Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Bekämpningsarbetet inom INSPECT-projektet resulterar i handböcker och digitalt verktyg för framtida användning

Dela

Under tre års tid har Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT arbetat med att bekämpa de två invasiva arterna vresros och jättebalsamin. Projektet har spridit information om invasiva arter och testat bekämpningsmetoder.

Logotyper: Interreg Botnia-Atlantica och INSPECT-projektet
Logotyper: Interreg Botnia-Atlantica och INSPECT-projektet

Slutseminariet för INSPECT gick av stapeln 21.9.2022 i Vasa. Här presenterades projektets arbete och gästföreläsare var inbjudna. Projektets arbete har resulterat i handböcker och ett digitalt verktyg som stöd för bekämpning av både vresros och jättebalsamin. Handböckerna och det digitala verktyget är utformade så att de ska kunna användas av såväl myndigheter som privatpersoner i både Finland och Sverige. Det digitala verktyget kommer att finnas på projektets webbplats och handböckerna kommer att vara tillgängliga via samtliga projektpartners egna webbplatser liksom även på Nationalbibliotekets webbtjänst Doria.fi i NTM-centralens serie Guider.

Målarterna i INSPECT har varit vresros (Rosa rugosa) och jättebalsamin (Impatiens glandulifera). Under projektet har det testats metoder för bekämpning och kommunikation samt vilka typer av arbetskraft som lämpar sig för arbetet.

Invasiva arter bryr sig inte om nationsgränser, bekämpas de bara i ett land sprider de sig snart tillbaka från kringliggande länder. Därför har samarbetet mellan Österbotten och Södra Österbotten i Finland och Västerbotten i Sverige har varit viktigt.

Efter att ha testat sex bekämpningsmetoder mot jättebalsamin, elva metoder mot vresros, nio olika kommunikationsmetoder och nio olika typer av arbetskraft har hela 340 olika bestånd bekämpats. Projekttiden på tre år är dock inte tillräckligt lång för att säkerställa att ett bestånd är utrotat.

Arbetet inom projektet har gjorts i samarbete med parter i både Finland och Sverige: NTM-centralen i Södra Österbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Forststyrelsen, Vasa stad, Pro Agria Etelä-Pohjanmaa, Umeå kommun, Pro Agria / Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Pohjanmaa, Österbottens förbund.

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Claes Lönnblad-Björkholm, NTM-centralen i Södra Österbotten, +358 295 027 010, claes.lonnblad-bjorkholm@ely-keskus.fi

Bilder

Logotyper: Interreg Botnia-Atlantica och INSPECT-projektet
Logotyper: Interreg Botnia-Atlantica och INSPECT-projektet
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten utför inventeringar av hotade lavarter i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten (landskapen i Österbotten)13.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) utför i september-oktober inventeringar av hotade lav- och mossarter som växer på aspar i gammal skog. Största delen av de områden som inventeras finns i Österbotten, men det finns även enstaka inventeringsobjekt i Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi uhattuja jäkälälajeja Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla (Pohjalaismaakunnat)13.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) inventoi vanhojen metsien haavoissa kasvavia, uhattuja jäkälä- ja sammallajeja syys-lokakuun aikana. Suurin osa inventointialueista sijaitsevat Pohjanmaalla, mutta yksittäisiä inventointikohteita sijaitsee myös Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om Westenergy Ab:s MKB-program för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)8.9.2022 13:50:10 EEST | Tiedote

Westenergy Ab planerar att bygga en anläggning för tillverkning av syntetisk metan på fastigheten där Westenergy Ab:s avfallsförbränningsanläggning redan finns. NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, anser att i synnerhet olycksrisker, störningssituationer och konsekvenserna av dessa bör utredas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum