Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Betydande brist inom räddningsväsendet i Satakuntaregionen - minimikraven på räddningsgruppens storlek uppfylls inte vid brådskande larmuppdrag

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har ålagt räddningsväsendet i Satakuntaregionen att åtgärda en betydande oegentlighet i räddningsväsendets servicenivå.

Inom räddningsväsendet i Satakuntaregionen har det uppstått en praxis där formationer med ett manskap på mindre än 1+3 larmas till brådskande räddningsuppdrag, vilket strider mot planeringsanvisningen för räddningsväsendets aktionsberedskap.

Räddningsväsendets formationer måste alltid ha en ledare och tillräckligt med personal. Den minsta formationen för brådskande uppdrag är räddningsgruppen, som minst ska bestå av en ledare och tre personer. Inom Satakunta räddningsområde finns flera brandstationer som är bemannade med personal i huvudsyssla och vars manskapsstyrka är mindre än 1+3. En formation inom räddningsväsendet kan bildas av flera räddningsenheter, men enligt regionförvaltningsverkets utredning av ärendet har enheterna i flera års tid arbetat självständigt och därmed har inte minimikravet på antalet anställda som ska finnas i räddningsgruppen uppfyllts.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut måste räddningsväsendet i Satakuntaregionen se till att den allvarliga bristen i räddningsväsendets servicenivå är åtgärdad senast den 30 maj 2022 och rapportera till regionförvaltningsverket vilka åtgärder som har vidtagits.

Mer information

För media

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pakolliset terveystarkastukset järjestettävä Porin lentoasemalla covid-19-taudin omikron-variantin torjumiseksi29.11.2021 18:02:38 EET | Tiedote

Rajoittaakseen koronavirustaudin leviämistä on Lounais-Suomen aluehallintovirasto tehnyt Satakuntaan kaksi tartuntatautilain mukaista päätöstä. Ensimmäisellä päätöksellä määrätään Porin kaupunki järjestämään lentokentän kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastus ja toisella päätöksellä velvoitetaan maahantulijat osallistumaan tähän terveystarkastukseen. Aluehallintoviraston päätökset ovat voimassa 29.11.-31.12.2021.

Personer som anländer från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll på Åbo flygplats och i Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo hamnar29.11.2021 16:50:27 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har förordnat Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo stad att ordna hälsokontroller för alla inresande personer som har vistats i länder där man har upptäckt att virusvarianten Omicron sprids. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Gränsövergångarna i Västra och Inre Finland: Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll29.11.2021 15:44:05 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har förordnat gränsövergångskommunerna i dess område att ordna hälsokontroller av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt att virusvarianten Omicron sprids. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll vid alla gränsövergångar i Södra Finland29.11.2021 15:29:20 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat kommuner och samkommuner i Södra Finland att ordna obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna i sitt område av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten Omicron. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Betonielementin kaatumisesta päiväsakkoja ja yhteisösakkoja29.11.2021 14:58:11 EET | Tiedote

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi tavarankuljetusalalla toimivan kommandiittiyhtiön työturvallisuusrikoksesta 4000 euron yhteisösakkoon ja yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 40 päiväsakon rangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi betonielementtejä valmistavan, rakennusalalla toimivan yrityksen työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakkoon ja yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon rangaistukseen. Tämän ohella käräjäoikeus on tuominnut tapahtumapaikalla sijainneen rakennustyömaan rakennuttajana/päätoteuttajana toimineen yksityisen elinkeinonharjoittajan 30 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.11.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum