Suomen Pankki

BIS enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden 2019

Dela

Dagsomsättningen i valutahandeln i finansinstituten med verksamhet i Finland var i april 2019 den lägsta sedan 2004.[1] Det genomsnittliga värdet av dagsomsättningen i valutahandeln sjönk under hälften från 13,5 miljarder US-dollar 2016 till 6,6 miljarder dollar i år. Utvecklingen i valutahandeln har varit likartad också i Norden i övrigt, men däremot har den globala valutahandeln ökat med 1 500 miljarder dollar (29 %) från april 2016. Uppgifterna framgår av den enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden som görs vart tredje år av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Enkäten genomförs i Finland av Finlands Bank.

Den minskade dagsomsättningen i valutahandeln i Finland kan nästan helt tillskrivas nedgången i handeln med valutaswappar (FX swaps). Swapparnas andel var emellertid fortfarande den största av samtliga instrument och de stod för 79 procent av finansinstitutens valutahandel i Finland. Spotaffärer som handlas till dagens kurs (spotkurs) stod för 11 procent, terminer för 6 procent och OTC-valutaoptioner för 4 procent av marknaden i Finland. Valutaswappar är också globalt den största instrumentkategorin inom valutahandeln.

De viktigaste marknadsplatserna för global valutahandel är liksom tidigare Storbritannien och Förenta staterna, och till de fem största vid sidan av dem hör Hongkong, Singapore och Japan. Marknaden växte kraftigare än det globala genomsnittet i Storbritannien och Hongkong. Storbritanniens andel av den globala valutahandeln i april 2019 var 43 procent.

BIS enkät omfattar utöver valutaaffärer också uppgifter om dagsomsättningen av OTC-räntederivat i US-dollar. Den genomsnittliga dagsomsättningen har i Finland ökat med 60 procent och uppgick i april till i genomsnitt 3,6 miljarder dollar. Globalt sett ökade omsättningen av räntederivat med hela 143 procent jämfört med 2016, vilket innebär en genomsnittlig dagsomsättning till ett värde av 6 500 miljarder dollar.

Den mest omsatta instrumentkategorin av OTC-räntederivat var för Finlands del undantagsvis OTC-optioner [2], då de av tradition mest omsatta ränteswapparna noterades som det näst största instrumentet. I en global jämförelse skedde inga stora förändringar i instrumentfördelningen och ränteswappar var fortfarande den klart största kategorin.

Av valutorna är euron alltjämt den mest omsatta på valutamarknaden i Finland och euro var den ena valutan i 93 procent av samtliga avtal. Andelen för US-dollar har minskat från 67 procent 2016 och i april 2019 var dollarn den ena valutan i 58 procent av avtalen. Globalt sett var andelen för US-dollar motsvarande 88 procent oförändrad medan eurons andel ökade till 32 procent. Andelen för japanska yen minskade till 17 procent, men yenen var ändå fortfarande den tredje mest omsatta valutan.

I Finland gjordes merparten av valutaaffärerna (58 %) mellan de finansinstitut som svarat på enkäten, även om de icke-finansiella aktörernas andel som motpart har ökat. Likaså har andelen för inhemska motparter ökat till 37 procent.

BIS meddelande och de globala enkätresultaten har lagts ut på BIS webbplats.

[1] På grund av förändringar i rapportörsgruppen och organisationsförändringar i de rapporterande finansinstituten är siffrorna för 2019 för Finlands del inte fullt jämförbara med siffrorna för 2016.
[2] Inkluderar också övriga instrument än terminer och swappar.

Nyckelord

Kontakter

Ilona Vänni, telefon 09 183 2603, e-post: ilona.vanni(at)bof.fi

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Account of the monetary policy meeting, 29-30 April 202022.5.2020 14:30:00 EESTUutinen

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 29-30 April 2020 1. Review of financial, economic and monetary developments and policy options Financial market developments Ms Schnabel reviewed the financial market developments since the Governing Council’s previous regular monetary policy meeting on 11-12 March 2020. Although the general risk-off mood had subsided and market liquidity was progressively improving, financial markets continued to show signs of fragility, mainly along four key dimensions. First, most euro area sovereign bond spreads had widened relative to German benchmark bonds, irrespective of their credit rating. In some jurisdictions, bond spreads had temporarily returned to, or even risen above, the levels observed before the announcement of the pandemic emergency purchase programme (PEPP), compounded by expectations of increased issuance needs and the high prevailing un

Pääjohtaja Olli Rehnin blogi: Vihriälän ryhmä ja kriisiin vastaavan talouspolitiikan kolme vaihetta15.5.2020 13:42:02 EESTTiedote

Vesa Vihriälän johtaman professoriryhmän 8.5. julkaistu raportti on painava kannanotto koronakriisin nostamiin kysymyksiin. Raportin ”Talouspolitiikan strategia koronakriisissä” laatijoiden ryhmään kuuluvat Vihriälän lisäksi Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Roope Uusitalo. Raportissa käsitellään laajasti koronakriisiin liittyvää talouspolitiikkaa. Kommentoin tässä blogimerkinnässä joitakin raportin teemoja. Ensiarvoisen tärkeää on nyt vaimentaa konkurssiaaltoa ja työttömyyden lisääntymistä onnistuneella talouspolitiikan kokonaisuudella. Koronakriisiin on talouspolitiikassa jo vastattu laajalla rintamalla. Rahoitusoloja ovat keventäneet Euroopan keskuspankin rahapolitiikan toimet, pankkien pääomavaatimusten helpottaminen sekä mm. Suomen Pankin sijoitustoimintaan lukeutuvat suomalaisten yritystodistusten ostot. Lisäksi tärkeitä toimenpiteitä on jo tehty lomautusten helpottamiseksi ja yritysten tukemiseksi muutenkin. Vihriälän työryhmä viitoittaa tietä eteenpäin. Raportissa jaetaan talo

Anna Hyrske utsedd till ledande hållbarhetsexpert vid Finlands Bank8.5.2020 15:00:00 EESTUutinen

Ekon.mag. Anna Hyrske har utsetts till ledande hållbarhetsexpert vid tillgångsförvaltningsbyrån på Finlands Banks avdelning för marknadsoperationer från och med den 20 juli 2020. Utnämningen gäller för en period på fem år. Anna Hyrske kommer att svara för utvecklingen av Finlands Banks verksamhet inom ansvarsfulla investeringar och för utformningen av strategierna för den. Hon deltar också i Eurosystemets hållbarhetsarbete som Finlands Banks representant. Anna Hyrske har sedan 1999 varit anställd på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, senast som chef för ansvarsfulla investeringar, och före det som expert inom ansvarsfulla investeringar och portföljförvaltare för bland annat Asien. Anna Hyrske har publicerat flera artiklar och böcker om ansvarsfulla investeringar och aktivt deltagit i olika forum inom området. Finlands Bank investerar sina egna finansiella tillgångar och en del av Europeiska centralbankens valutareserv i obligationer med högt kreditbetyg samt i aktier och

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum