Aluehallintovirasto

Beredskapsdagarna i Västra och Inre Finlands område: samverkan har en central roll vid hanteringen av störningssituationer

Dela

I Västra och Inre Finlands område hölls fem landskapsberedskapsdagar i oktober och november. Beredskapsdagarna ersatte en traditionell regional beredskapsövning. Under beredskapsdagarna fördjupade man sig i befolkningsskyddet som var temat i LSS19-beredskapsövningen i fjol och kompletterade det med en coronapandemisynvinkel. Totalt deltog över 600 personer i beredskapsdagarna.

”Under det här exceptionella året ville vi genom beredskapsdagarna påminna om det starka inbördes beroendet mellan samhällets olika funktioner och om att vi också mitt i coronaläget ska komma ihåg att förbereda oss för andra överraskande händelser”, konstaterade direktör Tarja Wiikinkoski som avslutning på beredskapsdagarna.

Under beredskapsdagarna fokuserade man på att utveckla beredskapen och förberedelserna i kommunerna. Dagarna ordnades i samarbete med räddningsväsendet och hälso- och sjukvården. Nästan samtliga över 80 kommuner i regionen och ett betydande antal intressegrupper och aktörer inom kritisk infrastruktur tog del i beredskapsdagarna. Med fanns dessutom deltagare från inrikesministeriet, Räddningsinstitutet och andra regionförvaltningsverk. Evenemanget ordnades på distans ock deltagarna kunde ta del i evenemanget på de platser som de önskade.

Intresse för sambandet mellan en gemensam lägesuppfattning, coronapandemin och försörjningsberedskapen

Teman för beredskapsdagarna var befolkningsskyddet, pandemin, lägesbilden och försörjningsberedskapen. Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka från inrikesministeriet, forskningsprofessor Hannu Kiviranta från Institutet för hälsa och välfärd, biträdande chef Rauli Lepistö från Statsrådets lägescentral och Janne Känkänen, verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen, belyste dessa teman.

I statens centralförvaltnings anföranden poängterades den centrala betydelsen av samverkan på lokal, regional och nationell nivå för att klara oss genom störningssituationer. Budskapen som togs upp av deltagarna och dem som höll regionala anföranden skickades till aktörer på nationell nivå för vidarebehandling. Samverkan fungerar alltså i båda riktningarna.

Regionala aktörer inom hälso- och sjukvården och representanterna för räddningsverken konstaterade att det lokala informationsutbytet har fungerat bra under den aktuella störningssituationen. Den stora osäkerheten i början av pandemiläget togs också upp och svårigheterna med att skaffa nödvändigt material för att kunna sköta läget med en smittsam sjukdom.

I kommunernas och landskapsförbundens anföranden tog man upp hur viktigt det är att fokusera på stunden under störningssituationer och vidta åtgärderna vid rätt tidpunkt för att medborgarna och näringslivet ska klara situationen. Man klarar krisen, men det förutsätter att man omsorgsfullt sätter sig in i hanteringen av läget och dessutom förbereder sig för åtgärderna under återhämtningsfasen efter den långvariga situationen.

I de regionala anförandena poängterades fungerande nätverk och lyckad kommunikation, men kontakten till åtgärderna och lägesbilden på nationell nivå förblev emellertid bristfällig.

Hälsningar med olika utvecklingssynpunkter skickades till centralförvaltningen. Arbetet inom landskapens beredskapsgrupper är ytterst viktigt för att skapa och förmedla lägesförståelsen. Det fastslogs att frågor inom befolkningsskyddet kräver stark styrning för att befolkningsskyddsplaneringen nationellt ska bli enhetlig. Mer resurser önskades för att stöda kommunerna.

Mer information:
direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800
ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Nya kontaktuppgifter för Regionförvaltningsverket i Södra Finland 18.1.202118.1.2021 10:00:00 EETTiedote

Brevhanteringen koncentreras till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor i Tavastehus. Samtidigt ändras regionförvaltningsverkets post- och besöksadress. Våra nya adresser Från och med den 18 januari 2021 är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya postadress PB 1, 13035 AVI. huvudkontorets nya besöksadress är Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Ansvarsområdet för arbetarskyddet använder postadressen PB 110, 00521 Helsingfors till slutet av februari. Från och med den 1 mars 2021 har ansvarsområdet för arbetarskyddet en ny postadress som är PB 7, 13035 AVI. Besöksadresserna för kontoren i Kouvola och Helsingfors ändras inte. Behandlingen av ärendet försnabbas om du beaktar följande då handlingarna skickas: Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen). Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna). Ange i början av dokumentet regionförvaltningsverkets diarienumm

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet yhteystiedot 18.1.202118.1.2021 10:00:00 EETTiedote

Kirjepostin käsittely keskittyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan Hämeenlinnaan. Samalla muuttuvat aluehallintoviraston posti- ja käyntiosoite. Uudet osoitteemme 18.1.2021 alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi postiosoite on PL 1, 13035 AVI päätoimipaikan uusi käyntiosoite on Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna Työsuojelun vastuualueen postiosoite PL 110, 00521 Helsinki on käytössä helmikuun loppuun saakka. 1.3.2021 alkaen työsuojelun vastuualueen uusi postiosoite on PL 7, 13035 AVI. Kouvolan sekä Helsingin toimipaikkojen käyntiosoitteet eivät muutu. Asian käsittely sujuu nopeammin, kun asiakirjoja lähettäessäsi huomioit seuraavat seikat: Osoita kirje vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn). Lähetä kirje aluehallintoviraston PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteisiin). Mainitse asiakirjan alussa aluehallintoviraston diaarinumero, joka on selvitys-, lausunto- yms. pyynnössä. Kun olet lähettämässä kirjepostia alue

Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:58:49 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningverkets nya sammankomstbegränsningsbeslut publicerades 14.1.2021 och den träder ikraft måndagen 18.1.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum