Aluehallintovirasto

Beslutet om krav på trygga avstånd i kundutrymmen upphävs i Kymmenedalens område på grund av förbättrat epidemiläge

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver ett beslut med krav på att trygga avstånd måste säkerställas genom vilket aktörerna inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts område har ålagts att se till att kunder eller deltagare har möjlighet att undvika närkontakter i en mängd olika inom- och utomhusutrymmen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om trygga avstånd har varit i kraft inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts område från och med den 21 maj. Enligt beslutet har privata och offentliga aktörer i Kymmenedalens område varit tvungna att till och med den 15 juni se till att kunderna kan undvika närkontakt med varandra i en mängd olika kundutrymmen. På grund av att epidemiläget snabbt har förbättrats uppfylls lagens förutsättningar för beslutet inte längre, och därmed upphäver regionförvaltningsverket föreläggandet från och med den 9 juni 2021.

Allmänna hygienkrav måste fortfarande beaktas i användningen av utrymmena

De aktörer som ansvarar för användningen av olika kundutrymmen måste fortfarande beakta de allmänna hygienkrav som anges i lagen om smittsamma sjukdomar:

  • Kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna.
  • Kunderna och deltagarna får instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
  • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras.
  • Kundernas och deltagarnas vistelse är ordnad så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven måste iakttas i hela Finland direkt med stöd av den temporära paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar till och med utgången av år 2021. Hygienkraven gäller i mycket stor utsträckning olika aktörer såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn - i praktiken nästan alla utrymmen inomhus och utomhus där det finns kunder eller deltagare. Bestämmelser om restaurangernas motsvarande skyldigheter finns i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar.

Sammankomstbegränsningarna måste iakttas vid evenemang

De som arrangerar evenemang och andra offentliga tillställningar måste dessutom iaktta de gällande sammankomstbegränsningarna i Kymmenedalen som innebär att närkontakter inte får uppstå i större tillställningar och att deltagarnas hälsosäkerhet också i övrigt måste tryggas genom att följa anvisningarna. (Läs mer i pressmeddelandet: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69911438

Regionförvaltningsverket följer med hur epidemiläget utvecklas och utvärderar tillsammans med sjukvårdsdistrikten kontinuerligt beslutens nödvändighet och fattar nödvändiga beslut utgående från detta.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande)
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Valoisasta koronatilanteesta huolimatta Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta muistuttaa riskeistä etenkin massakokoontumisiin ja rajaliikenteeseen liittyen18.6.2021 10:47:29 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 17.6. kokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuvan ja muiden ajankohtaisten signaalien tarkastelun lisäksi Turvallisuuskomitean erikoistutkija Jouni Pousi kertoi valmiustoimikunnalle komitean ajankohtaisista kuulumisista ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum