BlackRock

BlackRock vahvistaa megatrendejä hyödyntävää temaattisten rahastojen sarjaa

Jaa

Maailman taloudessa, yhteiskunnassa ja teknologian alalla tapahtuvat valtavat muutokset tarjoavat houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. BlackRock tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää megatrendejä: se vahvistaa temaattisten rahastojen sarjaansa kolmella aktiivisesti hallinnoidulla osakerahastolla ja yhdellä osake-ETF-rahastolla.

Megatrendit ovat globaaleja talouden, yhteiskunnan, teknologian ja demografian muutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään ja joiden merkityksen arvioidaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä. BlackRock on laajentanut tuotevalikoimaansa tarjotakseen vaihtoehtoja sijoittajille, jotka haluavat tehostaa sijoitussalkkujaan sijoittamalla megatrendien ytimessä oleviin liiketoimintoihin, toimialoihin ja maihin. Näihin lukeutuvat teknologiset läpimurrot, muutokset talouden voimasuhteissa, ilmastonmuutos, väestönrakenteen muutokset jo nopea kaupungistuminen.

Kolme uutta aktiivisesti hallinnoitua osakerahastoa ovat:

• Tulevaisuuden liikenne -rahasto BGF Future of Transport, jonka salkunhoitajina toimivat Alastair Bishop, Charles Lilford ja Hannah Gray

• Seuraavan sukupolven teknologia -rahasto BGF Next Generation Technology, jonka salkunhoitajana toimii Tony Kim

• Finanssiteknologiarahasto BGF FinTech, jonka salkunhoitajana toimii Vasco Moreno

Uudet rahastot vahvistavat aktiivisesti hallinnoitujen temaattisten rahastojen sarjaa, johon kuuluu myös aiemmin perustettu uuden energian BGF New Energy -rahasto.

Elisabeth Sterner, BlackRockin yksityisasiakasliiketoiminnan Pohjoismaiden-johtaja sanoo:

”Salkunhoidon täytyy pysyä muuttuvan maailman tahdissa. Kun sijoittamista lähestyttiin aiemmin erikoistumalla eri maihin, alueisiin, toimialoihin, sijoitustyyleihin tai yritysten markkina-arvoon, globalisaatio ja teknologian kehittyminen ovat poistaneet fyysiset ja ’näkymättömät’ sijoittamisen raja-aidat. Sijoituspäätöksiä ohjaa mahdollisten muutosten tunnistaminen. Kun megatrendit jatkavat maailman muuttamista, sijoittajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa salkkunsa niin, että pääsevät hyötymään näistä muutoksista.”

Uusi iShares Digital Security UCITS ETF (LOCK) -rahasto on lisäys yhdeksän temaattisen ETF-rahaston sarjaan, joissa hallinnoidaan yhteensä 4,4 miljardin dollarin* varoja. Rahasto seuraa STOXX Global Digital Security -indeksiä. Siihen kuuluu kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden yhtiöitä, jotka tekevät merkittävää liikevaihtoa digitaaliseen turvallisuuteen liittyvillä aloilla. Näillä yhtiöillä on kasvupotentiaalia suurien rakenteellisten muutosten ansiosta, esimerkiksi esineiden internetin laajeneminen lisää tarvetta digiturvaratkaisuille.

Matti Tammi, BlackRockin ETF- ja indeksisijoittamisen liiketoimintojen Pohjoismaiden-johtaja sanoo: ”Teknologian ja datan kehitys auttaa kehittämään tuotteita, joiden avulla sijoittajat voivat hyödyntää tiettyjä trendejä. Samalla autamme heitä tarkastelemaan, kuinka tehokkaasti heidän sijoitussalkkunsa saavuttavat niille asetetut tavoitteet. Yhä useammat sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja muuhunkin kuin yleisosakemarkkinaan sijoittamiseen, ja siksi keskitymme laajentamaan valikoimaa, jonka avulla voi rakentaa tulevaisuuden trendit huomioivia älykkäitä sijoitussalkkuja.”

Lisätietoja: https://www.blackrock.com/fi/ammattimainen-sijoittaja/teemat/megatrendit/megatrends-in-action

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

 

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen (at) cocomms.com

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 300 miljardin dollarin varoja (30.6.2018). Lisätietoja: www.blackrock.com

iShares
iShares on globaali pörssinoteerattujen ETF-rahastojen markkinajohtaja, joka on yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt erikokoisten yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien kanssa. Sillä on maailmanlaajuisesti yli 800 eri omaisuuslajien ja strategioiden rahastoa, ja sen hallinnoimat varat olivat yli 1 800 miljardia dollaria 30.6.2018. iShares auttaa asiakkaita ympäri maailmaa rakentamaan sijoitussalkkunsa ytimen, pääsemään asetettuihin sijoitustavoitteisiin ja toteuttamaan markkinanäkemyksiään. iShares-rahastojen takana on BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle.


***

BlackRock bolsters thematics range to harness the power of megatrends 

19 September 2018, London – Seismic shifts occurring in the world’s economic, social and technological landscapes offer compelling investment opportunities. BlackRock is giving investors the ability to tap these “megatrends” by enhancing its thematic funds range with three actively-managed equity funds and an equity exchange traded fund (ETF).

Megatrends are global economic, social, technological and demographical shifts that impact our everyday lives and are expected to become more important over the coming decades. BlackRock has expanded its product range to provide choices for investors looking to build smarter portfolios with exposure to the businesses, industries and countries that sit at the very heart of megatrends, including technological breakthroughs, shifting economic power, climate change, demographic change, and rapid urbanisation.

The three new actively-managed equity funds are:

  • BGF Future of Transport Fund, managed by Alastair Bishop, Charles Lilford, Hannah Gray
  • BGF Next Generation Technology Fund, managed by Tony Kim
  • BGF FinTech Fund, managed by Vasco Moreno

They join the existing BGF New Energy fund to enhance the actively-managed thematic suite of funds.

Nigel Bolton, Co-Chief Investment Officer of BlackRock's Active Equity Platform, comments: “Portfolio management must keep pace with the world in which we invest. While previous approaches have looked at specialisation by country, region, sector, style or market cap, globalisation and technological advancements have removed physical and ‘invisible’ barriers’ to investing. Identifying the potential for change is a key driver of investment decision-making, and, as these megatrends continue to shape the world, there is extraordinary opportunity for investors to build portfolios to catch the tailwinds of these changes.”

The new iShares Digital Security UCITS ETF (LOCK) joins a nine-strong thematic ETF range, which cumulatively has $4.4bn in assets under management*. The fund tracks the STOXX Global Digital Security Index, which is composed of developed and emerging market companies which are generating significant revenues from specific sectors associated with digital security. These companies exhibit growth potential due to major structural drivers including the expansion of the internet of things leading to an increased need for digital security solutions.

Rob Powell, Lead Strategist, iShares Thematic Investing, comments: “Better technology and data is aiding the development of products that help investors capture specific trends, and empowering people to question how effective their portfolios are in achieving intended outcomes. As more and more investors are getting to know ETFs beyond the broad equity market exposures, our focus is on expanding this choice of tools to build future-smart portfolios.”  

-ENDS-

*as of 30 June 2018

Notes to Editors

 

For more information on BlackRock’s views on megatrends, see here:

 

https://www.ishares.com/uk/individual/en/themes/megatrends

 

About BlackRock

BlackRock helps investors build better financial futures. As a fiduciary to our clients, we provide the investment and technology solutions they need when planning for their most important goals. As of June 30, 2018, the firm managed approximately $6.3 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com

About iShares

iShares® is a global leader in exchange-traded funds (ETFs), with more than a decade of expertise and commitment to individual and institutional investors of all sizes. With over 800 funds globally across multiple asset classes and strategies and more than $1.8 trillion in assets under management as of June 30, 2018, iShares helps clients around the world build the core of their portfolios, meet specific investment goals and implement market views. iShares funds are powered by the expert portfolio and risk management of BlackRock, trusted to manage more money than any other investment firm1.

1 Based on $6.3 trillion in AUM as of 30 June 2018

Fund Specific Risks

BGF Next Generation Technology Fund

Emerging market risk:Emerging market investments are usually associated with higher investment risk than developed market investments. Therefore, the value of these investments may be unpredictable and subject to greater variation.

Smaller company:Smaller company investments are often associated with greater investment risk than those of larger company shares.

Equity risk:The values of equities fluctuate daily and a Fund investing in equities could incur significant losses. The price of equities can be influenced by many factors at the individual company level, as well as by broader economic and political developments, including daily stock market movements, political factors, economic news changes in investment sentiment, trends in economic growth, inflation and interest rates, issuer-specific factors, corporate earnings reports, demographic trends and catastrophic events.

Specific sector: The fund invests in a limited number of market sectors. Compared to investments which spread investment risk through investing in a variety of sectors, share price movements may have a greater effect on the overall value of this fund.

Stock Connects risk: Funds that may invest in China A-Shares via the Stock Connects (meaning each of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and collectively the “Stock Connects”) will be subject to additional risks associated with such investment, including risks associated with investment in China generally, quota limitations which apply to such investments, regulatory and legal risk, clearing and settlement and suspension risk, trading and operational risk.

Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.

BGF New Energy Fund

Capital at risk: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.

You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

Exchange rate risk: The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Sector-specific: The Fund invests in a limited number of market sectors. Compared to investments which spread investment risk through investing in a variety of sectors, share price movements may have a greater effect on the overall value of this Fund.

Smaller company investments: Smaller company investments are often associated with greater investment risk than those of larger company shares.

Emerging markets: Emerging market investments are usually associated with higher investment risk than developed market investments. Therefore the value of these investments may be unpredictable and subject to greater variation.

BGF Future of Transport Fund

Specific sector: The fund invests in a limited number of market sectors. Compared to investments which

spread investment risk through investing in a variety of sectors, share price movements may have a greater effect on the overall value of this fund.

Stock Connects risk: Funds that may invest in China A-Shares via the Stock Connects (meaning each of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and collectively the “Stock Connects”) will be subject to additional risks associated with such investment, including risks associated with investment in China generally, quota limitations which apply to such investments, regulatory and legal risk, clearing and settlement and suspension risk, trading and operational risk.

Emerging market risk: Emerging market investments are usually associated with higher investment risk than developed market investments. Therefore, the value of these investments may be unpredictable and subject to greater variation.

Smaller company: Smaller company investments are often associated with greater investment risk than those of larger company shares.

Equity risk: The values of equities fluctuate daily and a Fund investing in equities could incur significant

losses. The price of equities can be influenced by many factors at the individual company level, as well as by broader economic and political developments, including daily stock market movements, political factors, economic news changes in investment sentiment, trends in economic growth, inflation and interest rates, issuer-specific factors, corporate earnings reports, demographic trends and catastrophic events.

Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of

consideration when selecting a product or strategy.

Capital at risk: The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not

guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

BGF FinTech Fund

Stock Connects risk: Funds that may invest in China A-Shares via the Stock Connects (meaning each of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and collectively the “Stock Connects”) will be subject to additional risks associated with such investment, including risks associated with investment in China generally, quota limitations which apply to such investments, regulatory and legal risk, clearing and settlement and suspension risk, trading and operational risk.

Specific sector: The fund invests in a limited number of market sectors. Compared to investments which spread investment risk through investing in a variety of sectors, share price movements may have a greater effect on the overall value of this fund.

Concentrated portfolio risk: The fund typically invests in a concentrated portfolio of investments and should a particular investment decline in value, this will have a pronounced effect on the overall value of the fund.

Equity risk: The values of equities fluctuate daily and a Fund investing in equities could incur significant losses. The price of equities can be influenced by many factors at the individual company level, as well as by broader economic and political developments, including daily stock market movements, political factors, economic news changes in investment sentiment, trends in economic growth, inflation and interest rates, issuer-specific factors, corporate earnings reports, demographic trends and catastrophic events.

Smaller company: Smaller company investments are often associated with greater investment risk than those of larger company shares.

Emerging market risk: Emerging market investments are usually associated with higher investment risk than developed market investments. Therefore, the value of these investments may be unpredictable and subject to greater variation.

Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.

Capital at risk: The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

 

iShares Digital Security UCITS ETF Fund

Concentration Risk: Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events.

Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Share Class to financial loss.

Emerging Markets Risk: Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund.

Equity Risk: The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events.

Investment in Technology Securities Risk: Investments in the technology securities are subject to absence or loss of intellectual property protections, rapid changes in technology, government regulation and competition.

Liquidity Risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily.

Smaller Companies Risk: Shares in smaller companies typically trade in less volume and experience greater price variations than larger companies.

For Media Use Only 

This material is for distribution to Professional Clients (as defined by the Financial Conduct Authority or MiFID Rules) and Qualified Investors only and should not be relied upon by any other persons.

 

Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registered in England No. 2020394. For your protection telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Certain funds mentioned here are registered for distribution in Spain.In Spain, BlackRock Global Funds (BGF) is registered with the number 140 in the Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) and the Prospectus for each registered fund has been registered with the CNMV.

 

Finland: The prospectus (in English language) and KIID (in Finnish language) are available at BlackRock Investment Management (UK) Limited.

 

This is a financial promotion. For further information, the prospectus, Key Investor Information Document, annual report and semi-annual report can be obtained free of charge in hardcopy form from the German information centre: BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main.The paying agent in Germany is J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main.

BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. It is recognised under Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is the UK distributor of BGF. Most of the protections provided by the UK regulatory system, and the compensation under the Financial Services Compensation Scheme, will not be available. A limited range of BGF sub-funds have a reporting fund status A sterling share class that seeks to comply with UK Reporting Fund Status requirements. Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available on our website. Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised.

Regulatory Information

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ('FCA'), having its registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. For your protection, calls are usually recorded. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland.

For investors in Finland

The funds mentioned are registered for public distribution in Finland and are authorised by the Finanssivalvonta (Fiva), the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), in Finland. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company’s Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company’s Prospectus. This document is strictly confidential and may not be distributed without authorisation from BlackRock Advisors (UK) Limited.

Risk Warnings

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from BlackRock Advisors (UK) Limited.

 

Index Disclaimers

STOXX Global Digital Security Index is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland (“STOXX”), Deutsche Börse Group or their licensors, which is used under license. The iShares ETF is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by STOXX, Deutsche Börse Group or their licensors, research partners or data providers and STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not give any warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise) with respect thereto generally or specifically in relation to any errors, omissions or interruptions in the relevant index or its data.

Past performance is not a guide to current or future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer.

© 2018 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY and the stylized i logo are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

X


 
 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 300 miljardin dollarin varoja (30.6.2018). Lisätietoja: www.blackrock.com

iShares
iShares on globaali pörssinoteerattujen ETF-rahastojen markkinajohtaja, joka on yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt erikokoisten yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien kanssa. Sillä on maailmanlaajuisesti yli 800 eri omaisuuslajien ja strategioiden rahastoa, ja sen hallinnoimat varat olivat yli 1 800 miljardia dollaria 30.6.2018. iShares auttaa asiakkaita ympäri maailmaa rakentamaan sijoitussalkkunsa ytimen, pääsemään asetettuihin sijoitustavoitteisiin ja toteuttamaan markkinanäkemyksiään. iShares-rahastojen takana on BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle.[1]
 

[1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 6 000 biljoonaa dollaria 30.6.2018.

 

 

 

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

BlackRock julkistaa suunnitelmansa vastuullisuuden edistämiseksi pörssiyhtiöissä18.3.2020 13:37:55 EETTiedote

BlackRock on julkaissut suunnitelmansa siitä, miten se aikoo vaikuttaa listattuihin yhtiöihin ja siten edistää vastuullisuutta sijoittamisessa oman tavoitteensa mukaisesti. BlackRock on asettanut mittareita, joilla se mittaa yhtiöiden edistymistä valituilla painopistealueilla. Yhtiö on myös määrittänyt hallituksen jäsenet, jotka BlackRockin näkökulmasta ovat vastuussa vastuullisuuden edistämisestä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme