Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén: vi kan öka beredskapen om världsläget kräver det

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde för fjärde gången under hösten. Myndigheterna följer fortsättningsvis upp säkerhetsläget och beredskapen på ett intensifierat sätt.

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté diskuterade de instabila förhållandena i regionen som bottnar i de europeiska och globala förändringarna.

Överdirektör Marko Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland konstaterade att regionförvaltningsverket i sin egen verksamhet och vid utförandet av lagstadgade uppgifter strävar efter att öka beredskapsåtgärderna om det anses nödvändigt.

”Till exempel kan beredskapskommittén mötas oftare om situationen vänder till det sämre. Vi följer aktivt med läget och strävar efter att agera på alla sätt som situationen kräver.”

De västliga underhållslederna är viktigare än förut

Beredskapskommittén tog upp logistikförbindelserna i västra Finland med tanke på eventuell eskalering av Rysslands anfallskrig. Tanken på att kriget utvidgas så att Finlands underhållsleder skulle äventyras ventilerades.

”Finland är i praktiken en ö dit mycket material transporteras med båtar. Finlands försörjningsberedskap vilar på instabil grund om krisen eskalerar ytterligare” sade överdirektör Pukkinen.

Trafiken och logistiken har ett väsentligt samband med beredskapen och försörjningsberedskapen. Hamnarna i Bottniska viken och förbindelserna till dem blir allt värdefullare. I landskapen i Västra Finland har man redan tidigare tagit ställning till behovet av att effektivisera förbindelserna västerut genom att fokusera på att förbättra underhållskorridorerna.

NÄLKÄ23-övningen och säkerhetsforumet ökar beredskapen

Den regionala beredskapen ökar genom övningen NÄLKÄ23 nästa år. I övningen studeras hur lantbruket fungerar under undantagsförhållanden, dvs. jordbrukare som förflyttas från andra delar av Finland till tre landskap i Österbotten.

Övningen NÄLKÄ23 är en naturlig fortsättning på höstens LSS22-övning, där man koncentrerade sig på befolkningsförflyttningar från andra håll i Finland till Västra och Mellersta Finland. Det pågår också ett projekt där det utarbetas en guide för den regionala och lokala beredskapen för lantbruksenheter. Projektet hänför sig delvis till övningen NÄLKÄ23.

I landskapet Södra Österbotten har det inrättats ett säkerhetsforum som har sammanträtt i slutet av hösten för att diskutera en gemensam lägesbild.

Både beredskapskommittén och den regionala ELVAR-kommittén önskar satsningar på cyberberedskapen.

”Det behövs stöd för cybersäkerhetsfrågor i regionen. Om det är brist på vårdpersonal så finns det också bara ett begränsat antal experter på cybersäkerhet. Det är förståeligt att i synnerhet små kommuner står inför utmaningar när det gäller cybersäkerhetsfrågor”, sade överdirektör Pukkinen.

Coronasmittorna påverkar personalläget

I lägesbilden av försörjningsberedskapen är värmeförsörjningen, hälso- och sjukvården och medierna de sektorer som oroar mest. Lägesbilden för vattenförsörjningen är något bättre.

Coronaläget har under hösten gått mot det sämre. Inom hälso- och sjukvården och även på andra arbetsplatser har coronasmittorna påverkat personalbristen.

I genomsnitt löper det bra för företagen i regionen. En eventuell recession anses bli relativt kortvarig.

I överdirektör Marko Pukkinens översikt är det Rysslands anfallskrig med återspeglingar som är den största faran för stabiliteten. Övriga är till exempel utvecklingen av relationerna mellan Kina och USA, energibristen och Finlands försörjningsberedskap.

”Vi följer med situationen och reagerar på utvecklingsbehov”, sade Pukkinen.

Samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna fungerar väl. Myndigheterna fortsätter att följa upp säkerhetsläget och beredskapen på ett intensifierat sätt. Också beredskapskommitténs möten är en del av den här beredskapen.

Mer information:

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ylijohtaja Savolaisen delegaatio Pohjois-Suomesta vieraili Baden-Württembergissa25.11.2022 08:24:56 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolaisen johtama delegaatio on ollut viikolla 47/2022 vierailulla Baden-Württembergin osavaltiossa Saksassa. Delegaatioon kuuluu pohjoissuomalaisia kuntajohtajia, alueellisten organisaatioiden ja elinkeinoelämän edustajia, poliittisia vaikuttajia sekä koulutusalan asiantuntijoita, jotka ovat tavanneet paikallisia oman alansa edustajia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum