Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén i Södra Finland: När smittmängderna ökar riskerar primärvården bli belastad

Dela

Södra Finlands regionala beredskapskommitté samlades till höstens första möte den 18 augusti 2021. På mötet uppdaterades lägesbilden av coronaviruset och en översikt av framtiden skapades.

Coronasituationen i södra Finland har försämrats snabbt i augusti och man har varit tvungen att skärpa begränsningarna. Smittspårningen har försvårats och det är särskilt oroväckande att det ökade antalet fall belastar primärvården. Situationen är dock annorlunda än på våren, eftersom omfattningen av vaccinationerna har klart förbättrats och behovet av allvarliga sjukdomsfall och intensivvård väntas minska ytterligare allteftersom vaccinationerna framskrider.

– Epidemiens karaktär har förändrats så att främst unga och ovaccinerade smittas. Även om andelen smittade också ökar i takt med att fler människor vaccineras, finns det mycket få allvarliga sjukdomsfall bland dem som är helt vaccinerade. Vaccinets effekt är alltså fortfarande god, påminner Tuula Hannila-Handelberg, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, i sin lägesöversikt coronaviruset.

Outi Salo, direktör för den grundläggande utbildningen i Helsingfors stad berättade om utbildningsväsendets hösttermin. Skolorna har fått uppdaterade anvisningar gällande coronasituationen. Situationen följs upp noggrant och det finns beredskap att vidta nödvändiga åtgärder snabbt. Coronaviruset har också haft många återverkningar på till exempel elevernas mentala hälsa, så man fäster stor vikt vid att korrigera elevernas inlärnings- och välfärdsunderskott.

Biträdande kommendör Mikko Hirvi från Finska vikens sjöbevakningssektion kompletterade lägesbilden genom att berätta om coronavirusets inverkan på gränssäkerhetens beredskap och utmaningar.

Hanteringen av störningssituationer utvecklas med hjälp av forskningsdata

I beredskapskommittén flyttades blicken från nuläget till framtiden och utvecklingen av beredskapen. Olycksutredningscentralens oberoende forskargrupp har systematiskt gått igenom det inledande skedet av coronaviruspandemin och de åtgärder som vidtagits i Finland i samband med pandemin. Ledande forskare Kai Valonen presenterade forskningsrapporten och i synnerhet de rekommendationer som beskrivs i den för att förbättra hanteringen av störningssituationer. Olycksutredningscentralen följer upp genomförandet av rekommendationerna och publicerar uppföljningsuppgifter om dem. Rapporten kan läsas på Olycksutredningscentralens webbplats: Coronaepidemins första fas i Finland år 2020​.

På mötet hördes också Vanda stads och Statsrådets kanslis kommentarer till forskningsrapporten. Beredskapskommittén ansåg det viktigt att coronakrisen undersöks redan under krisen, så att utvecklingsprojekten kan inledas snabbt och effektivt när de blir aktuella.

Begränsningsåtgärderna bereds i samarbete mellan myndigheterna

I slutet av mötet gick man igenom aktuella frågor och regionförvaltningsverkets beslutsprocess. Kristiina Poikajärvi, direktör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland påminde om att social- och hälsovårdsministeriets styrning beaktas i begränsningsåtgärderna, men att man dessutom använder bland annat sjukvårdsdistriktets sakkunskap och den regionala coronasamordningsgruppens lägesbild. Förhoppningen är att man i och med att vaccinationerna framskrider kan öppna samhället så mycket som möjligt i höst. Regionförvaltningsverket har dock hittills bedömt att de nuvarande begränsningarna är nödvändiga.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla den regionala säkerhetslägesbilden och fungera som forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet.

Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar centrala myndigheter och aktörer för landskapens beredskap.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum