BlackRock

BlackRockilta ensimmäinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistävä vaikuttavuusrahasto

Jaa

Uuden vaikuttavuussijoittamisen tiimin kehittämä rahasto laajentaa BlackRockin vastuullisen sijoittamisen tuotevalikoimaa

BlackRock tuo markkinoille BlackRock Global Impact -osakerahaston, joka noudattaa sijoituksissaan aktiivista vahvan näkemyksen vaikuttavuusstrategiaa. Uuden rahaston avulla sijoittajat voivat ohjata sijoituksiaan yrityksiin, jotka auttavat ratkaisemaan maailman suurimpia haasteita. Uusi vaikuttavuusstrategia on osa BlackRockin vastuullisen sijoittamisen alustan laajentamista, kun se pyrkii tekemään vastuullisuudesta normin sijoittamisessa.

Rahaston vaikuttaa sijoittamalla yrityksiin, jotka omalta osaltaan edistävät Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, joiden toiminta vastaa BlackRockin omia vaikuttavuusteemoja. Näitä ovat muun muassa laadukkaan koulutuksen ja edullisten asuntojen tuominen yhä useampien saataville, terveydenhuoltoalan innovaatioiden edistäminen COVID-19-pandemian kaltaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi, taloudellisen ja digitaalisen osallisuuden lisääminen, ilmastonmuutoksen estäminen, ympäristön tilan heikkenemisen estäminen ja veden käytön ja hyödyntämisen tehostaminen.

Rahastoa hoitaa hiljattain perustettu BlackRockin aktiivisten osakesijoitusten vaikuttavuussijoitustiimi. Tiimiä johtaa Eric Rice, joka aloitti BlackRockissa lokakuussa 2019. Ericillä on yli 30 vuoden kokemus alalta. Viime aikoina hän on keskittynyt vaikuttavuusstrategioiden luomiseen ja ylläpitoon. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Maailmanpankissa kehitysekonomistina sekä Yhdysvaltojen diplomaattina Ruandassa.

Rachel Lord, BlackRockin Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan liiketoiminnoista vastaava johtaja, sanoo: “Ericillä on vankka kokemus vaikuttavuussijoittamisen alfa-strategioiden kehittämisestä. Hänen vaikuttavuussijoittamisen asiantuntemuksensa avulla selviämme näistä haastavista ajoista ja edelleen tulevaisuudessa. Global Impact -rahaston tuominen markkinoille kesken globaalia pandemiaa on sattuma, mutta samalla se korostaa sitä, että hyvän tekemiseen sitoutuneisiin yrityksiin sijoittamisen mahdollisuudet ovat pysyviä ja niiden merkitys maailmassa kasvaa edelleen.”

Vaikuttavuustavoitteiden lisäksi rahasto pyrkii maksimoimaan pitkän aikavälin kokonaistuoton ja saamaan MSCI All Country World Index (ACWI) -indeksiä parempaa tuottoa. Rahaston tavoitteiden saavuttamiseksi salkunhoitotiimi on asettanut tiukat vaikuttavuuskriteerit yhtiöille, joihin rahasto sijoittaa:

-         olennaisuus – suurin osa yrityksen liikevaihdosta tai liiketoiminnasta edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen tavoitetta;

-         täydentävyys – uuden teknologian tai innovaation tuominen markkinoille, palvelujen tuottaminen alueille, joilla niiden saatavuus on heikko tai olematon

-         mitattavuus – vaikuttavuuden on oltava mitattavissa.

“Vaikuttavuussijoittamisesta tulee yhä houkuttelevampaa, kun sijoittajat haluavat sijoitustavoitteidensa edistävän heidän vastuullisuustavoitteitaan”, sanoo Eric Rice, BlackRock Global Impact -rahaston salkunhoitaja ja aktiivisten osakesijoitusten vaikuttavuussijoittamisesta vastaava johtaja.

“Rahaston tuominen markkinoille koronaviruspandemian aikana korostaa entisestään yritysten tärkeää roolia yhteiskunnassa. Koronaviruspandemia on tällä hetkellä yksi suurimmista yhteiskunnallisista haasteista maailmassa, ja vaikuttavuussijoittamisella on mielestämme merkittävä rooli siitä selviytymisessä. Alfan saavuttamiseksi rahaston pääomia sijoitetaan yrityksiin, jotka tuottavat kriisin selättämiseksi muun muassa diagnostisia välineitä ja rokotteita sekä kriiseissä käytettäviä tiedotusjärjestelmiä ja mikrolainoja.”

Tiimi pyrkii noudattamaan pitkän aikavälin keskitettyä osta ja pidä -strategiaa, jonka mukaan se pyrkii pitämään salkun sisällön vaihtuvuuden pienenä. Tiimi kumppanoituu ja käy aktiivisesta vuoropuhelua salkkuyhtiöidensä kanssa vaikuttavuuden lisäämiseksi ja arvon luomiseksi pitkällä aikavälillä. Dollarimääräinen rahastoon voi sijoittaa koko Euroopassa.

Vaikuttavuussijoitusten tavoitteena on taloudellisen tuoton lisäksi aikaansaada positiivisia ja mitattavia vaikutuksia. Rahasto käyttää Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n periaatteita varmistaakseen sen, että vaikuttavuusnäkökulmat otetaan huomioon sijoituksen koko elinkaaren aikana. Raportoinnilla on keskeinen asema sijoitustarjoomassa. Sijoittajat saavat säännöllisesti päivityksiä ja raportteja rahastoon kuuluvien yhtiöiden aikaansaamista positiivisista ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista.

BlackRockin aktiivinen vaikuttavuusosakerahasto on osa vaikuttavuussijoittamisen tuotevalikoimaa, johon kuuluu myös korko- ja vaihtoehtoisia sijoitustuotteita. Aktiivisten osakesijoitusten ryhmä hallinnoi asiakkaidensa puolesta 316 miljardin dollarin varoja* ja on hallinnoinut ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan (ESG) huomioivia sijoitusstrategioita jo yli neljän vuoden ajan.

Rahasto kuuluu BlackRockin vastuullisen sijoittamisen alustaan, joka hallinnoi 107 miljardin dollarin varoja* erikoistuneissa vastuullisen sijoittamisen strategioissa, joita ovat ESG-strategiat, vastuullisen sijoittamisen temaattiset rahastot ja vaikuttavuusrahastot. Vastuullisen sijoittamisen vaihtoehdot voivat tarjota asiakkaille tavallista parempaa tuottoa, ja ne ovat kiinteä osa BlackRockin tapaa hallita riskejä, rakentaa sijoitussalkkuja, suunnitella tuotteita ja tehdä yhteistyötä yritysten kanssa.

*Lähde: BlackRock 31.12.2020.

 

BlackRock
BlackRockin tarkoituksena on auttaa yhä useampia ihmisiä saavuttamaan taloudellista hyvinvointia. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tärkeimpien tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 467 miljardin dollarin varoja (31.3.2020). Lisätietoja: www.blackrock.com/corporate  | Twitter: @blackrock | Blogi: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

 

BlackRock Launches its First Impact Mutual Fund Advancing the
United Nations Sustainable Development Goals

Fund Developed Under New Impact Investing Team Expands Sustainability Investment Platform

London, 15 April: BlackRock announces the launch of a high-conviction active equity impact strategy with its BlackRock Global Impact Fund (“the Fund”). The new Fund gives investors the opportunity to direct their investments toward companies helping to address major world challenges. The addition of the impact strategy forms part of BlackRock’s continued efforts to expand its sustainable investment platform as it delivers against its commitment to make sustainability its standard for investing.

The Fund’s impact is achieved by investing in companies which contribute to the advancement of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and targets. The portfolio is comprised of companies that map back to the firm’s proprietary impact themes including increasing access to quality education and affordable housing, advancing healthcare innovation to help with societal challenges such as the current COVID-19 pandemic, expanding financial and digital inclusion, preventing climate change, reversing environmental degradation, and increasing efficiencies in water usage and deployment.

The Fund is managed through BlackRock’s Active Equities Impact Investing team which recently formed under the leadership of Eric Rice, who joined the firm in October 2019. Eric will draw upon his 30 years of industry experience, most recently exclusively developing and managing impact strategies, and including his prior experience working for the World Bank as a development economist and as a U.S. diplomat in Rwanda. 

Rachel Lord, Head of Europe, Middle East and Africa for BlackRock commented, “Eric joined BlackRock with a strong track record in developing alpha-seeking impact strategies and his expertise will lead our impact investing efforts during this challenging time and beyond. While launching the Global Impact Fund during a global pandemic is coincidental, it does highlight that the opportunity inherent in investing in companies committed to doing good is enduring, and is of increasing relevance to the world today.”

Alongside the impact goals, the Fund seeks to maximise long-term total return and to outperform the MSCI All Country World Index (ACWI). To achieve the Fund’s objectives, the team has set stringent impact criteria for the portfolio companies including:

-         materiality – whereby a majority of revenues or business activity advances one or more of the SDGs or targets;

-         additionality – defined as delivering a new technology or innovation to market, serving an underserved population, or operating in an unaddressed market; and

-         measurability – in that the impact must be quantifiable.

“Impact investing is becoming more and more attractive as investors increasingly require their investment targets to advance their sustainability objectives,” said Eric Rice, Portfolio Manager of the BlackRock Global Impact Fund and Head of Active Equities Impact Investing at BlackRock. “Launching the Fund during the COVID-19 pandemic has further highlighted the important role companies play in society.  COVID-19 is one of the greatest societal challenges the world faces right now, and we see impact investing playing a meaningful role in how we overcome it. Capital from the Fund will be put toward the search for alpha by investing in companies focused on medical diagnostic tools and vaccines to combat the crisis, as well as crisis mass notification systems and microloans, amongst others.”

The team intends to run a low-turnover, long-term buy and hold concentrated portfolio strategy and use active dialogue and partnership with companies to drive improvement towards impact outcomes, alongside long-term value creation. The Fund is USD-denominated and available for investors located across Europe. 

Impact investments are designed to generate positive, measurable impact alongside a financial return. The Fund uses the World Bank’s IFC Operating Principles to ensure impact considerations are integrated throughout the investment lifecycle. Reporting plays an integral role of the investment offering where clients will receive regular updates and reports on the positive environmental or social impact that Fund companies are achieving.

BlackRock’s active equities impact offering will sit alongside existing impact strategies in the fixed income and alternatives business areas. The Active Equities group manages USD $316bn* of assets on behalf of its clients and has managed Environmental, Social and Governance (ESG) investment strategies for over four years.

The Fund forms a part of BlackRock’s Sustainable Investing platform which manages USD $107bn* in dedicated sustainable strategies, comprising of ESG outcome oriented, sustainable thematic and impact funds. Sustainable investment options may have the potential to offer clients better outcomes and is integral to the way BlackRock manages risk, constructs portfolios, designs products and engages with companies.

*Source: BlackRock 31 December 2020.

 

-ENDS-

Press contacts:

Lola Adekaiyaoja

lola.adekaiyaoja@blackrock.com

+44 207 743 4680

Tracy Truelove

tracy.truelove@blackrock.com

+44 (20) 77434496

 

About BlackRock
BlackRock’s purpose is to help more and more people experience financial well-being. As a fiduciary to investors and a leading provider of financial technology, our clients turn to us for the solutions they need when planning for their most important goals. As of December 31, 2019, the firm managed approximately $7.43 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com/corporate

This communication is for journalists. It is not for publication. It has been provided for information purposes only and does not constitute a financial promotion, marketing communication or an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer. Accordingly, this material does not constitute an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence. This information is confidential and was prepared solely for the named recipient. It may not be used or published without the prior consent of BlackRock.

© 2020 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK and SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

Risk Warnings

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed.

Investors may not get back the amount originally invested.

Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.

Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

Valuation risk

The Fund will be exposed to securities and other assets that will not have readily assessable market values. The valuation of such securities and other assets is inherently subjective and subject to increased risk that the information utilised to value such assets or to create the price models may be inaccurate or subject to other error. Due to a wide variety of market factors and the nature of the securities and assets to which the Fund will be exposed, there is no guarantee that any value determined will represent the value that will be realised on the eventual disposition of the Fund’s investments or that would, in fact, be realised upon an immediate disposition of such investment.

Concentration Risk

Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies or because the Fund has only a small number of investments. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. Concentrated investment exposure by the Fund could magnify the other risks to which the Fund is exposed.

Redemption risk

The Fund’s investments are generally illiquid and therefore an investment in the Fund is intended for long-term investors able to accept the risks associated with an illiquid investment and who are able to commit their funds for the duration of the Fund Redemptions, to the extent they are permitted, may be limited, postponed or altogether suspended in certain circumstances.

Lack of available investments

The Fund will be competing for exposure to investments in a highly competitive market, against other funds, as well as individuals, financial institutions, strategic players and other investors, some of which may have greater resources than the Investment Manager. There can be no assurance that the Fund will be able to locate, attain and exit investments that satisfy its investment objectives, or that the Fund will be able to fully invest its committed capital.

Restriction on Withdrawal

The Fund is not intended to be a short-term investment and has no certainty of returns. Commitments to the Fund are generally not transferable or redeemable and Investors will be committed to the Fund for its duration and may not be able to withdraw from their participation prior to the expiry of the Fund.

Risks associated with ownership and operation of real estate assets

The Fund may be exposed to risk of loss arising from, or relating, to the ownership, operation or management of any real estate in which it has an interest. Although the Fund seeks to mitigate these risks through the diligence process and otherwise, there can be no assurance that it will be able to avoid or effectively mitigate any such risks, which could have a material adverse effect on the Fund’s returns.

Important Information

This material is for distribution to Professional Clients (as defined by the Financial Conduct Authority or MiFID Rules) only and should not be relied upon by any other persons.

Until 31 December 2020, issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 2020394, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.

From 31 December 2020, in the event the United Kingdom and the European Union do not enter into an arrangement which permits United Kingdom firms to offer and provide financial services into the European Union, the issuer of this material is:

(i)                BlackRock Investment Management (UK) Limited for all outside of the European Union; and

(ii)               (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. for in the European Union,

BlackRock (Netherlands) B.V. is authorised and regulated by the Netherlands Authority for the Financial Markets. Registered office Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Trade Register No. 17068311 For your protection telephone calls are usually recorded.

The BlackRock Global Impact Fund is a sub fund of the BlackRock Funds I ICAV (the ‘Fund’). The Fund is structured as a unit trust organized under the laws of Ireland and authorized by the Central Bank of Ireland as UCITS for the purposes of UCITS Regulations. Investment in the sub-fund(s) is only open to 'Qualified Holders', as defined in the relevant Fund Prospectus. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company’s Prospectus, Key Investor Information Document (KIID) and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised.

Austria: For further information, the prospectus, Key Investor Information Document, annual report and semi-annual report can be obtained free of charge in hardcopy form from the Austrian paying agent: Unicredit Bank Austria AG, Julius Tandler Platz 3, 1090 Vienna

Finland: The prospectus (in English language) and KIID (in Finnish language) are available at BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Germany: This is a financial promotion. For further information, the prospectus, Key Investor Information Document, annual report and semi-annual report can be obtained free of charge in hardcopy form from the German information centre: BlackRock Investment Management (UK) Limited German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main.The paying agent in Germany is J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main.

Norway The prospectus and KIID are available at BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Spain: In Spain, the BlackRock Funds I ICAV range is registered with the number 1742 in the Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) and the Prospectus for each registered fund has been registered with the CNMV. No securities regulator in any country within Spain has confirmed the accuracy of any information contained herein.

Sweden: The prospectus and KIID are available at BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm branch, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sweden. Investors should read the KIID before making an investment decision.

Switzerland: This document is marketing material. This document shall be exclusively made available to, and directed at, qualified investors as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended. The BlackRock Funds I ICAV is domiciled in Ireland. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich, is the Swiss Representative and State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, the Swiss Paying Agent. The Prospectus, Key Investor Information Document, the Articles of Incorporation, the latest and any previous annual and semi-annual reports are available free of charge from the Swiss representative. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Prospectus.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer.


 
 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRockin tarkoituksena on auttaa yhä useampia ihmisiä saavuttamaan taloudellista hyvinvointia. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tärkeimpien tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 467 miljardin dollarin varoja (31.3.2020). Lisätietoja: www.blackrock.com/corporate  | Twitter: @blackrock | Blogi: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

 

 

 

 

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

BlackRock julkistaa suunnitelmansa vastuullisuuden edistämiseksi pörssiyhtiöissä18.3.2020 13:37:55 EETTiedote

BlackRock on julkaissut suunnitelmansa siitä, miten se aikoo vaikuttaa listattuihin yhtiöihin ja siten edistää vastuullisuutta sijoittamisessa oman tavoitteensa mukaisesti. BlackRock on asettanut mittareita, joilla se mittaa yhtiöiden edistymistä valituilla painopistealueilla. Yhtiö on myös määrittänyt hallituksen jäsenet, jotka BlackRockin näkökulmasta ovat vastuussa vastuullisuuden edistämisestä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme