Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Blågröna alger har observerats i de Österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Dela

Under vecka 30 har det observerats blågröna alger (cyanobakterier) vid sex av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Rikligt med blågröna alger observerades i Kuortaneenjärvi och utanför Kaskö. Små mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön, vid Sillankorva campingplats i Evijärvi, vid Kylmälahti observationsplats i Ähtärinjärvi och vid Peränne båthamn i Ähtäri.

Under den gångna veckan har medborgare meddelat om algobservationer på flera olika ställen. Rikligt med algblomningar rapporterades utanför Kaskö vid Klobbskäret, i Köklot vid Kåtaviken i Korsholm, vid Skata småbåtshamn i Monäsviken, utanför Jakobstad vid Kåtaflagan, vid Karhusaari i Evijärvi och vid Kompanniemi i Limajärvi. Medborgarobservationer om små mängder blågröna alger har gjorts vid Norra Heplotans östra strand vid Monåfjärden-Kalotfjärden, vid Puodinkedonlahti i Kuortaneenjärvi och vid Silverstenskajen utanför Karleby.

Medborgarobservationerna om algsituationen i vattendragen är viktig tilläggsinformation som stöder förverkligandet av den nationella alguppföljningen. Medborgarna kan fylla i upptäckter av blågröna alger i Järviwiki webbtjänsten (www.jarviwiki.fi) eller ringa till alguppföljningstelefonen på numret 0295 027 990. Vid de officiella mätplatserna har vattentemperaturen under den gångna veckan uppmätts till 22,7 grader i Hinjärvträsket i Närpes och 22 grader i Halkosaari i Lappajärvi.

Risken för att det ska bildas blågröna algblomningar är större i näringsrika vatten. Därför är en åtgärd för att minska på algblomningar att få näringsämnenas avrinning från jorden till vattendragen och haven att minska. Verksamheten i vattendragen eller havsvikarna påverkar också algsituationen. Stora slåtter av vattenväxter eller vass kan öka risken för algblomningar eftersom blågröna alger och vattenväxter tävlar om samma näringsämnen. Dessutom kan fosfor som är bunden till bottnet blandas med vattnet i samband med en muddring, som sedan kan öka risken för algblomningar.

Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten. Speciellt viktigt är det att hålla små barn och husdjur borta från vatten där det finns blågröna alger. För att känna igen blågröna alger kan man göra ett dricksglastest. Då vattnet står stilla i t.ex. ett dricksglas, flyter blågröna alger upp till ytan på ungefär en timme. Om man försöker lyfta algerna med en käpp och de hänger kvar i käppen, är det frågan om någon annan alg än blågröna alger.

Nyckelord

Kontakter

Alguppföljningstelefon: 0295 027 990

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Viadukten i Kållby i Jakobstad öppnas för trafik (uppgiften om orten har korrigerats)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

NTM-centralens och MPV-Infrarakennes entreprenad med korsningsbron på Kållbyvägen i Jakobstad (uppgiften om orten har korrigerats, bron ligger i Jakobstad, inte i Pedersöre) börjar bli färdig. Den nya bron längs Kållbyvägen öppnas för trafik på torsdag 23.9.2021. Stamväg 68 har förbättrats genom att den planskilda korsningsbron har ersatts med en ny bro. Slutförandet av arbetet pågår ännu under ungefär två veckor.

Kolpintien risteyssilta avataan liikenteelle Pietarsaaressa (paikkakunta muutettu oikeaksi)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen sekä MPV-Infrarakenteen urakka Kolpintien risteyssillalla on valmistumassa Pietarsaaressa. (korjattu sillan sijaintitieto oikeaksi eli silta sijaitsee Pietarsaaressa, ei Pedersöressä.) Uusi Kolpintien silta avataan liikenteelle torstaina 23.9.2021. Kantatietä 68 on parannettu korvaamalla eritasoristeyssilta uudella sillalla. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä tämän jälkeen noin kahden viikon ajan.

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum