Aluehallintovirasto

Beslut om stängning av lokaler inom hela Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 17 mars 2021 meddelat ett beslut om stängning av lokaler inom Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Beslutet som fattats med stöd av 58 g i smittskyddslagen är i kraft 18–31.3.2021 och gäller såväl den offentliga som den privata sektorns lokaler.

Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande utrymmen:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Regionförvaltningsverkets beslut kräver att aktörerna stänger sina lokaler. Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man alltid beakta de nya skyldigheterna enligt smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna. Om det inte är möjligt att trygga hälsosäkerheten kan utrymmena inte användas.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Beslutet grundar sig på den ökade incidensen i sjukvårdsdistrikten, oklara smittkedjor, den stora belastningen på smittspårningen, det ökade behovet av specialiserad sjukvård och risken att vårdkapacitetens tillräcklighet äventyras.

Kommunerna övervakar i samarbete med regionförvaltningsverket att beslutet iakttas. Kommunerna övervakar även kundutrymmenas allmänna hygienarrangemang och de arrangemang med vilka nära kontakter mellan kunderna kan undvikas.

Sjukdomsläget är allvarligt – flera andra skyldigheter och rekommendationer gäller också

Förutom detta stängningsbeslut omfattas Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden också under tiden 5–31.3.2021 av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut som kräver att största delen av privata och offentliga sektorns aktörer i sina lokaler måste se till att nära kontakter mellan kunder eller deltagare i realiteten ska kunna undvikas, det vill säga att säkra avstånd mellan kunder eller deltagare ska kunna hållas. I detta ingår även ett krav på att aktörerna måste göra upp en plan för hur de ska förhindra att nära kontakter uppstår. Beslutet förpliktar aktörer i vilkas utrymmen det samtidigt finns mer än tio personer. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Mer information finns i pressmeddelandet som publicerades den 5 mars 2021: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69902830

Lagen om smittsamma sjukdomar (paragraf 58 c) förpliktar dessutom en stor mängd offentliga och privata aktörer i hela Finland att fram till utgången av juni beakta lokal- och servicearrangemangen och anvisningarna till kunderna om en hälsosäker användning av lokalerna. Dessa allmänna hygienkrav gäller också aktörer i vilkas utrymmen det samtidigt finns mindre än tio personer. Skyldigheterna är i kraft direkt med stöd av lagen utan särskilda myndighetsbeslut.

Inom Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden gäller även regionförvaltningsverkets beslut om restriktioner för sammankomster: alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer är förbjudna. Även mindre tillställningar bör alltid undvikas när detta är möjligt. Mer information i pressmeddelandet som publicerades den 5 mars 2021: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69902868

Syftet med myndigheternas coronarestriktioner att förhindra att viruset sprids. För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att varje aktör och varje enskild individ är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas bestämmelser, rekommendationer och anvisningar. Alla sådana närkontakter med andra människor som inte är absolut nödvändiga bör i nuläget undvikas.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaalle 10 henkilön kokoontumisrajoitus 12.4. alkaen9.4.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää Pohjois-Pohjanmaalla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Rajoituksella pyritään pitämään alue epidemian perustasolla. Vaikka kokoontumisrajoitusta hieman lievennetään, on yhä tarpeen kiinnittää huomiota kontaktien välttämiseen ja hyvään hygieniaan.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: coronaläget i området är relativt stabilt, men kampen mot viruset fortsätter målmedvetet9.4.2021 13:50:33 EEST | Tiedote

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde för 28:e gången den 8 april med ett webbmöte under ledning av sin ordförande Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket. Lägesbilden uppdaterades i fråga om coronaviruset och andra aktuella observationer i området. Forskardoktor Tuomas Aivelo från Helsingfors universitet berättade för beredskapskommittén om pandemier och beredskapen inför dem ur ekologisk och evolutionsbiologisk synvinkel. Dessutom gick man igenom de viktigaste observationerna från den 18:e omgången av medborgarpulsen.

Turvallisuussuunnittelun puutteet johtivat sähkötapaturmaan – sakkoja turvallisuuskoordinaattorille ja työpäällikölle9.4.2021 13:48:44 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sähköalan yrityksen turvallisuuskoordinaattorin 50 päiväsakon ja rakennusalan yrityksen työpäällikön 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Sähköalan yritys toimi rakennuttajana ja rakennusalan yritys päätoteuttajana. Syyte vammantuottamuksesta ja vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 6.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: alueen koronatilanne suhteellisen vakaa, mutta taistelu virusta vastaan jatkuu yhä määrätietoisesti9.4.2021 13:47:57 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 28. kerran 8.4. verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuva päivitettiin koronaviruksen sekä alueen muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle pandemioista ja niihin varautumisesta ekologian ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Lisäksi käytiin läpi keskeisiä havaintoja kansalaispulssin 18. kierrokselta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum