partifinansieringen i stort sett bra, men det finns också många brister i partiernas finansierings- och rapporteringsförfaranden. År 2017 gjorde Statens revisionsverk (VTV) 50 granskningar, där VTV utredde finansieringen av riksdagspartierna och deras distriktsorganisationer. Därutöver utövade VTV tillsyn över statsunderstöden till partierna, det så kallade partibidraget.

Riksdagspartierna beviljades över 29 miljoner euro i statsunderstöd ur statsbudgeten för 2016. VTV har upptäckt brister som bör åtgärdas när det gäller de avtal och redovisningar av dessa understöd som krävs i statsunderstödslagen. Dessutom hade vissa statsunderstöd anvisats för andra sammanslutningar än sådana föreningar som avses i partilagen. Utifrån observationerna har partierna och andra mottagare av understöd senare korrigerat sina redovisningar.

”I de övervakade sammanslutningarna hade bokföringen i regel skötts på ett ändamålsenligt sätt. På samma sätt som tidigare inkluderade revisorerna dock inte alltid i sina revisionsberättelser sådana uttalanden om understöd och statsbidrag som krävs i partilagen. De givna uttalandena var inte heller alltid entydiga”, berättar Klaus Krokfors, ledande redovisningsrevisor på VTV.

Till VTV:s elektroniska register för redovisning av partifinansieringen anmäldes under 2017 understöd till partier, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt andra partiföreningar och partinära sammanslutningar till ett belopp av över 2,9 miljoner euro. Beloppet ökade något jämfört med 2016. Åren 2011–2017 anmäldes dessa bidragsprestationer till registret till ett totalt belopp av cirka 21,3 miljoner euro. Ungefär 0,5 miljon euro av beloppet utgjordes av i efterhand anmälda bidragsprestationer som hänförde sig till tidigare år.

”VTV:s tillsyn och granskningar har bidragit till en ökad transparens i partifinansieringen. Efter att de kompletterande anmälningarna lämnats in i efterhand var redovisningarna av partifinansieringen i väsentliga delar korrekta. Alla övervakade sammanslutningar har dock inte följt VTV:s rekommendation om att också anmäla sina mottagna kandidatavgifter och riksdagsledamotsavgifter till registret”, säger Krokfors.

År 2017 granskade VTV samtliga åtta riksdagspartier som har beviljats statsunderstöd, och deras 42 distriktsorganisationer i Helsingfors, Tavastland, sydöstra Finland, Birkaland, Savolax-Karelen, Nyland och Egentliga Finland. De övervakade sammanslutningarnas bokföringar som VTV granskade omfattade främst åren 2011–2017. I Finland finns cirka 6 000 partiföreningar, av vilka 154 står under revisionsverkets tillsyn. Sedan 2016 utövar VTV också tillsyn över riksdagspartiernas statsunderstöd, det så kallade partibidraget. Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2018.

Meddelande och revisionsberättelse finns på webbplatsen VTV.fi

Mer information

Klaus Krokfors, ledande redovisningsrevisor
tfn 09 432 5743
klaus.krokfors@vtv.fi

Jaakko Eskola, redovisningsrevisionschef
tfn 09 432 5713
jaakko.eskola@vtv.fi

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtion tutkimusrahoitusuudistus etenee suunnitellusti13.3.2018 07:00Tiedote

Hallitus aloitti vuonna 2013 tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskevan uudistuksen, jonka kautta Suomen Akatemia ja valtioneuvoston kanslia rahoittavat päätöksentekoa tukevia tutkimushankkeita. VTV:n selvityksen mukaan nämä uudet tutkimusrahoituksen muodot on järjestetty valtioneuvoston antamien linjausten mukaisesti. Rahoittajat ja ministeriöt ovat ottaneet käyttöön uusia toimintatapoja, joiden kautta rahoitettujen hankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Statens reform av forskningsfinansieringen framskrider enligt plan13.3.2018 07:00Tiedote

Regeringen inledde 2013 en reform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen, varigenom Finlands Akademi och statsrådets kansli finansierar beslutsstödande forskningsprojekt. Enligt Statens revisionsverks utredning har de nya formerna av forskningsfinansiering organiserats enligt de riktlinjer som statsrådet har dragit upp för verksamheten. Finansiärerna och ministerierna har infört nya handlingssätt för finansiering av projekt vars resultat kan användas som underlag för samhälleliga beslut.

Många av åtgärderna i statsrådets cleantech-strategi genomfördes27.2.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde genomförandet av statsrådets cleantech-strategi. I strategin, som koordinerades av Arbets- och näringsministeriet, fastställdes 17 åtgärder som olika ministerier fick i uppgift att vidta. Genomföran-det av strategin var inte till alla delar planerat eller koordinerat på ett konsekvent sätt, men ministerierna lyckades trots detta genomföra merparten av de uppgifter som anvisats dem.

Riskerna relaterade till statens borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser beaktas inte tillräckligt22.2.2018 07:00Tiedote

Riskerna relaterade till statens ansvarsförbindelser bör identifieras i högre grad i beredningen och styrningen av finanspolitiken. Ansvarsförbindelser utgörs av bland annat statens borgensförbindelser som kan orsaka staten utgifter. Enligt revisionsverkets granskning har rapporteringen om ansvar blivit mer heltäckande under de senaste åren, men trots det är den inte tillräcklig.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme