Korkein oikeus / Högsta domstolen

Besvärstillstånd beviljades inte i mordfallet i Somero

Dela

Högsta domstolen (HD) har avslagit ansökan om besvärstillstånd från den man som dömts för mord på sin före detta flickvän. Det fängelsestraff på livstid som Åbo hovrätt dömde ut står således fast.

Egentliga Finlands tingsrätt och Åbo hovrätt hade ansett det vara klarlagt att mannen, som hade ekonomiska problem, i juni 2019 hade kört sitt offer till en avlägsen plats i Somero och där orsakat hennes död. Efter händelsen hade mannen ansökt om flera lån i offrets namn och gjort sig av med hennes kropp.

Tingsrätten ansåg att det inte var ställt utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till uppsåtligt brott mot liv. Tingsrätten dömde honom för bland annat grov misshandel och dödsvållande. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ansåg att mannen var skyldig till mord. Hovrätten ansåg att när bevisen för åtalet bedömdes som en helhet, var det ställt utom rimligt tvivel att mannen hade dödat sitt offer enligt en på förhand uppgjord plan.

I HD yrkade mannen att åtalet för mord skulle förkastas och att tingsrättens avgörande skulle bli gällande.


Ärendets diarienummer i HD: R2021/718

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Ville Hiltunen, tfn 02956 40013, ville.hiltunen(at)oikeus.fi

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD förbjöd användning av känsliga klientuppgifter i samband med undersökningen av dataintrånget hos Vastaamo6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Högsta domstolen (HD) ansåg att klientuppgifterna hos Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy, som tillhandahåller mentalvårdstjänster, innehåller känsliga uppgifter om personers hälsotillstånd vilka berörs av förbudet mot att vittna för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Därför får material som innehåller klientuppgifter inte beslagtas eller undersökas eller tillgodogöras i samband för förundersökning av brottmål.

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) katsoi, että mielenterveyspalveluita tarjoavan Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n asiakastiedot sisältävät henkilön terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja, joita koskee terveydenhuollon ammattihenkilön todistamiskielto. Sen vuoksi asiakastiedot sisältävää aineistoa ei saa rikosasian esitutkinnassa takavarikoida eikä tutkia tai hyödyntää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum