Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Krisen i Afghanistan öppnar slutsatser och lärdomar för Finland

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde till höstperiodens andra möte den 2 september 2021. Under mötet uppdaterade man regionens lägesbild i fråga om coronan och andra aktuella iakttagelser. Henri Vanhanen, forskare vid Utrikespolitiska institutet, berättade för beredskapskommittén om slutsatserna av krisen i Afghanistan ur Finlands synvinkel.

Beredskapskommitténs ordförande, överdirektören för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Marko Pukkinen, gav beredskapskommittén en aktuell översikt över epidemiläget och sammanfattade de beslut och riktlinjer som regionförvaltningsverket på sistone fattat för västra och inre Finland. ”Det är helt förståeligt att olika restriktioner gäller i olika delar av landet eftersom det är så det är reglerat, dvs. att besluten fattas utgående från epidemiläget, konstaterade överdirektör Marko Pukkinen.”

Inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands region gäller beslut om sammankomstbegränsningar enligt paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar i alla sjukvårdsdistrikt. Däremot har beslutet enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller krav på att hålla två meters avstånd upphävts helt och hållet i regionen. Sammankomstbegränsningarna uppdateras utgående från epidemiläget.

”En så hög vaccinationstäckning som möjligt undanröjer hinder för människors fria rörlighet och näringsverksamheterna. Jag tror att framtiden är ljus”, poängterade Pukkinen.

Jyrki Kaiponen, landskapsdirektör för Mellersta Österbotten, ansåg i likhet med sina kollegor att man även i fortsättningen måste kunna förbereda sig inför en pandemi och anpassa näringsverksamheterna på så sätt att man kan leva på ett hälsosäkert sätt medan olika varianter av viruset fortfarande sprids runt om i världen.

Landskapsdirektörerna poängterade vikten av att trygga flygtrafiken från flygplatserna i landskapen även när år 2022 inleds.

Krisen i Afghanistan - slutsatser för Finland

Henri Vanhanen, forskare vid Utrikespolitiska institutet, konstaterade i sitt föredrag att Finland evakuerade över 400 personer från Afghanistans huvudstad Kabul.

Kabulregimens fall på kort tid inför talibanerna väcker en rad frågor: har väst förmåga och vilja att genomföra motsvarande operationer i fortsättningen, drar Förenta staterna sig tillbaka, ökar terrorhotet i Europa? Det är ännu inte tid att dra slutliga slutsatser, men krisen i Afghanistan har trots det gett lärdomar för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Tre viktiga lärdomar kan skönjas av den tjugo år långa krisen. För det första, kommer den politiska tröskeln i väst att stiga för interventioner av det här slaget? För det andra, i världen finns det åtskilliga länder med multiproblematik. Det finns fortfarande ett behov av externt bistånd, och därför måste Europa överväga sin roll i sina egna närområden. För det tredje kan man se en tydlig krisutveckling också i Europa, och därför måste Finland fundera över sin egen utrikespolitik, sina tillvägagångssätt och sin inställning till interventioner och humanitära insatser av det här slaget.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi

Utrikespolitiska institutet

Medborgarpulsen

Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa20.9.2021 13:20:12 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksen Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Yhteistyössä palvelujen järjestämiseksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia, ja hoitoon pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum