Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén i Södra Finland: Coronabegränsningarna luckras upp när situationen förbättras, viktigt att iaktta försiktighet för att undvika bakslag

Dela

Regionala beredskapskommittén i Södra Finland sammanträdde den 2 juni 2021 för att uppdatera bilden av coronavirusläget. I Södra Finland har coronasituationen som helhet förbättrats och begränsningarna luckras upp gradvis. I beredskapskommittén förtydligades vilka coronabeslut regionförvaltningsverket kan fatta och på vilka grunder till exempel beslut om sammankomstbegränsningar fattas.

Inom området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland har coronasituationen förbättrats ytterligare mot sommaren och begränsningarna har även i de värsta epidemiområdena gradvis luckrats upp eller avvecklats. Regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri berättade i sin lägesrapport att de dagliga incidenstalen sjunker och att vaccinationerna framskrider bra. I de äldre åldersgrupperna har många redan fått den andra vaccindosen.

Mörkare nyanser i lägesbilden kom från chefsöverläkare Sally Leskinens översikt över situationen i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, där en lättspridd coronavirusvariant har orsakat en snabb ökning av smittmängderna med allvarliga följder. Enligt Leskinen håller man på att få kontroll över situationen och beredskapskommittén konstaterade att även andra områden har lärt sig av de åtgärder som vidtagits för att bekämpa viruset. De snabbt ökande smittmängderna är ett exempel på att virusvarianterna utgör ett hot mot epidemisituationen i områdena, och det är fortfarande viktigt att myndigheternas begränsningar och rekommendationer iakttas för att undvika bakslag och för att inte vara tvungna att skärpa begränsningarna på nytt.

Coronabegränsningarna luckras upp med beaktande av det regionala epidemiläget

Regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen berättade om de gällande begränsningarna och besluten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Dessutom gav hon en bakgrund till hur regionförvaltningsverket fattar coronabesluten och vilka coronabeslut regionförvaltningsverket kan fatta. Begränsningsåtgärderna bereds i samarbete mellan myndigheterna genom att utnyttja de olika aktörernas sakkunskap. Till exempel besluten om sammankomstbegränsningar, som också diskuterats i offentligheten, fattar regionalförvaltningsverket utifrån lagstiftningen och den regionala sjukdomssituationen. Regional information fås från sjukvårdsdistrikten och de regionala coronasamordningsgrupperna. Dessutom beaktas social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt regeringens hybridstrategi och plan för att häva coronabegränsningarna (s.k. exitplan).

- Social- och hälsovårdsministeriet gav den 27 maj en ny anvisning för juni. Sammankomstbegränsningarna följer denna anvisning, men besluten fattas regionalt och i dem beaktas den senaste informationen om epidemisituationen i området. Regionförvaltningsverket beslutar inte om begränsningarna av restaurangernas verksamhet, utan regeringen beslutar om dem genom förordning av statsrådet, berättar Nikunen.

Information om gällande begränsningar och rekommendationer samt svar på vanliga frågor finns på regionalförvaltningsverkets webbplats. På webbplatsen finns också coronapressmeddelanden från Regionsförvaltningsverket i Södra Finland och coronabegränsningarna på lättläst språk.

Man vill säkerställa gränssäkerheten genom systematiskt samarbete

Under ledning av Nikonen diskuterade beredskapskommittén också regeringens proposition om en ny inresemodell. Biträdande kommendör Jukka Lukkari vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion berättade om lägesbilden och beredskapen inför de utmaningar som det växande antalet passagerare medför vid gränsövergångsställena. Man vill säkerställa gränssäkerheten genom en tillräcklig, riskbaserad coronatestning och systematiskt samarbete mellan kommunerna och andra myndigheter. Regionförvaltningsverket informerar separat om eventuella nya beslut som gäller gränsövergångsställen.

I slutet av mötet behandlades andra aktuella frågor inom den regionala beredskapsverksamheten och situationen beträffande försörjningsberedskapen. Coronasituationen har påverkat den regionala beredskapen på många sätt och man har till exempel varit tvungen att flytta försvarskurserna. Under mötena hördes om planerna för att avveckla reparationsskulden.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla den regionala säkerhetslägesbilden och fungera som forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet.

Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar centrala myndigheter och aktörer för landskapens beredskap.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole30.7.2021 11:56:19 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräsi kokoontumisrajoitukset koko Kainuuseen29.7.2021 14:43:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58§ mukaiset koronarajoitukset koskemaan koko Kainuun maakuntaa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee yli 10 hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa. Määräys on voimassa ajalla 6.8.2021-27.8.2021.

Asbestipurkutöiden valvonta on valtakunnallisesti yhdenmukaista29.7.2021 08:48:43 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet suorittavat asbestipurkutyön valvontaa valtakunnallisilla hankkeilla. Hankkeilla yhdenmukaistetaan asbestipurkutöiden valvontaa. Valvontaa tehdään asbestipurkutyölupien ja työpaikalla suoritettavien asbestipurkutöihin liittyen. ”Vuoden 2021 suoritetussa asbestityön valvonnassa havaitut puutteet kohdentuvat tasaisesti työn eri osa-alueille”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto avin työsuojelun vastuualueelta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum