Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén önskar ork i utdragen kris (Västra och Inre Finland)

Dela

Myndigheterna sammanställde vid beredskapskommitténs andra möte i år en gemensam helhetsbild av coronasituationen. Sjukdomsläget är fortfarande allvarligt, risken för en snabb spridning av den muterade virusvarianten är stor och gränstrafiken har därför begränsats. Viljan att ta coronavaccinet har ökat och även antalet tester har ökat. Användning av munskydd, god handhygien och ett säkerhetsavstånd på över två meter samt andra anvisningar ska iakttas också efter en vaccination. Regionförvaltningsverkets gällande beslut om begränsning av sammankomster gäller till 8.2.2021.

Man ska ta ett coronatest också vid små symtom. Finland och regionen har fått färre vaccindoser än väntat. Hälsomyndigheterna påminner om att vaccinet inte undanröjer behovet av fortsatta säkerhetsåtgärder mot viruset. Medborgarnas uthållighet sätts på prov och beredskapskommittén önskar medborgarna ork i den utdragna krisen.

”Vi måste alla orka leva med begränsningarna ett tag till, eftersom det sannolikt inte kommer några betydande lättnader inom den närmaste framtiden. Det hot som den brittiska varianten av viruset utgör är verkligt och för att sjukdomsläget ska hållas under kontroll är det också i fortsättningen nödvändigt att vidta begränsningsåtgärder”, sade överdirektör Marko Pukkinen till beredskapskommittén.

Tillräckligt effektiva åtgärder i rätt tid har upplevts vara nödvändiga och motiverade med tanke också på samhällsekonomin och näringarna. Den utdragna epidemin drabbar företagen och inverkar negativt på sysselsättningen, i synnerhet på unga nyutexaminerades arbetsmöjligheter. Vi bör säkerställa praktikplatser för unga.

Beredskapskommittén informerades om utrikespolitiken

Henri Vanhanen, forskare vid Utrikespolitiska institutet, gav beredskapskommittén ett expertanförande om det globala säkerhetsprogrammet. Temat var ”Maktskifte i Förenta staterna – utsikter för den transatlantiska relationen”.

I sitt anförande gick Vanhanen igenom förväntningarna på och bedömningarna om Joe Biden som president med tanke på de transatlantiska relationerna. Förbindelserna mellan Europa och Förenta staterna förväntas bli bättre, men under ytan står vi inför samma utmaningar som tidigare. Inte heller i relationerna mellan Förenta staterna och Ryssland ses någon avspänning. Relationerna mellan Finland och Förenta staterna antas fortsätta som förut, även om Förenta staternas uppmärksamhet på lång sikt allt mer riktas från Europa mot Asien.

Inresa för arbetskraft med nödvändiga arbetsuppgifter ska tryggas

När det gäller arbetskraft som utför nödvändiga arbetsuppgifter är det viktigt att man ifråga om inresebegränsningarna tryggar en tydlig och fungerande praxis för inresan. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska motivera varför en arbetstagares inresa är nödvändig. Nödvändiga arbetsuppgifter är sådana som inte tål dröjsmål och om de blir ogjorda har en betydande inverkan på försörjningsberedskapen eller samhällets funktion.

En arbetstagare som söker sig till Finland ska utöver andra nödvändiga handlingar som krävs för gränsövergång dessutom visa upp en motiveringsblankett vid Finlands gräns för gränskontrollmyndigheten. Till gränsmyndighetens behörighet hör beslut om huruvida en person uppfyller kriterierna för nödvändig trafik och om inresan tillåts.

Virusvarianter väcker oro

Den regionala beredskapskommittén i Västra och Inre Finland konstaterar att myndigheterna har upprätthållit en god kapacitet trots den utdragna störningssituationen. Distansarbete utförs i stor utsträckning och anvisningarna iakttas i myndighetsarbetet. Den aktuella utmaningen är hur nya virusvarianter påverkar epidemiens förlopp.

 

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582 fornamn.efternamn@rfv.fi

direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0 295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi

Länkar

Regionförvaltningsverkets gällande beslut om begränsning av sammankomster gäller till 8.2.2021.

Institutet för hälsa och välfärds samt undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienpraxis, (webbplatsen minedu.fi)

Vilka publika evenemang, sammankomster och verksamhet omfattas av regionförvaltningsverkens bestämmelser?

Alla frågor på webbplatsen rfv.fi om coronan och ordnandet av publika evenemang

Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats om de rekommendationer och begränsningar som gäller i området,

Birkalands sjukvårdsdistrikts webbplats om de rekommendationer och begränsningar som gäller i området,

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts webbplats om de rekommendationer och begränsningar som gäller i området,

MellerstaÖsterbottens sjukvårdsdistrikts webbplats om de rekommendationer och begränsningar som gäller i området,

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts webbplats om de rekommendationer och begränsningar som gäller i området,

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning till arrangörer av evenemang (må–fr kl. 8–11.30 och 12.30–16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Västra och Inre Finland
Alkohol och servering
Företag- och sällskapsaker
Social- och hälsovård
Undervisning och kultur
Arbetarskydd

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista tilojen sulkupäätöstä25.2.2021 16:45:00 EETTiedote

Kriittisen epidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista päätöstä, jolla määrätään tiettyjä asiakastiloja suljettavaksi määräajaksi. Päätös kattaisi vähintään pääkaupunkiseudun kuntien alueen, ja sen olisi tarkoitus olla voimassa 1.-14.3.2021.

Begränsningen av sammankomsterna i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt förlängs i mars24.2.2021 14:02:38 EETTiedote

Enligt bedömningar av de regionala coronagrupperna som samordnar läget behövs de nuvarande restriktionerna för sammankomster också i mars inom Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna inom Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och alla motsvarande sammankomster med över 20 personer inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Det är skäl att undvika också små sammankomster alltid då det är möjligt.

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kokoontumisrajoituksia jatketaan maaliskuussa24.2.2021 14:00:00 EETTiedote

Alueellisten koronatilanneryhmien arvioiden mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat tarpeen myös maaliskuussa Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella. Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella on edelleen kielletty kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 20 hengen vastaavat kokoontumiset. Pieniäkin kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

HUS-alueelle tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa24.2.2021 12:15:00 EETTiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys on voimassa 25.2.–14.3.2021 välisen ajan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum