BlackRockBlackRock

BlackRockin iSharesin kasvu ennätystasolla vuonna 2017

Jaa

Sijoittajat käyttävät ETF:iä enemmän kuin koskaan aiemmin

 • iSharesin orgaaninen kasvu vuonna 2017 kiihtyi 19 prosenttiin (246 miljardia dollaria), kun se vuonna 2016 oli 13 prosenttia (140 miljardia). ETF-alan hallinnoimien varojen määrä nousi kaikkiaan yli 4,5 biljoonaan dollariin.
 • Kaikentyyppiset aktiiviset sijoittajat käyttävät ETF:iä salkuissaan, joko täsmäsijoituksina tai pitkän aikavälin osta ja pidä -sijoituksina.
 • Institutionaaliset sijoittajat lisäävät ETF:ien käyttöä joukkolainojen ja johdannaisten rinnalla.
 • Koska varainhoitajien palkkiot tulevat yhä useammin vain asiakkailta eivätkä tuotteiden tarjoajilta, ETF:ien käyttö asiakkaiden salkuissa on lisääntynyt Yhdysvalloissa ja Euroopassa

BlackRockin iShares-liiketoiminta kasvoi nopeammin kuin koskaan aiemmin vuonna 2017, joka oli ETF- ja indeksisijoittamisen menestysvuosi. iSharesin rahastoihin virtasi uusia varoja ennätykselliset 246 miljardia dollaria. ETF-alalla hallinnoitujen varojen määrä ylitti ensimmäistä kertaa 4,5 biljoonan dollarin rajan. iSharesin kasvua edistivät kaikenlaisten sijoittajien kasvanut mielenkiinto sekä ydinrahastoja että tarkasti kohdennettuja rahastoja kohtaan, jotka tarjoavat uusia tapoja sijoittaa eri markkinoille.

iSharesin kohokohdat vuonna 2017:

 • iSharesin hallinnoimien varojen määrä vuoden 2017 lopussa oli 1,754 biljoonaa dollaria. Osake-ETF-rahastojen osuus tästä oli 1,33 biljoonaa ja korko- ja hyödyke-ETF-rahastojen 427 miljardia.
 • Yhdysvalloissa iSharesin rahastoihin virtasi varoja globaalien sijoittajien ansiosta ennätykselliset 201 miljardia. Yhdysvalloissa yksityiset sijoittajat ja sijoitusneuvojat vaikuttivat vahvasti ennätyskasvuun: siirtyminen pelkästään asiakkaiden maksamiin varainhoitopalkkioihin suosi rahastoja, joiden kulut ovat alhaiset. Institutionaaliset sijoittajat lisäsivät iSharesin rahastoihin sijoittamista kaikissa omaisuusluokissa sekä taktisissa ja osta ja pidä -sijoituksissa.
 • Eurooppalaiset UCITS-iShares-rahastot kasvoivat orgaanisesti 15 prosenttia. Niihin virtasi uusia varoja ennätykselliset 4,1 miljardia dollaria, kun niihin sijoittivat eurooppalaiset, aasialaiset ja latinalaisamerikkalaiset sijoittajat. Eurooppalaiset iShares-rahastot ylittivät 300 miljardin rajan viime vuonna. Vuoden lopussa niiden hallinnoimien varojen määrä oli 359 miljardia.
   
 • iSharesin korko-ETF:t hyötyivät siitä, että yhä useammat sijoittajat pitävät joukkolaina-ETF:iä olennaisena osana nykyaikaista joukkolainasalkkua. Joukkolaina-ETF:ien käyttö kaupankäyntivälineenä lisääntyi, kun joukkolainamarkkinat jatkoivat kehittymistään meklarien välittämiltä OTC-markkinoilta avoimempaan ”kaikilta kaikille” -verkostoihin. iSharesin korko-ETF-rahastoihin tulleet nettovarat kasvoivat 13 prosenttia, uusia varoja niihin sijoitettiin 68 miljardia dollaria. Nykyisellä vauhdilla joukkolaina-ETF:t ylittävät 1,5 biljoonan rajan vuoteen 2022 mennessä.
 • iSharesin globaalit Core-ETF:t ylittivät 500 miljardin rajan. Vuoden 2017 lopussa hallinnoitujen varojen määrä oli 514 miljardia, mikä merkitsee edellisvuoteen verrattuna 58 prosentin kasvua. Vuoden aikana uusia sijoituksia tuli ennätykselliset 123 miljardia, kun yksityis- ja instituutiosijoittajat hakivat arvoa ja laatua pitkän aikavälin perussijoituksilleen. Yhdysvalloissa iShares Core-ETF:t kasvattivat markkinaosuuttaan 41 prosenttiin, ja niihin tuli lisää varoja 105 miljardia.
  • iShares Core -sarjan ETF:iin on sijoitettu yhteensä 273 miljardia dollaria sen jälkeen, kun tuotesarja perustettiin vuonna 2012.
 • Instituutiosijoittajat lisäsivät iSharesin ETF:ien käyttämistä rahoitusvälineenä swappien, futuurien ja yksittäisten arvopapereiden rinnalla sekä OTC- ja pörssinoteerattujen johdannaisten viitekohde-etuutena.
 • iShares säilytti asemansa faktori- ja älybeeta-ETF-tuotteiden markkinajohtajana, koska sijoittajat käyttävät faktoreita aiempaa järjestelmällisemmin osana sijoitussalkkuaan. iSharesilla on yhteensä 142 erilaista älybeeta-ETF:ää maailmanlaajuisesti. Niihin on sijoitettu yhteensä 108 miljardia, mikä on enemmän kuin yhdelläkään sen kilpailijalla.
 • ks. graafi Cumulative ETF Industry NNB liitteenä olevasta tiedotteen pdf-versiosta 

BlackRockin Mark Wiedman, iSharesin ja indeksisijoitusten globaali johtaja, sanoo:  

“Kymmenet miljoonat yksityis- ja instituutiosijoittajat ovat sijoittaneet iSharesin ETF:iin niiden yksinkertaisuuden, helppouden, laajan valikoiman ja matalien kustannusten takia.”

“Arvioimme, että globaalit ETF-markkinat yli kaksinkertaistuvat hallinnoitujen varojen määrällä mitattuna vuoteen 2022 mennessä. Kasvun takana on kolme globaalia trendiä: asiakkaiden palkkioihin pohjautuva varainhoito, verkottunut kaupankäynti joukkolainoilla ja johdannaisilla sekä aktiivista salkunhoitoa harjoittavien varainhoitajien alfan etsiminen.”

 

Stephen Cohen, iSharesin EMEA-alueen johtaja sanoo:

“MiFID II -sääntelyn vaikutusten kuuluessa pitkin Eurooppaa uskomme, että ETF-ala on valmiina uuteen kasvuvaiheeseen Euroopassa. Euroopan-tuotevalikoimamme on luotettu valinta sekä sijoittajille, jotka hakevat ydinsalkulleen keinoa sijoittaa laajasti eri markkinoille, että salkunhoitajille, jotka etsivät taktisia työkaluja salkun tuottoprofiilin säätämiseen. Vuonna 2017 keskityimme antamaan sijoittajille entistä joustavampia sijoitusmahdollisuuksia: perustimme 35 valuuttasuojattua ja tuloja tuottavaa osaketuotetta. Lanseerasimme myös aivan uudenlaisia tuotteita, kuten fyysisesti replikoivan Global Aggregate -joukkolainarahaston. Lisäksi autoimme asiakkaitamme hyödyntämään markkinoilla tapahtuvia muutoksia esim. Robotics-ETF:n avulla.”

Alkuperäinen lehdistötiedote alla ja kokonaisuudessaan liitteenä. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

Record iShares growth as investors embrace ETFs at fastest pace ever

 iShares organic growth accelerates to 19% ($246 billion) over 2016’s 13% ($140 billion), pushing industry AUM past $4.5 trillion  

Active investors of all stripes use ETFs to build portfolios, whether for precise market exposures or long-term buy-and-hold positions

Institutional investors deepen their usage of ETFs as financial instruments alongside bonds and derivatives in fast-growing buy-side to buy-side networked financial markets

Spread of fee-based wealth management accelerates adoption of ETFs in client portfolios in the U.S. and Europe 

January 3, 2018, LONDON – In a breakout year for ETFs and indexing, BlackRock Inc.’s (NYSE: BLK) industry leading iShares business expanded at its fastest pace ever, collecting a record $246 billion in new flows, taking the global ETF industry beyond USD4.5 trillion in total assets under management (AUM) for the first time. iShares’ growth was powered by surging interest from investors of all types seeking both quality core foundational funds and more targeted fund exposures offering innovative new ways to access markets.

iShares 2017 highlights: 

 • iShares AUM closed the year at $1.754 trillion, including $1.33 trillion in equities and $427 billion in fixed income and commodities. 
 • Global investors drove record growth in U.S. iShares, with net inflows of $201 billion. U.S. individual investors and financial advisors drove exceptional growth this year, as the shift to fee-based wealth management encouraged use of low-cost portfolio funds. Institutions accelerated their usage of iShares across asset classes and in tactical and buy-and-hold portfolios.
 • Bought by investors across Europe, Asia, and Latin America, European UCITS iShares saw organic growth of 15% with a record $41billion of net inflows. European iShares crossed $300bn AUM this year, closing the year at $359 billion.
 • iShares fixed income ETFs benefited as more and more investors view bond ETFs as integral parts of a modern bond portfolio. Use of bond ETFs as trading instruments expanded as bond markets continued to evolve from exclusively over-the-counter, dealer-intermediated trading to more open, “all-to-all” networks. Net inflows for iShares’ fixed income products grew at 13% pace, with more than $68 billion in new flows. Bond ETFs are on pace to hit $1.5tn by 2022.
 • Global iShares Core funds crossed $500 billion to $514 billion in assets under management, growing at 58%, adding a record $123 billion in global net inflows as retail and institutional investors sought value and quality for their long-term foundational holdings. In the U.S., iShares Core grew its market share to 41%, totalling $105 billion in flows for the year.
 • iShares Core series has gathered $273 billion since the product series was launched in 2012. 
 • Institutions continued to expand usage of iShares ETFs as financial instruments, alongside swaps, futures, and single-name securities, and as a reference asset for OTC and listed derivatives. 
 • iShares continued to be a market leader of factor and smart beta products, as investors globally make factors a more deliberate strategy in portfolios. iShares now has a global line-up of 142 smart beta ETFs with an industry-leading $108 billion in AUM.

Mark Wiedman, Global Head of iShares and Index Investments at BlackRock, said:  

“Tens of millions of individual and institutional investors have chosen iShares ETFs to invest with simplicity, ease, choice, and at low cost.

“We project the global ETF market to more than double in assets under management by 2022. Three global trends should power this growth: fee-based wealth management, networked bond and derivatives trading, and alpha-seeking usage by active fund and wealth managers.”

Stephen Cohen, Head of iShares EMEA at BlackRock, said:

“As the impact of MiFID II rules resound across the region we believe the European ETF industry is set for a new phase of growth. Our European range remains the go-to for investors seeking both broad market exposures for the core of portfolios, and tactical tools for managers to adjust portfolio return profiles. In 2017, we stayed laser focused on providing investors with greater investment flexibility by building a suite of 35 income treatment and currency-hedged share classes, launching market firsts such as the physical-replicating Global Aggregate bond fund and helping clients tap into economic development stories using the likes of our Robotics ETF.”

About BlackRock
BlackRock helps investors build better financial futures. As a fiduciary to our clients, we provide the investment and technology solutions they need when planning for their most important goals. As of September 30, 2017, the firm manages approximately $5.977 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com

About iShares
iShares® is a global leader in exchange-traded funds (ETFs), with more than a decade of expertise and commitment to individual and institutional investors of all sizes. With over 800 funds globally across multiple asset classes and strategies and more than $1.5 trillion in assets under management as of September 30, 2017, iShares helps clients around the world build the core of their portfolios, meet specific investment goals and implement market views. iShares funds are powered by the expert portfolio and risk management of BlackRock, trusted to manage more money than any other investment firm1.

1 Based on $5.977 trillion in AUM as of 9/30/17

 

 

 

 

 

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 5 977 miljardin dollarin varoja (30.9.2017). Lisätietoja: www.blackrock.com | Twitter: @blackrock | blogi: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock

iShares
iShares on globaali pörssinoteerattujen ETF-rahastojen markkinajohtaja, joka on yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt erikokoisten yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien kanssa. Sillä on maailmanlaajuisesti yli 800 eri omaisuuslajien ja strategioiden rahastoa, ja sen hallinnoimat varat olivat yli 1500 miljardia dollaria 30.9.2017. iShares auttaa asiakkaita ympäri maailmaa rakentamaan sijoitussalkkunsa ytimen, pääsemään asetettuihin sijoitustavoitteisiin ja toteuttamaan markkinanäkemyksiään. iShares-rahastojen takana on BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle.[1] 

[1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 5,977 biljoonaa dollaria 30.9.2017.

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

BlackRock tuo vastuullisen sijoittamisen valtavirtaan uusilla ETF-rahastoillaan, mallisalkuillaan ja data-analytiikallaan23.10.2018 11:02Tiedote

iSharesin uusi vastuullisen sijoittamisen Core ETF -rahastojen sarja tuo ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät tekijät (ESG) sijoitussalkkujen ytimeen. iSharesin ETF-rahastojen ESG-tietojen julkistaminen, mallisalkut ja analyysityökalut lisäävät läpinäkyvyyttä ja helpottavat sijoittamista. BlackRock ennustaa ESG-ETF:iin sijoitettujen varojen ylittävän 400 miljardin dollarin rajan globaalisti vuoteen 2028 mennessä.

BlackRock Reports Third Quarter 2018 Diluted EPS of $7.54, or $7.52 as adjusted16.10.2018 14:04Tiedote

$6.4 trillion of AUM, up 8% year-over-year, including $28 billion of net AUM added from strategic transactions $11 billion of quarterly long-term net inflows, led by iShares®, active multi-asset and illiquid alternatives 2% growth in revenue year-over-year driven by 4% base fee growth and 18% technology services revenue growth, partially offset by lower performance fees 1% increase in operating income year-over-year also reflects $42 million of transaction-related expense 31% diluted EPS growth (27% as adjusted) driven by higher nonoperating income and a lower effective tax rate $500 million of share repurchases in the current quarter and $3.13 dividend per share Laurence D. Fink, Chairman and CEO: “BlackRock’s third quarter results highlight the resilience of our differentiated platform and our ability to generate organic growth,even in the face of significant industry headwinds. Our holistic,client-centric approach brings together our global product breadth, portfolio construction ca

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme