Suomen Punainen Risti SPRSuomen Punainen Risti SPR

Behovet av mathjälp har blivit långvarigt i Finland

Dela
Finlands Röda Kors färska utredning visar att mathjälpen, som var avsedd som ett tillfälligt stöd, har blivit en bestående del av de ekonomiska möjligheterna att klara sig för många.
I samband med mathjälpen erbjuder Röda Korset ofta annat stöd, till exempel hälsorådgivning. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
I samband med mathjälpen erbjuder Röda Korset ofta annat stöd, till exempel hälsorådgivning. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors utredde mathjälpens verkningsfullhet genom en enkät till hjälpmottagarna. Den riksomfattande enkäten besvarades av 639 personer runt om i Finland.

Hälften av de svarande berättade att deras inkomster inte alltid räcker till för de nödvändiga utgifterna, såsom mat, mediciner och räkningar. Nästan hälften av de svarande hade hämtat mathjälp redan i mer än två år.

– Enkätresultaten visar starkt att behovet av mathjälp har blivit långvarigt för många. Bidraget, som från början var avsett som tillfälligt, har för många blivit en bestående del av möjligheterna att klara sig. Av dem som svarade upplevde 82 procent sig ha en svag ekonomi, berättar Finlands Röda Kors planerare för mathjälpsverksamhet Riikka Kaukonen Lindholm.

De som beskrev sin ekonomiska situation som svag bedömde också att deras påverkningsmöjligheter var svagare. De upplever att de inte kan inverka på saker som sker i deras eget liv och inte heller på levnadsmiljön.

– I ljuset av resultaten är mathjälpen för många nödvändig för att de ska klara sig. Av de svarande hämtar 40 procent mathjälp en gång i veckan eller oftare. De svarande som kämpar med sina inkomster känner att de inte har möjlighet att ändra på sin nuvarande ekonomiska situation, säger Kaukonen Lindholm.

Antalet personer som hämtar mathjälp ökar

Antalet personer som tyr sig till mathjälpen i Finland ser ut att öka hela tiden. Cirka en fjärdedel av dem som svarade hade sökt sig till mathjälpen under det senaste året.

– Ökningen av livsmedelspriserna och stegringen i levnadskostnaderna påverkar människornas förmåga att klara de nödvändiga utgifterna. Behovet av mathjälp syns som ett ökat antal besökare vid matutdelningarna. Till exempel besöktes Finlands Röda Kors mathjälpsevenemang i fjol av 70 000 hjälpmottagare och i år uppskattar vi att siffran överskrider 100 000, berättar Kaukonen Lindholm.

Det framgår av enkätsvaren att flera mathjälpsevenemang önskas.

Finlands Röda Kors utvecklar mathjälpsverksamheten i hemlandet. Röda Korset intensifierar samarbetet med andra aktörer. I verksamheten betonas ett helhetsinriktat bemötande av den hjälpsökande till exempel genom gemensamma måltider. I samband med mathjälpen erbjuds ofta också annat stöd, såsom skuld- och hälsorådgivning i samarbete med olika aktörer.

Enkäten genomfördes under tiden 2.11–27.11.2022 som en del av Finlands Röda Kors projekt Mat och hjälp till alla, som social- och hälsovårdsministeriet stöder, samt projektet Mat och delaktighet, som stöds med medel från Veikkaus.

Ett rapportsammandrag av enkäten kan läsas på adressen (på finska): 2022_ruoka-apukyselyraportti.pdf (punainenristi.fi)

Ytterligare upplysningar: 

Planerare för mathjälpsverksamhet Riikka Kaukonen Lindholm, Finlands Röda Kors, tfn 040 194 9306 

Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, Finlands Röda Kors, tfn 040 610 9447 

Nyckelord

Bilder

I samband med mathjälpen erbjuder Röda Korset ofta annat stöd, till exempel hälsorådgivning. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
I samband med mathjälpen erbjuder Röda Korset ofta annat stöd, till exempel hälsorådgivning. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum