Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: den plötsligt försämrade sjukdomssituationen i Mellersta Österbotten kastar skuggor, men tillsammans ska vi klara situationen och gå mot sommaren.

Dela

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde igen den 21 maj till ett gemensamt webbmöte under ledning av sin ordförande, Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket, för uppdatering av lägesbilden i fråga om coronan och andra aktuella observationer. Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen berättade om de utmaningar som koronan medför för kommunerna och om frågor som gäller ordnandet av kommunalvalet.

Överdirektör Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland tog i sin översikt upp coronaläget som plötsligt försämrats i Mellersta Österbotten. ”Den positiva utvecklingen har avstannat. Mellersta Österbotten framträder på riksplan som ett exempel på hur en situation snabbt kan förändras, liksom även Päijänne-Tavastland. Som positiva faktorer kan man dock se landets goda vaccinationstäckning och att antalet dödsfall är färre än tidigare.”

Pukkinen framförde också att sjukdomsläget i global skala är oroväckande, till exempel när situationen och siffrorna jämförs med maj i fjol. För Finlands del är smitta från utlandet en mycket betydande risk, vilket måste beaktas i gränssäkerheten. ”Sommaren med sina evenemang närmar sig, till exempel Fotbolls-EM och spelen i S:t Petersburg. Gränssäkerheten måste tryggas", sade överdirektör Pukkinen.

När det gäller coronabegränsningarna och kritiken som gäller avvecklingen av dem konstaterade Pukkinen att regionförvaltningsverket agerar främst i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets styrning och rekommendationer och påminde om att RFV i Västra och Inre Finland också har lindrat sammankomstbegränsningarna i alla sjukvårdsdistrikt inom sitt verksamhetsområde. ”I fråga om fortsättningen kommer social- och hälsovårdsministeriets styrbrev nästa vecka och först efter det kommer vi att börja fatta beslut med beaktande av epidemi- och helhetssituationen. Regionförvaltningsverket kan inte fatta beslut enbart på basis av vad t.ex. representanter för regeringen eller ett ministerium säger, utan förutsättningarna för besluten är bland annat skriftliga tillämpningsanvisningar.”

Kommunerna och kommunalvalet under coronaepidemin

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen berättade för beredskapskommittén vilka konsekvenser och utmaningar coronan medför för kommunernas verksamhet och ordnandet av kommunalvalet. Enligt Karhunen visade coronan på ett tydligt sätt kommunernas ytterst centrala betydelse för medborgarna. Epidemin har fört med sig ett stort antal förändringar, utmaningar och tilläggsuppgifter för kommunerna: bland annat har kommunernas beslutsfattande överförts till distansmöten, distansarbete och distansundervisning har införts i stor utsträckning, antalet kunder inom småbarnspedagogiken har minskat, serviceställen och platser för inomhusidrott har tvingats stänga, specialarrangemang har vidtagits inom äldrevården och infektionsavdelningar och testställen har byggts. Det har förekommit avbrott i arbetet och permitteringar. Kommunerna ansvarade också för kanaliseringen av statens coronastöd till ensamföretagare, hyressänkningar och andra åtgärder för att stödja företag. ”Kommunerna har drabbats verkligt hårt”, summerade verkställande direktör Karhunen. Hon tackade också för samarbetet med regionförvaltningsverket under coronakrisen.

Enligt Karhunen fattades beslutet om senareläggning av kommunalvalet i tid och det finns ingen orsak att ytterligare diskutera saken. De tidigare förberedelserna och beredskapen skapar goda förutsättningarna för hälsosäkerheten och även sommartiden möjliggör lättare arrangemang utomhus. Att rösta vid karantän och att rösta isolerat har också möjliggjorts genom att man skapat förutsättningar för hemmaröstning och för drive in-röstningsställen. Det finns sammanlagt 20 000–25 000 valfunktionärer i kommunerna. Flyttningen av valet och de nya arrangemangen medförde extra kostnader för kommunerna. Staten betalar ersättningar för dessa kostnader.

”Coronan har lyft fram kommunernas betydelse i finländarnas vardag på ett helt nytt sätt. Jag är emellertid oerhört stolt över hur kommunerna har klarat sig. Jag tror att det är en av orsakerna till att Finland klarat sig utmärkt också internationellt när det gäller att bekämpa effekterna av koronan”, sammanfattade verkställande direktör Karhunen.

Den 20:e omgången av Medborgarpulsen – observationer

Direktör Tarja Wiikinkoski berättade för beredskapskommittén om de viktigaste observationerna i den färska enkäten Medborgarpulsen. Som positiva resultat kan betraktas bl.a. att den allmänna oron har minskat och stämningarna har blivit bättre. På basis av resultaten upplevs det att också iakttagandet av myndigheternas anvisningar har förbättrats ytterligare och att medborgarnas positiva inställning till vaccinationer har ökat ytterligare. Nöjdheten med myndigheternas kommunikation har ökat jämfört med den tidigare siffran som var under 50 %, men nöjdheten är fortfarande långt ifrån resultatet för ett år sedan, då tre av fyra respondenter var nöjda med tillförlitligheten, tydligheten och öppenheten i myndigheternas meddelanden.

Det aktuella säkerhetsläget – coronaläget i Mellersta Österbotten oroar

Inom beredskapskommissionens område var sjukdomsläget och det övriga säkerhetsläget i övrigt relativt bra, men det allvarliga sjukdomsläget i Mellersta Österbotten väcker oro. Man konstaterade att den stora förändringen i en sämre riktning i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt märks i ett klart ökat antal smittfall. Arbetet med smittspårningen och den övriga beredskapen har effektiverats kraftigt.

I likhet med regionförvaltningsverket konstaterar beredskapskommissionen att coronaläget i Mellersta Österbotten på ett konkret sätt visar att sjukdomsläget kan försämras regionalt mycket plötsligt och att begränsningsbestämmelserna på motsvarande sätt måste skärpas omedelbart. Beredskapskommissionen betonar att det är ytterst viktigt att var och en för egen del iakttar gällande begränsningar och rekommendationer för att bekämpa epidemin. Myndigheternas prestationsförmåga har hållits på en hög nivå.

Mer information

överinspektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi

Kommunförbundet: Undantagsåret lyfte fram kommunernas och Kommunförbundets betydelse 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum