Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Beredningen av en servicestrategi inleds och principerna för ordnande av måltidsservice godkändes

Dela
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade inleda beredningen av en servicestrategi och ett beslut om räddningsväsendets servicenivå för Västra Nylands välfärdsområde. Dessutom beslutade styrelsen om ordnandet av måltidsservicen som en utkontrakterad tjänst och göra det möjligt för aktörer av olika storlekar att delta i upphandlingen.

I servicestrategin fastställs målen för genomförandet av och långsiktsmålen för social- och hälsovårdstjänsterna. När målen uppställs tar man hänsyn till behoven hos invånarna i välfärdsområdet, de lokala förhållandena, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt kostnadsnyttoeffektiviteten. Räddningsväsendets servicenivå ska motsvara de nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna och andra risker.

I beredningen av servicestrategin är målet också att skapa möjligheter till deltagande för välfärdsområdets invånare, personal, nämndledamöter, påverkansorgan samt för företag, organisationer och andra centrala intressentgrupper i området.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå. Den målsatta tidsplanen är att välfärdsområdesfullmäktige godkänner servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå i oktober–november 2023.

Måltidsservice

Välfärdsområdets måltidsservice ordnas som en utkontrakterad tjänst genom upphandling. Upphandlingshelheten delas in i mindre helheter för att aktörer och företag av olika storlekar ska kunna delta i upphandlingen. Klientrespons kommer att användas aktivt vid utvecklingen av måltidsservicen i området.

Föredragningslistans övriga beslutsärenden godkändes i enlighet med förslagen.

Nyckelord

Kontakter

Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse

Tel:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi

Om

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
PL 33 / PB 33
02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområde

https://www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Webbplats: www.luvn.fi 

Följ Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Silja Kosola utsedd till forskningsdirektör vid Västra Nylands välfärdsområde22.3.2023 09:52:28 EET | Tiedote

Västra Nylands välfärdsområde eftersträvar föregångarskap i det vetenskapliga forskningsarbetet inom social- och hälsovården. I välfärdsområdet inleds redan nu cirka 100 forskningsprojekt per år, från examensarbeten till doktorsavhandlingar. Den vetenskapliga forskningsverksamheten bistår välfärdsområdet i beslutsfattandet och fungerar som en attraktionsfaktor för experter i branschen. Välfärdsområdet har inrättat en tjänst som forskningsdirektör för att stärka förverkligandet av målet. Till tjänsten som forskningsdirektör har utsetts Silja Kosola, som är specialistläkare inom allmänmedicin och docent i ungdomsmedicin.

Silja Kosola tutkimusjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle22.3.2023 09:44:11 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tavoittelee edelläkävijyyttä sosiaali- ja perusterveydenhuollon tieteellisessä tutkimustyössä. Hyvinvointialueella käynnistetään jo nyt noin 100 tutkimusta vuodessa, aina opinnäytetöistä väitöskirjatutkimuksiin. Tieteellinen tutkimustoiminta auttaa hyvinvointialuetta päätöksenteossa ja toimii vetovoimatekijänä alan ammattilaisille. Hyvinvointialue on perustanut tutkimusjohtajan viran vahvistaakseen tavoitteen saavuttamista. Tutkimusjohtajan virkaan on nimitetty yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum