Työterveyslaitos

Belastning leder till distansarbete – bra ledarskap och gemenskap lockar till arbetsplatsen

Dela

Försämrad arbetshälsa hör samman med viljan att i fortsättningen utföra mer distansarbete. På motsvarande sätt hör resurserna samman med viljan att utföra mer distansarbete än tidigare. Unga arbetstagare föredrar distansarbete och familjer med barn arbete på arbetsplatsen. Arbetshälsoinstitutets undersökning ger nya synvinklar på debatten om distansarbete.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 24.5.2022

Arbetets belastningsfaktorer ökar arbetstagarnas vilja att i fortsättningen utföra mer distansarbete, berättar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Belastningsfaktorer som försämrar arbetshälsan och gör arbetet mindre smidigt är till exempel rollkonflikter på arbetsplatsen, byråkratiolägenheter, brådska och tidspress.

– På många arbetsplatser grubblar man på hur man ska få människorna till kontoret. Man bör också ta en titt i spegeln om det inte syns någon på kontoret. Arbetsplatsens ledning har till uppgift att förbättra arbetsförhållandena och ledarskapet samt satsa på arbetshälsan, säger forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet. 

Enligt undersökningen hör försämrad arbetshälsa samman med viljan att i fortsättningen utföra mer distansarbete.

– Cheferna bör vara medvetna om symtom på utbrändhet och benägenhet för arbetsholism är en möjlig orsak till att allt fler vill arbeta på distans. Det lönar sig att visa intresse och prata om hur människorna mår och varför de vill arbeta hemma, fortsätter Jari Hakanen. 

Arbetsplatsens ledning kan påverka attraktionsfaktorerna

När arbetet erbjuder resurser vill arbetstagarna i allt mindre omfattning arbeta hemma och förhåller sig positiva till hybridarbete. Resurserna omfattar till exempel goda möjligheter att påverka arbetet, serviceinriktat ledarskap, rättvis praxis på arbetsplatsen och gemenskap på arbetsplatsen och med chefen.

– Om man i en organisation vill att människorna ska komma tillbaka till arbetsplatsen bör man ta en titt på arbetsplatsens resurser och praxis. Forskningsresultatet ger ledarna verktyg för att reflektera över hur man själv kan påverka att det finns fler resursfaktorer, säger specialforskare Janne Kaltiainen från Arbetshälsoinstitutet.

Undersökningsenkäten genomfördes på sju arbetsplatser under hösten 2021. Under en del av tiden var en riksomfattande eller regional rekommendation om distansarbete i kraft och på många arbetsplatser testade man olika former av hybridarbete. 4 176 personer svarade på enkäten.

– Nu har vi levt under undantagsförhållanden. Vi vet inte hur arbetsplatserna förändras om människorna inte kan träffas och lära känna varandra. Det kan leda till ett minskat engagemang. Vad händer med kreativiteten, innovationerna och gemenskapen om vi inte möter andra personer, säger Janne Kaltiainen.

Åldern och familjesituationen inverkar på om man föredrar distansarbete

Utöver välbefinnande och arbetsförhållanden inverkar dessutom familjesituation och ålder på arbetstagarnas val.

De arbetstagare som har barn som bor hemma ville har mindre distansarbete i framtiden. Kraven på hemmet i barnfamiljer kan leda till att arbetet inte går så smidigt vid distansarbete.

Yngre ålder hör samman med viljan att utföra mer distansarbete än tidigare. Observationen kan förklaras med att man är van vid distansarbete, en mindre andel barnfamiljer i åldersgruppen och sämre arbetshälsa under coronatiden.

– Det kan vara fråga om en ond cirkel. När man mår sämre stannar man hemma, även om man till exempel saknar gemenskap med andra. Bekvämlighet eller att man vill spara tid och krafter får människorna att agera på ett sätt som inte med tanke på välbefinnande och arbetet är ekvationen, säger Jari Hakanen.

I undersökningen var önskemålen om mängden distansarbete delade. De flesta önskade att det skulle finnas möjlighet att arbeta på distans, men färre än var femte ville arbeta på distans hela tiden. Från den tidigare undersökningen Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?, på finska) vet vi att arbetshälsan vid hybridarbete är bättre än genomsnittet.

– Vi rekommenderar att man diskuterar och kommer överens om de bästa sätten att kombinera distansarbete och arbete på arbetsplatsen. Det är också viktigt att ta hänsyn till att både rådande arbetsförhållanden, det egna välbefinnandet, åldern och familjesituationen kan inverka på arbetstagarnas önskemål, säger forskaren Anniina Virtanen.

Du hittar mer information om forskningsresultaten i bifogad sammanfattningen: Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan? (Varför vill man jobba på kontoret eller på distans?, på finska).

Mer information

  • forskningsprofessor Jari Hakanen, 040 562 5433, jari.hakanen@ttl.fi
  • forskare Anniina Virtanen, 050 435 9657, anniina.virtanen@ttl.fi
  • specialforskare Janne Kaltiainen, 050 476 5980, janne.kaltiainen@ttl.fi

Läs också (på finska)

 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Kutsu medialle: Ajanhallintavinkit ja hengittely eivät riitä – tärkeintä on korjata työpaikkojen arki5.7.2022 11:54:05 EEST | Kutsu

Yksilön ponnistelu ei riitä, jos työ kuormittaa mieltä liikaa. Minkä pitää muuttua, jotta töissä jaksettaisiin nykyistä paremmin? Työelämän mielenterveysohjelman SuomiAreena-keskustelua voi seurata torstaina 14.7. klo 15-15.45 Porissa Kauppakeskus Puuvillassa tai striimin välityksellä. Juontajana Riku Rantala, puhujina psykologi Liisa Puskala Työterveyslaitoksesta ja hr-johtaja Salla Arvonen Visma Real Estatesta.

Ungas arbetshälsa försämrades inom servicebranscherna – det lönar sig att satsa på återhämtning och inskolning15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Under 35-åriga arbetstagare inom servicebranscherna ansåg sin arbetshälsa vara sämre än ett år sedan, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät. Både bristen på arbetskraft och coronatidens inverkan återspeglas i resultaten. Ungas erfarenheter av arbetsgemenskaper är dock positivare än äldre arbetstagares, vilket är en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan. Experter uppmuntrar att förbättra ledningen av arbetsförmågan, speciellt organiseringen av arbetet, det sociala stödet, återhämtningsfärdigheterna och inskolningen.

Nuorten työhyvinvointi heikentyi palvelualoilla – palautumiseen ja perehdytykseen kannattaa panostaa15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten, kertoo Työterveyslaitoksen kyselytutkimus. Sekä työvoimapula että korona-ajan vaikutukset heijastuvat tuloksissa. Kokemukset työyhteisöistä ovat nuorilla kuitenkin myönteisempiä kuin vanhemmilla työntekijöillä, mikä on hyvä lähtökohta työhyvinvoinnin kehittämistyölle. Asiantuntijat kannustavat tekemään parannuksia työkykyjohtamiseen ja siinä erityisesti töiden organisointiin, sosiaaliseen tukeen, palautumistaitoihin ja perehdyttämiseen.

People over 50 years of age should be offered the opportunity to reduce night shifts and long hours14.6.2022 10:48:04 EEST | Press release

Finnish Institute of Occupational Health media release, 13 June 2022 For ageing employees, night work reduces sleep quality and recovering from demanding shifts takes more time. Based on new research results, the Finnish Institute of Occupational Health recommends providing employees over 50 years of age with better opportunities to reduce night shifts and long hours. Participatory working time scheduling, which provides employees with increased opportunities to influence their working hours, has proved to be an effective tool, also for supporting the well-being at work of ageing employees.

Arbetslöshet som orsak till förlorade arbetsår har ökat och sjukpensionen som orsak har minskat14.6.2022 10:39:46 EEST | Tiedote

Efter finanskrisen åren 2010–2016 förlängdes yrkeslivet för 50-åringar, men däremot inte för 30-åringar. Allt fler arbetsår går förlorade till följd av arbetslöshet som de facto är en större orsak till förlorad arbetstid än sjukpension. Granskat enligt bransch går arbetsår förlorade mest inom hotell- och restaurangbranschen, inom förvaltning och stödtjänster samt kultur och nöje. Detta visar Arbetshälsoinstitutets undersökning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum