Korkein oikeus / Högsta domstolen

Biträdande justitieombudsmannen Pasi Pölönen på förslag till ett visstidstjänsteförhållande som ledamot

Dela
Högsta domstolen (HD) föreslår att riksdagens biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen utses att sköta en tjänst som ledamot i HD under tiden 1.4.2023–31.12.2027.

Pölönen har arbetat som biträdande justitieombudsman sedan 2017. Tidigare har han arbetat som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen samt som föredragande både vid justitieombudsmannens kansli och justitiekanslersämbetet. Pölönen har även erfarenhet som jurist vid Europeiska människorättsdomstolens sekretariat, och han har även arbetat som forskare. Till utbildning är Pölönen juris doktor.

Behovet av att sköta tjänsten i ett tjänsteförhållande för viss tid beror på att justitierådet Tuula Pynnä är tjänstledig fram till 31.12.2027.

Justitieministeriet kommer att föredra ärendet som gäller tillsättande av tjänsten vid statsrådets allmänna sammanträde. Utnämningsbeslutet fattas av republikens president.

Nyckelord

Kontakter

Kanslichefen Wilhelm Norrman, tfn 02956 40110, wilhelm.norrman(at)oikeus.fi

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum