Gasum Oy

Biokaasulla merkittävä potentiaali joukkoliikenteelle – sähkölle, kaasulle ja biopolttoaineille taattava tasa-arvoinen kilpailuasetelma

Jaa

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä julkisti väliraporttinsa 30.8. Työryhmä on tehnyt arvokasta työtä kartoittaakseen keinoja, joilla puhdasta liikennettä voidaan edistää tehokkaimmin. Julkisen liikenteen osalta raportti ei kuitenkaan ota riittävällä tavalla huomioon biokaasun potentiaalia paikallisena ja puhtaana käyttövoimana.

Työryhmän mukaan vähäpäästöisten autojen hankintaan tulisi kannustaa verotuksella, ja polttomoottoriautojen muuntamiseen kaasukäyttöisiksi työryhmä esittää julkista tukea.

Lisäksi työryhmä nostaa esiin tarpeen kehittää julkista liikennettä aiempaa vähäpäästöisemmäksi. Tavoitteen saavuttamiseksi väliraportissa nimetään keinoksi vain sähköistäminen, vaikka biokaasun tuotantoon ja liikennekäyttöön panostavat kaupungit ja kunnat voivat liikkua kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti omien jätevirtojensa voimalla.

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen korostaa, ettei liikenteen päästöjen vähentämiseen ole yhtä ohituskaistaa.

”Sähkölle, biopolttoaineille ja biokaasulle tulee taata tasa-arvoinen kilpailuasetelma, ja antaa sen jälkeen markkinoiden ohjata kehitystä. Nämä energianlähteet ovat kaikki osa liikenteen ilmastoponnistelujen työkalupakkia, josta tulevina vuosina on otettava kaikki irti”, Lamminen sanoo.

Markkinan syntyvaiheessa tukimekanismit ovat perusteltuja, ja jakeluautojen sekä raskaan liikenteen ajoneuvojen kohdalla tukea olisi kustannustehokasta suunnata kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintaan.

Paikallinen biokaasutuotanto kasvussa

Moni suomalainen kaupunki ja kunta on investoinut viime vuosina merkittävästi paikalliseen biokaasutuotantoon. Esimerkiksi Jyväskylään on avattu kuluneen vuoden aikana uusi biokaasulaitos, ja Oulussa Gasum on tiivistänyt biokaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvää yhteistyötä Oulun Jätehuollon kanssa.

Biokaasu tarjoaa päästöttömän käyttövoiman paikalliselle liikenteelle ja mahdollisuuden lisätä työpaikkoja alueella.  Biokaasulla kulkeva julkinen liikenne on malliesimerkki siitä, miten luonnonvaroja voidaan hyödyntää aiempaa kestävämmin niin, että alueelliset resurssit ja niiden sivuvirrat saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Biokaasun tuotantopotentiaaliksi Suomessa on arvioitu 17 terawattituntia, mikä vastaa suuruusluokaltaan vesivoiman vuotuista tuotantoa. Mikäli tämä potentiaali valjastettaisiin käyttöön, sillä pystyttäisiin kattamaan yli kolmannes Suomen maantieliikenteen energiatarpeesta.

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
puh. +358 20 44 78 661 (johdon assistentti Henna Walker)

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasu, Gasum Oy
puh. 040 5633 756
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. 040 5540 578
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa. www.gasum.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Gasum Oy

Gasum laajentaa LNG-tankkausasemaverkostoaan Ruotsiin ja Norjaan29.11.2017 09:02Tiedote

Suomalainen energiayhtiö Gasum laajentaa toimintaa Ruotsin ja Norjan liikennemarkkinoille ja alkaa tarjota nesteytettyä kaasua raskaan kaluston ajoneuvoille. Raskaan kaluston siirtyminen nesteytettyyn biokaasuun (LBG) tai maakaasuun (LNG) vähentää merkittävästi hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä. Kaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge29.11.2017 09:02Tiedote

Det finska energigasföretaget Gasum följer sin vision, att bygga ett nordiskt gasekosystem, genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle.

Gasum käyttää jatkossakin puhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa20.11.2017 15:53Tiedote

Gasum käyttää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietettä (puhdistamoliete) jatkossakin biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen. Yhtiö investoi biomassan käsittelyratkaisuihin ja mädätysjäännöksen lisäkäsittelyyn ravinteiden jatkojalostamiseksi. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta, jolla sivuvirtojen ja biojätteiden arvo voidaan maksimoida energiana ja orgaanisena ravinteena. Biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon, teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä.

Helsingin ikoninen ravintola Storyville kokkaa jatkossa kotimaisella biokaasulla – myös terassiasiakkaita lämmitetään biokaasun voimin16.11.2017 08:00Tiedote

Helsinkiläinen jazzklubi Storyville satsaa toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Myös ravintolana toimiva klubi valmistaa tarjoilemansa ruoan jatkossa kotimaisella biokaasulla, jolla lämmitetään myös paikan kuuluisa terassi. Storyvillen käyttämän biokaasun tuottaa Gasum ja sen myynnistä ja siirrosta vastaa Suomen Kaasuenergia Oy.

Kaasun liikennekäyttö vahvasti mukana Euroopan komission puhtaan liikkuvuuden paketissa – LNG ja biokaasu mahdollistavat merkittävät päästövähennykset14.11.2017 15:39Tiedote

Euroopan komission tuore puhtaan liikkuvuuden paketti ehdottaa uusia standardeja autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöille. Samalla komissio esittää vaihtoehtoisten polttoaineiden, muun muassa LNG:n infrastruktuurin vahvistamista. Uusiutuvan kaasun mahdollisuudet nostetaan paketissa esiin, ja komission mukaan biokaasun käyttöä olisi lisättävä tulevaisuudessa.