Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Besluten i budgetförhandlingarna försvagar kommunekonomin

Dela

Regeringens senaste beslut i budgetförhandlingarna innebär att den kommunala ekonomin försvagas betydligt nästa år. Kostnaderna för hälsosäkerhet på grund av coronan, vård- och serviceskulden samt nya och utvidgade uppgifter hotar att bli okompenserade.

– Besluten i budgetförhandlingarna visar tydligt att finansieringen till kommunerna inte motsvarar de utvidgade uppgifterna och kostnadsutvecklingen. Kommunernas ekonomi tyngs också av coronatest och smittspårning samt förberedelserna inför vårdreformen, säger verkställande direktör Minna Karhunen.

Staten har visserligen gett kommunerna buffertar för coronakostnader av engångsnatur, men de löser inte de strukturella problemen i den kommunala ekonomin. Beslutet att slopa justeringen av kostnadsfördelningen och permanent återinföra de nedskärningar som gjordes i statsandelarna till följd av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet skapar ett stort hål i basfinansieringen till kommunerna.

Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att uppfylla klimatmålen och omställningen till klimatneutralitet.

– Det är bra att regeringen beslutade höja understödet till dem som avstår från oljeuppvärmning. De nya skyldigheterna beträffande klimatplaner bör ta hänsyn till självstyrelsen. Stora kommuner har redan planer, men i små kommuner tar en formbunden plan resurser från de praktiska åtgärderna. Det är också viktigt att avtalen om energieffektivitet fortsätter efter år 2025, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

I kommunerna finns det fortfarande uppskattningsvis cirka 5 000 byggnader som värms upp med olja. En ändring av uppvärmningssystemet i dessa skulle enligt en grov uppskattning kosta sammanlagt 200–400 miljoner euro.

Kommunförbundet välkomnar att en gruvskatt ska införas och att merparten av intäkterna ska gå till de kommuner där gruvorna är belägna.


Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 9 771 2000, minna.karhunen(a)kommunforbundet.fi
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 09 771 2700, timo.reina(a)kommunforbundet.fi
Minna Punakallio, chefekonom, tfn 009 771 2095, minna.punakallio(a)kommunforbundet.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Långsiktigt och systematiskt marknadsföringsarbete gav Idensalmi första pris i FM i kommunal marknadsföring15.9.2021 15:50:00 EEST | Tiedote

I FM i kommunal marknadsföring deltog sammanlagt fyrtiosex (46) bidrag. Tretton (13) bidrag kortlistades. Av dessa utsågs tre (3) vinnare och rentav sju (7) hedersomnämnanden. Av tävlingsbidragen kunde man se att kommunmarknadsföringen håller på att utvecklas till en allt viktigare faktor i stödjandet och främjandet av kommunernas strategi. Flera av bidragen uppvisade långsiktig planmässighet som framskrider från strateginivån till praktiska marknadsföringsåtgärder.

Pitkäjänteinen ja systemaattinen markkinointityö toi Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa kullan Iisalmeen15.9.2021 15:50:00 EEST | Tiedote

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistui neljäkymmentäkuusi (46) kilpailutyötä. Kilpailutöistä valittiin kolmetoista (13) shortlistalle, joista kolme (3) palkittiin ja peräti seitsemän (7) ansaitsi kunniamaininnan. Kilpailutöistä näki selvästi, että kuntamarkkinointi on kehittymässä vahvemmin strategiaa tukevaksi ja edistäväksi toiminnaksi. Moni kilpailu työ sisälsi pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, joka etenee strategiatasolta aina käytännön markkinointitekoihin.

Budgetförhandlingarna 2021: Kommunerna står i centrum när samhället förändras26.8.2021 13:01:25 EEST | Tiedote

Kommunernas nya fullmäktige håller på att inleda sitt arbete i ett exceptionellt läge. Coronqkrisen och dess konsekvenser är inte förbi, och det kommer också i fortsättningen att krävas stora insatser av kommunerna i fråga om både det akuta skedet och långtidsverkningarna. Kommunförbundet anser det vara viktigt att statens kommunpolitik hålls stabil och förutsägbar och att staten håller fast vid det som utlovats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum