Beläggningsarbetena flyttar trafiken till en parallellväg från riksväg 3 i juni

Dela
På riksväg 3 stängs körbanan mot norr under beläggningsarbetet i början av juni. Trafiken kan stockas på parallellvägen Lv 130.
beläggningsarbeten
beläggningsarbeten

Sommarens beläggningsarbeten inleddes genast i början av maj inom området för NTM-centralen i Nyland. Eftersom nattarbeten bevisligen är skadliga för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, vill NTM-centralen i Nyland tillsammans med Trafikledsverket och Infra rf utreda olika sätt att minska mängden nattarbete och effektivisera arbetet dagtid.

På riksväg 3 mellan Tienhaara och Hyvinge beläggs hela körbanan norrut och trafiken flyttas till parallellvägen landsväg 130 under den tid som arbetet pågår. Enligt den preliminära tidtabellen inleds arbetet 4.6.2023 och då stängs vägen av och trafiken dirigeras till en omväg. Beläggningsarbetet utförs nattetid och vägen är stängd dagligen kl. 18–06. Arbetet beräknas pågå i fyra dagar.

Norr om Hyvinge flyttas också trafiken till parallellvägen under beläggningsarbetet. Mellan Kapulasilta och Herajoki ska arbetet inledas 12.6.2023 och omvägen är i bruk kl. 06–18 i uppskattningsvis två dagar. Beläggningsarbetena utförs dagtid, så trafikstockningar kan väntas särskilt under eftermiddagens timmar.

Stängningen av körbanan och förflyttningen av trafiken till en omväg gör det möjligt att arbeta effektivare och framför allt säkrare. Beläggningsarbetets längd förkortas när man kan arbeta på båda körfälten samtidigt, dessutom har detta en positiv inverkan på beläggningens kvalitet.

Information om avstängningen av körbanan ges på infotavlor som monteras vid vägen och dessutom märks omvägen ut i terrängen med vägmärken. Beläggningsarbetet utförs av Asfalttikallio Oy.

Konkurrensutsättningen av beläggningsentreprenaderna fortsätter ännu under våren och det slutliga beläggningsprogrammet torde bli klart före slutet av juni. I sommar utförs asfalteringsarbeten i området av entreprenörerna PEAB Industri Oy, Asfalttikallio Oy och GRK Infra Oyj.

De objekt som redan konkurrensutsatts presenteras på kartan per entreprenör (situationen 2.5.2023). Kartan kommer att uppdateras under försommaren.

De stora trafikmängderna i Nyland skapar behov av beläggning särskilt för det livliga vägnätet. Därför fattas beslut om en del av objekten först på våren och beläggningsprogrammet kompletteras ännu i början av sommaren. I år konkurrensutsätts några objekt också med hjälp av riktad finansiering.

I Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland beläggs i år sammanlagt cirka 350 kilometer landsväg. Dessutom kommer även ca 10 kilometer gång- och cykelvägar att beläggas. Beläggningsprogrammets längd är historiskt kort på grund av den kraftiga höjningen av kostnadsnivån och koncentreras starkt till det livligaste vägnätet, där det finns kraftiga spår i beläggningen.

Kör rätt på vägbyggplatsen

  • Sakta ner - på så sätt tryggar du din egen och andras säkerhet
  • Förbered dig på avvikande trafikarrangemang
  • Ha tålamod, tidvis kan köer inte undvikas
  • Var beredd att stanna
  • Följ vägmärken och trafikledning

Information om vägarbeten

Kartlänk NTM-centralen i Nylands beläggningsobjekt 2023 (uppdateras)

Aktuell information om olika trafikformer i Fintraffics tjänst Trafikläget

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen, chef för underhållsenheten Tuomas Vasama, tfn 0295 021 361


Entreprenörernas kontaktuppgifter:
Peab Industri Oy, Jyri Haapamäki tfn 040 516 9837
Asfalttikallio Oy, Mikko Eerola tfn 0400 459 029
GRK Infra Oyj, Jari Sikanen tfn 050 411 6817
Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100


NTM-centralens kundtjänst för trafik tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi, Palauteväylä - palautevayla.fi

Bilder

beläggningsarbeten
beläggningsarbeten
Ladda ned bild
Rv 3 Tienhaara - Hyvinge-objektet på kartan, ifrågavarande sträcka stängs för trafik norrut så länge arbetet pågår.
Rv 3 Tienhaara - Hyvinge-objektet på kartan, ifrågavarande sträcka stängs för trafik norrut så länge arbetet pågår.
Ladda ned bild
Rv 3 Kapulasilta - Herajoki-objektet på kartan. Den del som syns på kartan stängs mot norr så länge arbetet pågår.
Rv 3 Kapulasilta - Herajoki-objektet på kartan. Den del som syns på kartan stängs mot norr så länge arbetet pågår.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum