Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapssamarbetet och informationsutbytet intensifierades 2022

Dela
I och med förändringarna i säkerhets- och verksamhetsmiljön intensifierades samarbetet mellan regionförvaltningsverkens ansvarsområden för räddningsväsendet och beredskapen i synnerhet i beredskapsrelaterade uppgifter. Bland annat nätverk, seminarier och beredskapsövningar stärkte olika samhällsaktörers beredskap att agera i störnings- och undantagssituationer. Ansvarsområdena deltog även aktivt i planeringen av välfärdsområdenas verksamhet. Regionförvaltningsverkens verksamhetsberättelse 2022 har publicerats.

Intensivare regionalt samarbete i beredskapsfrågor låg i fokus i regionförvaltningsverkets arbete under 2022. Säkerhetsmiljön förändrades radikalt, vilket regionförvaltningsverken reagerade på genom att sammanställa en lägesbild, upprätthålla nätverk, utöka samarbetet och anvisa mer resurser till skötseln av beredskapsuppgifter. Myndigheter, kommuner och andra centrala samhällsaktörer deltog aktivt i samarbetet och informationsutbytet i beredskapsfrågor.

Som särskilt viktiga upplevdes beredskapskommittéernas och andra regionala säkerhetsstrukturers nätverksbaserade sätt att arbeta där man samordnade den regionala beredskapen och den gemensamma lägesbilden. Detta kompletterades av regionala beredskapsseminarier och en regional försvarsutbildning. Vid tillställningarna vidareutvecklades organisationernas samarbete i olika beredskapsfunktioner och organisationerna fick mångsidig information om hur de ska agera i störnings- och undantagssituationer.

”Genom regionalt beredskapssamarbete, samordning av beredskapsplaneringen och effektiva beredskapsövningar har regionförvaltningsverken för sin del säkerställt att samhället har förutsättningar att fungera vid omfattande störningssituationer och undantagsförhållanden”, konstaterar direktör Petteri Koskinen.

Under 2022 ordnade regionförvaltningsverken

  • 59 möten i de regionala beredskapskommittéerna
  • 4 regionala beredskapsövningar
  • 14 huvudkurser i regionalt försvar
  • 10 fortsättningskurser i regionalt försvar
  • en regional specialförsvarskurs.

Delaktiga i planeringen av välfärdsområdenas räddningsväsende

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för räddningsväsendet och beredskapen deltog i beredningen av välfärdsområdena både i inrikesministeriets tillfällen och inom sina verksamhetsområden. Ansvarsområdena bedömer och övervakar kvaliteten och nivån på samt tillgången till räddningsväsendets tjänster. I beredningen behandlades bland annat hur välfärdsområdenas räddningsväsende ska övervakas på ett enhetligt och jämlikt sätt. Regionförvaltningsverken utarbetar gemensam tillsynspraxis för att säkerställa en jämlik och enhetlig tillsyn över räddningsväsendets tjänster.

Regionförvaltningsverkets verksamhetsberättelse 2022 (bokslut 2022) (på finska)

Mer information

Riksomfattande
direktör Petteri Koskinen, tfn 0295 017 544

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
direktör Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
direktör Taina Rautio, tfn 0295 017 042

Regionförvaltningsverket i Lappland
direktör Joni Henttu, tfn 0295 017 364 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
direktör Petteri Koskinen, tfn 0295 017 544 

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Työtapaturmasta ylikulkuritilällä päiväsakkoja ja yhteisösakkoa30.5.2023 14:00:32 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 26.5.2023 puutavaran sahauksen ja muun jatkojalostamisen alalla toimivan yrityksen Keitele Timber Oy:n työturvallisuusrikoksesta 15 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta yrityksen tuotantopäällikön sekä tehdaspalvelupäällikön kummankin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. Yrityksen tuotantojohtajan osalta syytteet hylättiin, koska käräjäoikeuden mukaan hänen työtehtäviinsä ei ole varsinaisesti kuulunut työturvallisuuspuutteiden käytännön havainnointi.

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion työsyrjinnästä – isännöintitoimiston johtajalle sakkoja26.5.2023 13:06:20 EEST | Tiedote

Turkulaisen isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä 25 päiväsakon sakkorangaistukseen. Toimitusjohtaja oli purkanut teknisen isännöitsijän työsuhteen ainakin osin sen vuoksi, että työntekijä oli ilmoittanut yhteistoiminta-asiamiehelle työpaikan yhteistoiminnan laiminlyönneistä uutta työajan seurantajärjestelmää käyttöön otettaessa. Työnantaja tuomittiin myös maksamaan työntekijälle 800 euroa kärsimyskorvausta. Työntekijän oikeudenkäyntikuluja työnantaja joutui korvaamaan lähes 13 000 euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum