Aluehallintovirasto

Beslutet om krav på säkra avstånd i kundutrymmen upphävs i Kymmenedalens område på grund av förbättrat epidemiläge

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver ett beslut genom vilket aktörerna inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt har ålagts att se till att kunder och deltagare har möjlighet att hålla säkra avstånd till varandra inom- och utomhus.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 22.4.2021 ett förlängningsbeslut för hela sitt verksamhetsområde som ålade privata och offentliga aktörer i regionen att fram till 16.5.2021 se till att närkontakter mellan kunder och deltagare i realiteten kan undvikas i olika kundutrymmen, dvs. att säkra avstånd kan upprätthållas. På grund av att epidemiläget förbättrats uppfylls lagens villkor för ett sådant här beslut inte längre i Kymmenedalen. Regionförvaltningsverket upphäver därmed beslutet fr.o.m. den 1 maj 2021 i enlighet med den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation.

Till och med den 16 maj 2021 är ett motsvarande beslut fortfarande i kraft i resten av södra Finland, dvs. i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt utvecklingen av epidemiläget tillsammans med sjukvårdsdistrikten och agerar på det sätt som situationen kräver.

Beslutet om att säkra avstånd måste tryggas har varit förenat med ett krav på att det ska göras upp en skriftlig plan för hur aktören säkerställer att nära kontakter undviks i lokalerna. De aktörer som ansvarar för användningen av lokalerna behöver i fortsättningen inte göra upp denna plan i Kymmenedalen.

Allmänna hygienkrav måste fortfarande beaktas

De aktörer som ansvarar för användningen av utrymmena måste dock fortfarande beakta de allmänna hygienkrav som anges i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar:

  • Kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna.
  • Kunderna och deltagarna får instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
  • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras.
  • Kundernas och deltagarnas vistelse är ordnad så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven ska iakttas så länge den temporära paragrafen 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft. För närvarande är paragrafen i kraft till och med den 30 juni 2021. Hygienkraven gäller i mycket stor utsträckning olika aktörer såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn - i praktiken nästan alla utrymmen inomhus och utomhus där det finns kunder eller deltagare. Bestämmelser om restaurangernas motsvarande skyldigheter finns i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverket påminner om att epidemiläget fortfarande kan försämras trots att läget utvecklats gynnsamt under de senaste veckorna. Begränsningarna avvecklas därför försiktigt och med eftertanke. Det är fortfarande viktigt att var och en iakttar gällande restriktioner och rekommendationer.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande)
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum