Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Biblioteksstatistiken för 2021 har publicerats - Coronan inverkade fortsättningsvis på de allmänna bibliotekens verksamhet

Dela

Pandemins inverkan på de allmänna biblioteken märktes i form av lokal och regional variation särskilt i fråga om öppettider, fysiska besök, utlåning samt evenemang och utbildningar. Bibliotekens webbtjänster fortsatte öka i popularitet.

Jämfört med läget i början av 2020 var man under 2021 inte längre tvungen att stänga bibliotek i hela landet. På många håll återgick öppettiderna till samma nivå som före pandemin. Undantaget är landskapen Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen, där de mer strikta regionala restriktionerna också märks i öppettiderna 2021.

I Norra Savolax, Norra Karelen, Lappland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten förbättrades tillgången till bibliotekstjänster i och med att nya meröppna bibliotek öppnades. I de här landskapen har det totala antalet öppettimmar ökat betydligt jämfört med tiden före coronan.

Den totala utlåningen håller på att återgå till det normala. Positivt är att särskilt utlåningen av material för barn har ökat jämfört med år 2020.

Webbtjänsterna kompenserade för de fysiska tjänsterna också under 2021

Under 2021 påverkade coronarestriktionerna mest bibliotekens produktion av evenemang och utbildningar. Antalet evenemang och utbildningar låg nästan på samma nivå som 2020. Däremot skedde en stor ökning i antalet deltagare i evenemangen. Detta visar att biblioteken har fortsatt att flytta sina evenemang till nätet, vilket har gjort att allt fler har kunnat delta i evenemangen. Bibliotekens evenemang nådde sammanlagt över 877 000 deltagare i hela landet, vilket är 200 000 fler än 2020.

Den osäkerhet som pandemin orsakade och begränsningarna i servicen återspeglades i de fysiska biblioteksbesöken, som sjönk ytterligare med ca 8 procent jämfört med det första coronaåret 2020. I hela landet uppgick antalet fysiska biblioteksbesök till drygt 32 miljoner.

Det ökade antalet webbesök visar att kunderna har hittat möjligheten att använda bibliotekstjänster via webben. Webbesöken har delvis ersatt fysiska biblioteksbesök.

Biblioteken har ökat sina bestånd av e-böcker med 15 procent jämfört med året innan, men den omfattande digitaliseringen under coronaåret 2020 och den höga användningen av e-material har planat ut. År 2021 var användningen av e-material nästan på samma nivå som år 2020, men e-tidningarnas användningsgånger ökade betydligt. Detta förklaras sannolikt av att de e-tidningstjänster som tidigare i många bibliotek endast kunde användas i bibliotekets lokaler nu också kan användas på distans. Bibliotekens utlåning av e-böcker uppgick till nästan 1,6 miljoner, medan e-tidningar lästes nästan 5,4 miljoner gånger.

Statistiken för de allmänna biblioteken 2021 publiceras den 1 april 2022 på adressen tilastot.kirjastot.fi/?lang=sv. Under april publiceras visualiseringen av biblioteksstatistiken på en ny plattform på samma adress.

Mer regional information ges av regionförvaltningsverkens bibliotekssakkunniga:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302
Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222
Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenskspråkig verksamhet:
Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum