Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Beredskapskommitténs ordförande Marko Pukkinen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, gav beredskapskommittén en aktuell översikt över epidemi- och vaccinationssituationen och presenterade kortfattat de senaste riktlinjerna av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gällande upplösningen av sammankomstbegränsningarna. I sin helhet har coronaviruset gått i en bättre riktning och vaccinationerna framskrider.

Enligt Pukkinen kommer 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar även i fortsättningen att vara ett viktigt verktyg, och dess allmänna hygienkrav ska följas i olika klient- och verksamhetslokaler samt vid offentliga tillställningar. Vad gäller fortsättningen konstaterade Pukkinen också att regionförvaltningsverken väntar på social- och hälsovårdsministeriets tillämpningsanvisning för regeringens uppdaterade coronastrategi. I fortsättningen verkar kommunerna – i samarbete med sjukvårdsdistrikten – i varje fall ha en större roll vid fastställandet av de regionala coronabegränsningarna. Regionförvaltningsverket stöder och följer dock fortfarande upp epidemisituationen noggrant.

Vaccinationernas omfattning bör fortfarande växa för att undvika fortsatta begränsningsåtgärder och att epidemin förvärras. Epidemin härjar nu främst bland de ovaccinerade. ”Ökningen av vaccinationernas omfattning är nu av största vikt och ska främjas på alla sätt”, sammanfattade överdirektör Pukkinen.

Yle och kommunikation under undantagsförhållanden

Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm höll en presentation för beredskapskommittén om Yles kommunikation under undantagsförhållanden och beredskap. Rundradion är ett bekant mediehus för alla, och dess medel når 96 % av medborgarna varje vecka. Nivån på Rundradions beredskap fastställs i lagen om Rundradion Ab och Yle är en livsviktig del av samhället. Den har en särskild roll när det gäller att stödja medborgarnas mentala kristålighet, även på flera olika språk. ”Yles beredskap leds på riksomfattande nivå, men regionerna är mycket autonoma vid behov och detta utnyttjas i beredskapsplaneringen och beredskapspraxisen”, berättade Guttorm.

Han anser att användningen av medierna har genomgått en stor brytningstid i och med digitaliseringen och att även beredskap på desinformation och annan påverkan ska beaktas i beredskapsplanerna. Ett nytt fenomen jämfört med tidigare är individuellt inriktad reklam med flöden och botnätverk.

”Även hos finländska medieaktörer upptäcker man stark informationspåverkan, särskilt under coronatiden, och ett starkt samarbete med olika samhällsaktörer är det bästa sättet att bekämpa den", sammanfattade säkerhetschef Guttorm.

Medborgarpulsen 25:e omgången - urval

Direktör Tarja Wiikinkoski berättade för beredskapskommittén om de centrala iakttagelserna i den färska enkäten Medborgarpulsen. Wiikinkoski lyfte bland annat fram att medborgarna enligt resultaten nu är något mindre oroliga om sitt eget eller en närståendes insjuknande än förra gången för tre veckor sedan.

Upplevelsen av stress är som högst bland 15–29-åringar, men det är anmärkningsvärt att det finns en viss positiv utveckling bland unga, medan upplevelsen av stress har ökat betydligt bland 30–44-åringar. Enligt enkätresultaten undviker redan mindre än hälften av respondenterna att träffa andra människor på samma sätt som tidigare, vilket för sin del tyder på att trycket har lättat.

Aktuell säkerhetssituation och andra observationer

Vid mötet lyfte kommittén för näringslivets regionala beredskapssamarbete (ELVAR) fram Finlands försörjningsberedskap, som för närvarande är stabil. De globala svårigheterna medför dock fortfarande prishöjningar inom logistiken. Inom IKT-branschen observerar man fortfarande olika bedrägerier, dataskyddshot och desinformation, där temat är exempelvis vaccin och skyddsutrustning. Myndigheterna och hälsovårdspoolen samarbetar för att förmedla tillförlitlig information till aktörerna, berättade överinspektör Taru Ruutiainen vid RFV i Västra och Inre Finland. Enligt ELVAR har omfattningen av vaccinationerna lyckligtvis blivit bättre bland befolkningen i arbetsför ålder och detta har i sin tur minskat riskerna inom industriproduktionen.

Beredskapskommittén konstaterade att den aktuella epidemisituationen för närvarande är relativt lugn i Västra och Inre Finland, även om den ännu inte är över. Myndigheternas prestationsförmåga och beredskapsnivå konstaterades vara berömvärda och det finns inga betydande hotbilder för dem.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@avi.fi

Enkäten Medborgarpulsen

I anslutning till försörjningsberedskapen för kemisk fällning och tillgången till kritiska kemikalier i vattenverk och avloppsvattenverk publicerades en utredning om Vattentjänstpoolens och Försörjningsberedskapscentralens gemensamma projekt 2020 (på finska): https://www.vvy.fi/site/assets/files/3226/kemiallisen_saostuksen_huoltovarmuuden_parantaminen.pdf

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Janakkalan kolmannen lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu jälleen laajemmalla alueella - kaikkien siipikarjanpitäjien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin15.10.2021 17:40:07 EEST | Tiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Janakkalassa jälleen uudella tilalla luontoon istutetusta fasaanista 15.10.2021. Ruokavirasto on uuden löydöksen vuoksi laajentanut edelleen tartuntavyöhykettä, jolla rajoitetaan siipikarjan ja luonnonvaraisista linnuista saatavien tuotteiden siirtoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo ravintoloita myös koronapassilainsäädännön noudattamisessa - jo ensi yönä asiakkailta tarkastettava koronapassi15.10.2021 17:29:29 EEST | Tiedote

Jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin eli velvoittaa asiakkailta todistusta koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista, ravintolan ei tarvitse noudattaa alueella voimassa olevia aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia. Ravintolan henkilökunnan on ohjattava ilman passia ravintolassa oleskelevat asiakkaat poistumaan tiloista ensi yönä klo 24, jos ravintolassa otetaan käyttöön koronapassi välittömästi lain tullessa voimaan.

Sivistystoimi sai kiitosta onnistumisesta korona-aikana – jälkityö jatkuu pitkään14.10.2021 12:52:49 EEST | Tiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mikko Kinnunen vierailivat 14.10.2021 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivistysjohdon verkoston kokouksessa. Johtaja Veijo Kosola kertoi avauksessaan, että koronapandemian aikana kuntien sivistysjohto on kokoontunut verkostossa 66 kertaa. Ylijohtaja esitti suuret kiitokset kuntien sivistysjohdolle ja sivistystoimen työntekijöille alueellamme menestyksekkäästä koronaepidemian torjuntatyöstä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on selvitty erinomaisesti järjestämään opetus haasteellisissa olosuhteissa koronakriisin aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum