Suomen ympäristökeskus

Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden

Dela
Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för utvecklingen av blågrönalgblomningar. Såväl i sjöar som i havsområden förekommer ställvis gulaktigt pollen, som kan vara förvirrande likt blågrönalger. Finlands miljöcentral rapporterar veckovis om den nationella algsituationen fram till slutet av augusti.
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Mera på Finska

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral (SYKE). Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den riksomfattande blågrönalguppföljningen.

Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen via satellitobservationer men även via Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen omfattar cirka 400 permanenta observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården.

SYKE informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. De veckovisa översikterna över algläget i anslutning till den riksomfattande alguppföljningen inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan blågrönalgförekomster orsaka hälsoproblem. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter, men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blågrönalger ska inte heller användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstänkt förgiftning, uppsök läkare eller ta djuret till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blågrönalgsläget på badstränder.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

Insjö-havswikin, som administreras av Finlands miljöcentral, kan du grunda din egen observationsplats och registrera blågrönalgobservationer eller göra enskilda observationer när du rör dig vid vattendrag. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av det riksomfattande blågrönalgsläget. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Itämeri.fi och vesi.fi

Kartorna över blågrönalger som visas i tjänsterna Östersjön.fi och Vesi.fi sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på SYKEs satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågröna alger bildar vid lugnt väder grön- eller gulaktiga algmattor som anhopas i strandvattnet. På våren kan gulaktigt pollen från barrträd också finnas i vattnet. Pollen förekommer till skillnad från blågröna alger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne är det frågan om blågröna alger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågröna alger. I ett vattenkärl stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme

Bedömning av risken för algblomning

I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren (pressmeddelande 2.6.2022, SYKE)

Riksomfattande information om algblomning

Bilder

Mer information


(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Specialforskare Laura Härkönen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 009, fornamn.efternamn@syke.fi

Havsområdet

Blågrönalgobservationer vid kusten

  • Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@syke.fi 

Blågrönalgobservationer på öppna havet

  • Eotuki@syke.fi
  • Forskare Sakari Väkevä, Suomen ympäristökeskus SYKE, tfn. 0295 252 088, etunimi.sukunimi@syke.fi (till 10.6.)
    Forskare Hanna Alasalmi, Suomen ympäristökeskus SYKE, tfn. 0295 251 064, etunimi.sukunimi@syke.fi (från 13.6.)

Östersjöns tillstånd

  • Forskningsprofessor Maiju Lehtiniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 356, fornamn.efternamn@syke.fi (till 10.6.)
  • Forskare Antti Takolander, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 206, fornamn.efternamn@syke.fi (från 13.6.)

Kommunikation

  • Kommunikationsplanerare Saara Sivonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 082, fornamn.efternamn@syke.fi (från 6.6.)

Nyckelord

Kontakter

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Ladda ned bild

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

CORRECTION: The blue-green algae situation calm both in the Baltic Sea and in lakes8.6.2023 13:32:26 EEST | Press release

The blue-green algae situation has remained calm in sea areas and inland waters, as typical in early summer. Some blue-green algae observations have been made in lakes, and at the moment blue-green algae is present at two observation sites in Southern Finland. Yellowish pollen may also be visible in water bodies and at sea, and this may resemble blue-green algae blooms. CORRECTION: Link "Observations of blue-green algae on map" corrected

Korrigerat pressmeddelande: Blågrönalgläget lugnt både i Östersjön och i sjöarna8.6.2023 13:07:33 EEST | Tiedote

I början av sommaren har algläget varit lugnt i havsområdena och insjöarna. En del observationer av blågrönalger har gjorts i sjöarna och även för närvarande förekommer blågrönalger på två observationsplatser i södra Finland. I vattendragen och till havs kan det fortfarande synas gulaktigt pollen som kan likna blomning av blågrönalger. Obs! Länken "Aktuella blågrönalgsläget på kartan" korrigerades.

Korjattu tiedote: Sinilevätilanne rauhallinen sekä Itämerellä että järvillä8.6.2023 13:02:36 EEST | Tiedote

Alkukesälle tyypillisesti sinilevätilanne on pysynyt rauhallisena merialueilla ja sisävesillä. Joitain sinilevähavaintoja on tehty järvillä, ja tälläkin hetkellä sinilevää esiintyy kahdella Etelä-Suomen havaintopaikalla. Vesistöissä ja merellä voi myös edelleen näkyä kellertävää siitepölyä, joka voi muistuttaa sinileväkukintaa. Huom! Tiedotteen linkki "Kartta leväseurannan havainnoista viikolla 23" korjattu viemään vuoden 2023 havaintoihin.

MEDIAKUTSU: Tervetuloa Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa -tiedotustilaisuuteen 12.6. klo 9.008.6.2023 11:25:03 EEST | Tiedote

Suomen vesipolitiikka kaipaa tavoitteiden ja ohjauksen kokonaisvaltaista uudistamista, esittävät Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BlueAdapt-tutkimushankkeen tutkijat. Sinisen talouden kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi tutkijat esittävät toimenpideohjelmaa, joka pohjautuu ennen kaikkea tarpeeseen kohdistaa vesien laatuun vaikuttaviin tai vesivaroja ja vesiekosysteemejä hyödyntäviin toimialoihin eriytynyttä politiikkaa.

Suojelualuesuunnittelussa huomioitava ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutukset8.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Suojelualueverkostolla on keskeinen rooli luontokadon torjumisessa, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat myös suojelualueille. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämän Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tulosten mukaan maamme suojelualueiden ilmasto on jo muuttunut. Tulevaisuudessa muutokset voimistuvat, ja ne voivat yhdessä suojelualueiden ympäristön maankäytön kanssa vaikuttaa merkittävästi luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien säilymiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum