Suomen Pankki

Betalningsstatistik 2019: kontaktlös betalning har blivit finländarnas populäraste betalningssätt i butikskassan

Dela

Det gjordes sammanlagt över tre miljarder betalningar från finländska bankkonton år 2019. Andelen kortbetalningar av dessa var cirka 65 procent och andelen gireringar cirka 35 procent, medan andelen övriga betalningar endast var 0,04 procent [1] längre. Om man ser till betalningarnas värde var omsättningen på pengar emellertid störst för gireringar: år 2019 gjordes det gireringar för 2 747 miljarder euro, medan kortbetalningarna utgjorde 54 miljarder euro. År 2019 ökade antalet kortbetalningar med över 6 procent från året innan och framför allt användningen av kort för kontaktlös betalning visade en klar ökning efter att den övre gränsen för kontaktlösa betalningar höjdes till 50 euro [2] i april 2019. Antalet gireringar från finländska bankkonton ökade å sin sida med nästan 9 procent från 2018. När elektroniska betalningar blivit allt vanligare minskade användningen av kontanter ytterligare, vilket bl.a. visade sig i form av en minskning i kontantuttagens eurobelopp. Under 2019 gjorde finländarna sammanlagt kontantuttag för uppskattningsvis 13,2 miljarder euro, vilket är 9 procent mindre än året innan.

Kontaktlösa betalningar gick förbi kortbetalningar som bekräftats med PIN-kod

År 2019 användes finländska kort för betalning nästan två miljarder gånger, av vilka 94 procent på fysiska försäljningsställen och 6 procent i form av distansbetalningar på nätet. Under 2019 var antalet kontaktlösa betalningar för första gången större än antalet kortbetalningar som bekräftats med PIN-kod: antalet kontaktlösa betalningar uppgick till 913 miljoner, medan antalet betalningar med PIN-kod uppgick till 908 miljoner (diagram 1). Användningen av kort som tillåter kontaktlös betalning ökade med 45 procent från året innan. Även värdet på de inköp som gjordes med kontaktlös betalning nästan fördubblades från 2018 och översteg 10 miljarder euro 2019 (andel av kortbetalningarnas totala värde var 20 procent). Vid utgången av 2019 hade nästan 90 procent av betalkorten egenskapen kontaktlös betalning.

E-handelsbetalningarnas totalvärde ökade med nästan en femtedel

Förutom kontaktlösa betalningar ökade även andelen distansbetalningar med kort avsevärt. Med kortbetalningar på distans avses kortbetalningar som initierats i en dator eller mobilutrustning [3]. Deras värde ökade med över en tredjedel från året innan till 4,8 miljarder euro år 2019. Största delen av nätinköpen betalas emellertid fortfarande online med betalningsknappar som bankerna tillhandahåller, dvs. som gireringar med hjälp av nätbankskoder. Värdet på betalningar som gjordes online med betalningsknappar uppgick till 8,6 miljarder euro 2019, vilket är nästan 11 procent mer än året innan. Utifrån dessa ökade det sammanräknade värdet på betalningarna i e-handeln till 13,4 miljarder euro 2019, vilket innebär en ökning med nästan 19 procent från 2018 (diagram 2). Av dessa var andelen kontaktlösa betalningar cirka 36 procent och andelen betalningar med nätbetalningsknapp 64 procent [4]. Andelen betalningar med nätbetalningsknapp minskade emellertid med 5 procentenheter från året innan.

Finländarna lyfte över 13 miljarder euro i kontanter

År 2019 lyftes kontanter för sammanlagt uppskattningsvis 13,2 miljarder euro, dvs. i genomsnitt ca 2 400 euro per finländare. Detta är nästan 9 procent mindre än året innan. Mest lyftes kontanter från uttagsautomater: kontantuttagen som gjordes med finländska kort från uttagsautomater uppgick till 10,9 miljarder euro i, vilket var 83 procent av alla kontantuttag (diagram 3). Dessutom lyftes 2,1 miljarder euro [5] i kontanter på bankkontoren och 0,2 miljarder euro i kontanter från butikskassor år 2019. Enligt Finlands Bank till konsumentenkäten använde ca 7 procent av finländarna kontanter som huvudsakligt betalmedel för inköp av dagligvaror 2019, och cirka 9 procent uppgav att de använder både kontanter och kort lika ofta.

Samtidigt som elektroniska betalningssätt och nätinköp har blivit allt vanligare har uttag och användning av kontanter minskat i jämn takt under de senaste åren. Betalningsstatistiken nästa år kommer att visa om coronaviruspandemin har bidragit till att förstärka detta fenomen. Kontanter används emellertid ännu rätt mycket och för en del av konsumenterna är kontanter det enda alternativa betalningssättet. Således är det ännu inte aktuellt att kontanter helt och hållet skulle försvinna.

Närmare upplysningar lämnas av

Meri Sintonen, puh. 09 183 2247, e-post: meri.sintonen(at)bof.fi,
Jenna Björklund, puh. 09 183 2547, e-post: jenna.bjorklund(at)bof.fi

[1] Övriga betalningar utgörs av direktdebiteringar, betalningsuppdrag/betalningsöverföringar, checkar och betalningar med elektroniska pengar (e-pengar).
[2] 50 euro är den största möjliga summan som Europeiska bankmyndigheten för närvarande godkänner för en kontaktlös betalning med ett enskilt kort.
[3] Kortbetalningar på distans inkluderar andra än mobilbetalningar som initieras med NFC-teknologi, vilka klassificeras som kontaktlösa betalningar. Betalningsapplikationer som genomförs med NFC-teknologi är bl.a. Apple Pay, Google Pay och inhemska Pivo.
[4] Kortbetalningar på distans innehåller också andra mobilbetalningar än sådana som ansluter sig till e-handeln, t.ex. betalningar mellan personer. I verkligheten är andelen kortbetalningar av e-handelsbetalningarnas värde således något mindre än vad som anges och på motsvarande sätt är andelen av betalningar med nätbetalningsknapp inom e-handeln något större än vad som anges.
[5] Grundar sig på Finlands Banks kalkyler.

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Diagram 1: Antal kortbetalningar efter betalningssätt
Diagram 1: Antal kortbetalningar efter betalningssätt
Ladda ned bild
Diagram 2: E-handelsbetalningarnas värde
Diagram 2: E-handelsbetalningarnas värde
Ladda ned bild
Diagram 3: Finländarnas kontantbetalningar 2019
Diagram 3: Finländarnas kontantbetalningar 2019
Ladda ned bild

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Inlåningen från hushållen i Finland ökade till över 100 miljarder euro13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Inlåningen [1] från hushållen i Finland översteg 100 miljarder euro och uppgick till 100,4 miljarder euro vid slutet av juni 2020. Merparten (87,8 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton [2] (inlåning över natten). Också den ökade inlåningen har redan en längre tid huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Den tidsbundna inlåningen har redan länge minskat och ökningen i övrig inlåning har varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 4,4 miljarder euro och övrig inlåning 8,3 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på den sammanlagda inlåningen 0,07 %. Genomsnittsräntan på transaktionskonton var 0,04 % och på tidsbunden inlåning 0,50 %. Efter utgången av mars 2020 har inlåningen från de finländska hushållen ökat med 3,6 miljarder euro, varav 3,5 miljarder euro härrörde från hushållens ökade finansiella tillgångar på transaktionskonton. Inlåningen ökade kraft

Suomalaisten kotitalouksien talletukset kasvoivat yli 100 mrd. euron13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta [1] ylitti 100 mrd. euroa ja oli 100,4 mrd. euroa kesäkuun 2020 lopussa. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (87,8 mrd. euroa) oli käyttelytileillä [2] (yön yli -talletukset). Myös talletuskannan kasvu on ollut pitemmän aikaa suurimmaksi osaksi rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Määräaikaistalletusten kanta on jo pitkään supistunut, ja muut talletukset ovat kasvaneet maltillisesti. Määräaikaistalletuksia kotitalouksilla oli 4,4 mrd. euroa ja muita talletuksia 8,3 mrd. euroa. Kesäkuussa yhteenlasketun talletuskannan keskikorko oli 0,07 %. Käyttelytilien keskikorko oli 0,04 % ja määräaikaistalletusten kannan 0,50 %. Maaliskuun 2020 lopun jälkeen suomalaisten kotitalouksien talletuskanta on kasvanut 3,6 mrd. euroa, josta 3,5 mrd. euroa oli rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Talletukset kasvoivat runsaasti huhti- ja toukokuussa 2020, jolloin vuoden 2019 lopulta hidastunut talletuskannan vuosikasvuvauhti kiihtyi

Finnish households’ deposits exceeded EUR 100 billion13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Finnish households’ deposit stock [1] exceeded EUR 100 billion to stand at EUR 100.4 billion at the end of June 2020. The majority (EUR 87.8 bn) of households’ assets on deposit accounts were on transaction accounts [2] (overnight deposits). The growth of the deposit stock has also primarily consisted of the growth of assets on transaction accounts for a long time. The stock of deposits with an agreed maturity has contracted for a long time, while other deposits have grown moderately. Households held a total of EUR 4.4 billion of deposits with an agreed maturity and EUR 8.3 billion of other deposits. In June, the average interest rate on the deposit stock as a whole was 0.07%. The average interest rate on transaction accounts was 0.04%, as opposed to 0.50% for deposits with an agreed maturity. After the end of March 2020, Finnish households’ deposit stock has grown by EUR 3.6 billion, EUR 3.5 billion of which consisted of the growth of financial assets on transaction accounts. Deposits

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum