Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Biblioteken reser sig från coronan mot det nya normala

Dela

Enligt en färsk undersökning visade biblioteken sin betydelse för medborgarnas kristålighet. Tack vare webbtjänsterna kunde biblioteken ge service även under undantagsförhållandena. Även i fortsättningen ska biblioteken och kommunerna utveckla beredskapen inför kriser.

Regionförvaltningsverkens biblioteksväsenden har publicerat undersökningen Kirjastovuosi 2020: koronasta kohti uutta normaalia (Biblioteksåret 2020: Från coronan mot det nya normala). I publikationen beskrivs hur det exceptionella året förlöpte vid de allmänna biblioteken i Finland. I undersökningen granskar regionförvaltningsverken i ljuset av statistikdata och andra undersökningar hur coronapandemin påverkar i synnerhet bibliotekens kund- och webbtjänster.

Situationen som pandemin orsakade var ny och oförutsägbar för alla.  Det blev tydligt hur viktiga biblioteken är för medborgarna och hela samhället som upprätthållare av den psykiska kriståligheten i krissituationer.  

Begränsningarna av de fysiska tjänsterna tvingade till snabba utvecklingar av nya verksamhetsformer inom bibliotekens kundservice. Personalen var flexibel och blev tvungen att lära sig nytt när bibliotekens webbtjänster togs i bruk allt mer omfattande och snabbare medan det samtidigt utvecklades nytt. Evenemangs- och utbildningsproduktionen vid biblioteken har sannolikt förändrats permanent så att möten och utbildningar även i fortsättningen ordnas allt oftare på distans, och tillställningarna direktströmmas och sparas på webben.

Målet med publikationen är att uppmuntra biblioteken att förbereda sig på avvikande situationer redan före kriser och att även i övrigt förutse förändringar i sin omvärld. Webbtjänster, information och beredskap måste upprätthållas och utvecklas hela tiden.  

Utredningen är publicerad på regionförvaltningsverkets webbplats (på finska):

Kirjastovuosi 2020: koronasta kohti uutta normaalia

Mer information:

Överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 0165 38 

fornamn.efternamn@rfv.fi 

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Med anledning av covid-19-läget förordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland alla som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv att genomgå obligatorisk hälsokontroll21.10.2021 12:15:00 EEST | Tiedote

Bland dem som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv i Ärtholmen har under hösten 2021 diagnostiserats många coronavirussmittor som har orsakat omfattande och svårhanterliga smittkedjor. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar alla arbetstagare vid varvet och dess underleverantörer att genomgå en obligatorisk hälsokontroll som kan innebära coronavirustest. Beslutet är i kraft från och med 21 oktober 2021 till slutet av januari 2022.

Työnantaja laiminlöi autonostimien määräaikaistarkastukset usean vuoden ajan – toimitusjohtaja ja yhtiö tuomittiin sakkoihin21.10.2021 11:50:00 EEST | Tiedote

Työnantaja laiminlöi autonostimien määräaikaistarkastukset usean vuoden ajan. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja yhtiön 1000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2250 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 28.9.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää Helsinki Shipyard Oy:n telakalla työskenteleville pakolliset terveystarkastukset koronatilanteen vuoksi20.10.2021 11:15:00 EEST | Tiedote

Helsinki Shipyard Oy:n Hernesaaren telakan työntekijöiden keskuudessa on todettu syksyn 2021 aikana lukuisia koronavirustartuntoja, jotka ovat aiheuttaneet laajoja ja vaikeasti hallittavia tartuntaketjuja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikki telakan ja sen alihankkijoiden työntekijät osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, joka voi tarkoittaa koronatestiä. Päätös on voimassa 21.10.2021 alkaen tammikuun 2022 loppuun asti.

Alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi Joensuussa ajantasaistaa kurssilaisten tiedot maanpuolustusvalmiudesta, kehitysnäkymistä ja kokonaisturvallisuudesta19.10.2021 12:12:58 EEST | Tiedote

Itä-Suomen alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi nro 31/21 alkaa keskiviikkona 27.10.2021 Valtion virastotalolla Joensuussa. Alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssin tavoitteena on antaa ajantasaiset tiedot osallistujille maanpuolustuksen eri alojen valmiudesta, kehitysnäkymistä ja kokonaisturvallisuudesta.

Tuulivoimalan huoltohissit, betonipumppuautot ja hyllystöhissit on määräaikaistarkastettava vuoden 2021 aikana19.10.2021 08:42:34 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on käynnissä työpaikkojen nostolaitteisiin keskittyvä valvontahanke. Hankkeessa työsuojelutarkastuksia tehdään työpaikoilla, joissa käytetään määräaikaistarkastettavia työvälineitä. Työsuojelutarkastuksilla varmistetaan, että työntekijöiden käyttöön annetuille työvälineille on tehty asianmukaiset määräaikaistarkastukset. Tuoreiden valvontahavaintojen mukaan työvälineistä 20 prosenttia on ollut tarkastamatta. Työnantaja vastaa työvälineiden turvallisuudesta.

Janakkalan kolmannen lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu jälleen laajemmalla alueella - kaikkien siipikarjanpitäjien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin15.10.2021 17:40:07 EEST | Tiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Janakkalassa jälleen uudella tilalla luontoon istutetusta fasaanista 15.10.2021. Ruokavirasto on uuden löydöksen vuoksi laajentanut edelleen tartuntavyöhykettä, jolla rajoitetaan siipikarjan ja luonnonvaraisista linnuista saatavien tuotteiden siirtoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo ravintoloita myös koronapassilainsäädännön noudattamisessa - jo ensi yönä asiakkailta tarkastettava koronapassi15.10.2021 17:29:29 EEST | Tiedote

Jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin eli velvoittaa asiakkailta todistusta koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista, ravintolan ei tarvitse noudattaa alueella voimassa olevia aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia. Ravintolan henkilökunnan on ohjattava ilman passia ravintolassa oleskelevat asiakkaat poistumaan tiloista ensi yönä klo 24, jos ravintolassa otetaan käyttöön koronapassi välittömästi lain tullessa voimaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum