Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Blågröna alger har observerats i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Dela

Vecka 33 har en aning blågröna alger observerats på den riksomfattande alguppföljningens kontrollplats i Kuortaneenjärvi i Kuortane kommun. Utanför den riksomfattande alguppföljningen har den kommunala miljöskyddsmyndigheten observerat alger i Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi. På kontrollplatsen fanns en aning alger.

Enligt medeborgarobservationerna som har meddelats till NTM-centralen under den gångna veckan har det förekommit mycket rikligt med alger i den södra delen av Bofjärden i Kristinestad och rikligt utanför Kaskö.Under veckoslutet inkom till NTM-centralen medborgarobservationer av blågröna alger på den södra sidan av Tjöckön i Kristinestad, där det var mycket rikligt med alger, och området utanför Kaskö, där det var rikligt med alger.I närheten av Kettusaari i Evijärvi förekom under veckoslutet lite alger enligt en medborgarobservation. Algläget kan följas upp i webbtjänsten Järviwiki som är öppen för alla.Observationer av blågröna alger kan meddelas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) eller genom att ringa NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Man känner igen blågröna alger vanligen av den blå- eller gulgröna färgen. Algernas struktur är också sådan att de lätt skingras.Blågröna alger fastnar inte på en sticka om man försöker lyfta upp den.Om man sätter vatten som innehåller blågröna alger i ett glas och låter det stå cirka en timme, stiger algen upp till vattenytan.Om man misstänker att det finns alger i vattnet är det alltid bra att vara särskilt försiktig och inte använda vattnet i bastun eller som bevattnings- eller tvättvatten.I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas bort från vatten där det finns blågröna alger.

Av satellitbilderna i Finlands miljöcentrals TARKKA-tjänst framgår att i Bergöfjärden utanför Malax har flak med blågröna alger observerats i början av veckan.Ytvattentemperaturerna är för tillfället typiska för tidpunkten.Både i Hinjärvi i Närpes och Halkosaari i Lappajärvi uppmättes under den gångna veckan en ytvattentemperatur på 18 grader.I Sillankorva i Evijärvi har enligt en expertbedömning ytvattnets temperatur under den gångna veckan varit 16 grader.

Nyckelord

Kontakter

Järvi-meriwiki: www.jarviwiki.fi
Alguppföljningstelefon: 0295 027 990

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)16.9.2021 10:36:04 EEST | Tiedote

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaasan akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)16.9.2021 10:36:03 EEST | Tiedote

Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle. Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt13.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum