Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén: Fortsatta satsningar på beredskapen

Dela
Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté samlades till årets första möte för att uppdatera lägesbilden för den regionala beredskapen. Beredskapen är fortsättningsvis på god nivå och varje organisation arbetar kontinuerligt för att främja den.

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté samlades 9.2.2023 under ledning av överdirektör Marko Pukkinen.

Rysslands invasion av Ukraina för ett år sedan förändrade avsevärt säkerhetsläget i Europa. I början av mötet konstaterade överdirektör Pukkinen att vi under året har varit tvungna att förbereda oss för ett sådant läge som det i Europa inte längre skulle finnas behov för.

Den militära och civila beredskapen har fått ny betydelse också för oss här i Finland. Vi stöder Ukraina i en gemensam europeisk front, summerade Pukkinen.

Läget inom regionens beredskap är fortsättningsvis gott. Det dagliga beredskapsarbetet fortsätter inom alla sektorer på ett omfattande sätt.

I Finland är antalet skyddsrumsplatser tillräckligt

Tarja Wiikinkoski, direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, berättade att inrikesministeriet utreder hur många skyddsrumsplatser det finns i Finland och i vilket skick skyddsrummen är. I Finland finns det enligt uppdaterade uppgifter ungefär 50 500 skyddsrum med platser för cirka 4,8 miljoner personer. Antalet skyddsplatser är tillräckligt i Finland.

Antalet skyddsrum varierar mellan kommunerna främst på grund av byggnadsbeståndet. Det finns mest skyddsrum i städerna och minst i småhusområden och glesbebyggda områden. För Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands del finns det i Birkaland ungefär lika många skyddsplatser som invånare. Antalet skyddsplatser i relation till befolkningsmängden är minst i Södra Österbotten där det finns platser för 48 procent av invånarna. Det är en direkt följd av att det i området inte finns stora städer och att byggnadsbeståndet därför består av småhus och egnahemshus. Antalet skyddsplatser är emellertid högre i Seinäjoki än i de andra kommunerna i Södra Österbotten.

Wiikinkoski påminde om att det också finns andra sätt att skydda sig än i skyddsrum, till exempel att ta skydd hemma eller i tillfälliga skyddsrum och att förflytta befolkningen till tryggare områden. I fjol övades förflyttningar av befolkningen i beredskapsövningar som regionförvaltningsverket ordnade och i det sambandet kartlades också skyddsrumsläget.

De uppdaterade uppgifterna om antalet skyddsrum och skyddsplatser grundar sig på uppgifter från räddningsverken kombinerade med inrikesministeriets tidigare uppgifter och Statistikcentralens uppgifter om byggnads- och bostadsproduktionen.

I den regionala beredskapskommittén som samordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland deltar 46 aktörer från regionen. Samarbete görs på bred front. En central del av regionförvaltningsverkens verksamhet är att göra det möjligt för aktörerna att hålla kontakt med varandra och att förmedla korrekt och aktuell information till alla parter. Samarbetet är intensivt i regionerna och blir hela tiden mångsidigare när nya störningssituationer uppstår.


Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla24.3.2023 08:08:19 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki 21.3.2023 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolle. Käynnin taustalla olivat aluehallintoviraston vastaanottamat kantelut ja epäkohtailmoitukset koskien psykiatrisista häiriöistä kärsivien nuorten potilaiden hoidon järjestämistä ja toteuttamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum