Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Bidrag för miljöprojekt kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten)

Dela

Prövningsbaserade bidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden, vattendragsrestaureringar och genomförandet av åtgärder för vattenvården samt vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser.

Dessutom kan bidrag sökas för andra miljöprojekt som genomförs i de österbottniska landskapen. Hanteringen av dessa bidrag har koncentrerats till vissa NTM-centraler: fiskeriekonomisk iståndsättning (NTM-centralen i Egentliga Finland), miljöfostran och -upplysning (NTM-centralen i Mellersta Finland), hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (NTM-centralen i Norra Österbotten), bekämpning av invasiva främmande arter (NTM-centralen i Kajanaland), hantering av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (NTM-centralen i Södra Savolax) samt Kommun- ja och Organisations-Helmi (NTM-centralen i Nyland).

Ansökan om bidrag ska tillställas NTM-centralerna senast 30.11.2021.Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2022.Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om anslag finns.

Bidrag som kan sökas samt länkar till noggrannare anvisningar:

Vård av byggnadsarvet

Miljövård i skärgården

Skyddsplaner för grundvattenområden

Vattendragsrestaureringar och genomförandet av åtgärder för vattenvården

Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser

Fiskeriekonomisk iståndsättning

Bekämpning av invasiva främmande arter

Miljöfostran och miljöupplysning

Kommun- och Organisation-Helmi

Hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar)

Ansökningar senast 30.11.2021, gärna elektroniskt

Ansökningar ska lämnas in senast 30.11.2021.Ansökan som gäller hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen utgår 30.11. kl. 16.15.

Vi rekommenderar att ansökningarna görs via Regionförvaltningens e-tjänst.I frågan om understöden som gäller hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar) sker ansökan enligt förfarandet som fastställs av NTM-centralen i Södra Savolax.

Anvisningar och blanketter för ansökan samt mer information om understöden finns på NTM-centralens webbtjänst:

Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2022.

Nyckelord

Kontakter

(Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi)

Vård av byggnadsarvet Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Miljövård i skärgården: Överinspektör Hannu Mahla, tfn 0295 027 874

Skyddsplaner för grundvattenområden:
Södra Österbotten: Överinspektör Tilda Rantataro, tfn 0295 027 668
Mellersta Österbotten: Överinspektör Anne Petäjä-Ronkainen, tfn 0295 024 221
Österbotten: Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671

Restaurering av vattendrag och vattenvård:
Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Riku Palo, tfn 0295 027 414
Österbotten: vattenvårdsexpert Helena Puro, tfn 0295 027 029
Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971
Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, tfn 0295 027 932

Vattenhushållning inom jord- och skogsbruket:
Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 083
Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 025

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser:
Chef för gruppen för översvämningsskydd och torrläggning Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, tfn 0295 027 810

Fiskeriekonomisk iståndsättning: fiskerimästare Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602

Bekämpning av invasiva främmande arter: Koordinator Reima Leinonen, tfn 0259 023 799

Miljöfostran och miljöupplysning: Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669

Kommun- och Organisation-Helmi:
Niina Vähätalo, tfn 0295 021 286, NTM-centralen i Nyland
Martina Schmidt, tfn 0295 021 257, NTM-centralen i Nyland

Hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen:
www.ely-keskus.fi/kaupunkivesien-hallinnan-ja-haitallisten-aineiden-vahentamisen-avustushaku

Allmän rådgivning i frågor om understödsansökningarna: Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901, kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)3.12.2021 08:15:00 EET | Tiedote

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum